Arbejdsgiverforening: DA og FH udnytter den danske model til at sikre monopol

DEBAT: Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation bærer gennem trepartssamarbejdet et særligt ansvar for at sikre det fælles bedste. Men de er ikke altid i stand til at se ud over egne interesser, skriver Karsten Høgild fra Arbejdsgiverforeningen KA.

Af Karsten Høgild
Direktør, Arbejdsgiverforeningen KA

Har man fået et stort og særligt ansvar betroet, har man også en særlig forpligtelse til at leve op til dette ansvar.

I Danmark har vi i den danske model givet Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) et særligt stort ansvar gennem trepartssamarbejdet, hvor disse såkaldte ”parter” er særligt forpligtet, når det gælder ansvaret for fælles områder som beskæftigelse, arbejdsmiljø, jobformidling og arbejdsløshedsforsikring.

Politikere fra højre til venstre side i Folketingssalen har traditionelt ikke sat spørgsmålstegn ved de forslag og løsninger, der kommer fra "parterne" i trepartssamarbejdet. 

Når de demokratiske spilleregler på den måde sættes ud af kraft, og skal den danske model fungere, må politikerne udvise tillid til parterne og tro på, at de er deres ansvar bevidst og alene arbejder for at varetage samfundsinteresser, sikre alle danskeres rettigheder og afstår fra at varetage egne interesser. 

Ser ikke ud over egne interesser
Misbruges den danske model, mister politikerne tillid til "parterne", og de må nødvendigvis gribe ind og sikre, at alles interesser varetages.

Desværre har de seneste år vist, at "parterne" ikke på alle områder magter at se ud over egne interesser og arbejde til fælles bedste for alle danskere.

Dansk Industri (DI) og 3F gav under deres overenskomstforhandlinger i 2017 hinanden håndslag på, at "parterne" skulle overbevise politikerne om at foreslå en ny godslov, der skulle sikre 3F et overenskomst monopol.

Nu har regeringen fulgt opfordringen og fremsat et forslag til en ny godslov, der sikrer 3F et overenskomstmonopol.

Vi har det seneste halve år kæmpet imod loven, men har også konstateret, at vi er oppe imod stærke ”parter”. 

De har argumenteret meget kraftigt, ja, ligefrem ladet flere af Folketingets partier forstå, at hvis der ikke skaffes flertal for en godslov, der sikrer 3F et overenskomstmonopol, så kastes Danmark formentlig ud i en storkonflikt. Det er da en trussel, der vil noget. 

Behov for politikernes hjælp
Vi håber og tror, at vi med hjælp fra politikere, der er modstandere af monopol og har indset, at dette anslag fra "parterne" er misbrug af den danske model og en helt uhørt tilsidesættelse af demokratiet, kan sikre aftalefriheden på transportområdet.

Et andet eksempel på ”parternes” misbrug af den danske model har vi set her under coronakrisen, hvor "parterne" har besluttet, at en virksomhed, der er konfliktramt af 3F, ikke skal kunne modtage lønkompensation fra staten.

Parterne har en åbenlys interesse i at sikre en støtteordning, hvor virksomheder og medarbejdere, der er medlem af DA/FH, opnår en bedre økonomisk kompensation end de, der ikke har ønsket at være medlem af DA/FH-organisationer. 

"Parterne" har på den måde sikret sig direkte og aktiv støtte fra regeringens side i en faglig kamp for at tvinge en virksomhed til at være omfattet af deres kollektive overenskomst.

Misbrug af den danske model
At "parterne" så tilmed har sikret sig, at regeringen følger ”parternes” opfordring uden at have direkte hjemmel i loven, er endnu en grov tilsidesættelse af demokratiet. 

Regeringen burde i det mindste have sikret sig opbakning fra et politisk flertal ved at indsætte en paragraf om, at konfliktramte virksomheder skal udelukkes fra økonomisk støtte. 

Ved at gøre det, kunne regeringen have sikret sig en parlamentarisk behandling og kontrol, hvor loven ville blive vurderet i forhold til foreneligheden med Grundlovens frihedsrettigheder og den Europæiske Menneskerettighedskonventions beskyttelse af borgere og virksomheder. 

Det er ikke sket, men regeringen har blot indført reglen, fordi ”parterne” har besluttet det for at tilgodese og sikre egne medlemmer. Det er misbrug af den danske model.

Forrige artikel SMVdanmark: Åbn grænserne til nabolandene SMVdanmark: Åbn grænserne til nabolandene Næste artikel Akademikerne: Lav genopretningsplan, som får os helskindet igennem krisen Akademikerne: Lav genopretningsplan, som får os helskindet igennem krisen
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.