Antallet af offentligt forsørgede daler

TAL: Stadigt færre danskere er på offentlig forsørgelse, viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik. Siden fjerde kvartal 2010 er antallet faldet med næsten 70.000. Det har imidlertid kun smittet begrænset af på den samlede beskæftigelse.

Mens de offentligt forsørgede fylder meget i den politiske debat, så fylder de mindre og mindre i regnearkene hos Danmarks Statistik.

Onsdag offentliggjorde statistikkontoret nemlig de seneste tal for borgere på offentlig forsørgelse, og de viser en nedadgående udvikling.

Antallet af offentligt forsørgede (eksklusiv SU-modtagere) er fra andet til tredje kvartal i 2014 faldet med 4.500 personer. Dermed ligger det samlede tal for offentligt forsørgede nu på 789.700. Det er 68.800 færre end ved fjerde kvartal 2010, hvor kurven knækkede.

Selvom antallet af nettoledige er faldet med 10.000 alene det seneste år, så er det langt fra alle de 68.800, der siden sidste kvartal i 2010 er røget over i den samlede arbejdsstyrke, viser supplerende tal.

Fra fjerde kvartal 2010 og frem til den seneste opgørelse, er den samlede beskæftigelse nemlig blot steget med ca. 8.000 personer.

En del af forklaringen på udviklingen skal blandt andet findes på efterløns- og førtidspensionsområdet. Hvor 121.015 danskere i fjerde kvartal 2010 eksempelvis modtog efterløn, lyder det tal nu på blot på 87.657. Også gruppen af personer i såkaldt vejledning og opkvalificering er i perioden faldet markant med i alt ca. 22.000. 

En del af dem kan i stedet være gået over i gruppen af SU-modtagere, som er steget med ca. 80.000 personer i den samme periode.

Røde og blå skulderklap
På Christiansborg modtages nyheden om de faldende tal for offentlig forsørgede med glæde – også selvom stigningen i den samlede beskæftigelse har været begrænset. På både rød og blå fløj ses udviklingen som et udtryk for, at krisen dels er ved at ebbe ud, og at de politiske initiativer på området virker.

Begge lejre peger på, at et bredt samarbejde på tværs af politiske skel skal have en del af æren for udviklingen.

”Det er tid til at rose os i fælleskab, fordi vi har sammen lavet de reformer, der lader til at virke,” siger Konservatives arbejdsmarkedsordfører Charlotte Dyremose, som modtager et anerkendende skulderklap fra Socialdemokraternes Lennart Damsbo-Andersen.

”Det er regeringen, som har haft viljen til at tage fat, men vi har lavet tingene i bredt samarbejde med de andre partier, så der skal æren også falde,” siger han.

Lennart Damsbo-Andersen slår dog fast, at tallene skal behandles med en vis forsigtighed. Nok er et faldende antal offentligt forsørgede som udgangspunkt positivt, men ikke hvis det opstår, fordi folk falder helt ud af systemet.

”Der er flere, som er kommet i gang med noget, og det er hovedformålet. Men det bliver problematisk, hvis nogen falder helt ud af systemet. Det er en del af vores bekymringer, og derfor bliver vi også nødt til at se på en dagpengereform, som tager hånd om det,” siger han.

DF & K: Arbejde skal betale sig
Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted anerkender ligesom sine kollegaer hos Konservative og Socialdemokraterne, at de politiske initiativer skal have anerkendende ord med på vejen.

Sammen med Charlotte Dyremose lægger han dog stor vægt på, at det fremadrettet skal gøres mere attraktivt at tage et arbejde.

”Man skal ikke kunne drage nytte af at gå på offentlig forsørgelse,” siger han og bakkes op af Charlotte Dyremose, som blandt andet angriber regeringen og EL-SF’s ønske om at afskaffe kravet om gensidig forsørgelsespligt.

”Man sender et politisk signal om, at vi ikke har et ansvar for at tage vare på vores nærmeste. Det største problem er, at vi i højere grad skal tage vare på os selv og vores nærmeste uden at tage hatten i hånden og gå ind til vores nabo,” slutter Charlotte Dyremose.

Spørgsmålet om borgere, der står til at falde helt ud af systemet bliver unægtelig også en af næste års store temaer på arbejdsmarkedsområdet. Læs vores oversigt over, hvad der generelt er på programmet på i 2015 ved at trykke her.

Forrige artikel Året der kommer på arbejdsmarkedsområdet Året der kommer på arbejdsmarkedsområdet Næste artikel Højeste antal lønmodtagere i fem år Højeste antal lønmodtagere i fem år
Coronakrisen kan sende flere seniorer på tidlig pension

Coronakrisen kan sende flere seniorer på tidlig pension

TILBAGETRÆKNING: Høj arbejdsløshed kan kortslutte årtiers bestræbelser på at få seniorer til at arbejde længere, konkluderer professor bag nyt forskningsprojekt. Beskæftigelsesministeren anerkender udfordringen, men ser samtidig et styrket behov for en ret til tidlig pension.