DA til bygge-ansatte: Flere regler skaber ikke færre arbejdsulykker

REPLIK: Formanden for BAT-kartellets arbejdsmiljøudvalg tager fejl, når han tror, at tilsynsbesøg generelt reducerer antallet af arbejdsulykker. Det handler snarere om at målrette indsatsen, skriver chefkonsulent i DA Jens Skovgaard Lauritsen.

Af Jens Skovgaard Lauritsen
Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

Målet er vi enige om, men ikke midlerne. Sådan kan man opsummere indlægget fra BAT-kartellets arbejdsmiljøudvalgs formand her i Altinget 28. februar.

For selvfølgelig er vi i DA enige med Søren Schytte i, at målet med arbejdsmiljøindsatsen er, at så få som muligt kommer til skade på arbejdet. Men vejen dertil er altså ikke brolagt med endnu flere og mere komplicerede regler.

Udvalgsformanden har i sit indlæg misforstået en undersøgelse, der skulle vise, at tilsynsbesøg helt generelt reducerer antallet af arbejdsulykker. Det er ikke tilfældet. Det, undersøgelsen egentlig peger på, er, at generelle tilsyn i mange tilfælde enten har en meget begrænset eller slet ingen effekt på arbejdsulykker. Det handler i stedet om hvordan, hvornår og med hvem der bliver ført tilsyn.

Den samme konklusion drager Arbejdstilsynet også ud fra en analyse, de selv har foretaget af deres egne tilsyn her i Danmark.

Her viser tallene nemlig, at tilsyn så godt som ingen effekt har på forekomsten af arbejdsulykker - med undtagelse af de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet kommer ud, lige efter at der er sket en ulykke.

Mere målrettet tilsynsindsats
Det altafgørende for, om en tilsynsindsats virker, er med andre ord ikke, hvor mange tilsyn der bliver udført. Derfor giver det også rigtig god mening, når Ekspertudvalget om arbejdsmiljø anbefaler, at tilsynsindsatsen målrettes langt bedre, og at der bliver forsket mere i, hvordan ulykkerne opstår.

Der er også et par andre misforståelser i BAT-kartellets udvalgsformands indlæg.

For det første bekymrer han sig om, at det ikke går den rigtige vej med at begrænse antallet af arbejdsulykker. Men det gør det – forekomsten af alvorlige ulykker i byggeriet er faldende. Og har i øvrigt været det gennem flere år. 2020-strategien om en reduktion i antallet af alvorlige ulykker på 25 procent er godt på vej til at blive opfyldt.

Undersøgelsen er ikke overset
Den anden misforståelse er bekymringen for, om Ekspertudvalget om arbejdsmiljø helt har overset den omtalte undersøgelse om regler og tilsyn.

Den bekymring kan jeg også aflive, for undersøgelsen har selvfølgelig været en del af Ekspertudvalgets arbejde, og den er vægtet ind i de samlede anbefalinger, der er afleveret til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Anbefalingerne er et solidt og gennemarbejdet samlet bud på, hvordan vi i fremtiden skal sikre, at vi holder fast i det gode arbejdsmiljø, der allerede er på danske virksomheder.

Det skal ud over mere målrettede tilsyn også ske ved bedre formidling af det virvar af regler - med mere end 110 bekendtgørelser om arbejdsmiljø - som virksomhederne i dag skal overskue.

Vi er derfor glade for, at ministeren har taget godt imod anbefalingerne, og at partierne lige nu drøfter, hvordan de kan blive omsat til virkelighed.

Forrige artikel FH: Der er stadig massiv ulighed mellem kønnene FH: Der er stadig massiv ulighed mellem kønnene Næste artikel V-politiker: Unge skal arbejde for deres kontanthjælp V-politiker: Unge skal arbejde for deres kontanthjælp