Aktører til regeringen: Invester i ordblindeområdet

DEBAT: Det er uforståeligt, at man skærer på ordblindeområdet, når vi mangler kvalificeret arbejdskraft. Ordblinde kan bestride jobs på linje med medarbejdere, der ikke er ordblinde, hvis de får den rigtige støtte, skriver Pernille Brøndum, Søren Heisel og John Meinert.

Af Pernille Brøndum, Søren Heisel og John Meinert
Hhv. formand for Danske HF & VUC, forbundssekretær i 3F, administrerende direktør i AOF

Der var engang, hvor ordblindhed var ensbetydende med et arbejdsliv som ufaglært eller på kanten. Den tid er heldigvis forbi. Med målrettet ordblindeundervisning kan ordblinde voksne i dag blive så gode funktionelle læsere, at de kan bestride jobs på linje med medarbejdere, der ikke er ordblinde.

Derfor er det uforståeligt, at der siden 2016 er sparet cirka 30 procent på ordblindeundervisningen i det danske uddannelsessystem – endda i en tid, hvor vi står med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Det gør en verden til forskel for en ung eller voksen at få hjælp til at håndtere sine udfordringer med ord og bogstaver. Samtidig er det et stort samfundsøkonomisk spild ikke at udnytte det store potentiale, der ligger i at mangedoble ordblinde voksnes jobmuligheder ved at løfte deres læse- og skrivekompetencer. Derfor skal vi sætte en helt ny kurs og begynde at investere i de ordblinde i stedet for at spare på deres undervisning.

Danmark ligger under OECD-niveau
På trods af at alle har ret til at blive testet for ordblindhed i 4. klasse, ser vi stadig alt for mange elever, der kommer ud af folkeskolen uden at vide, at de er ordblinde. For nogle betyder det, at de ikke får færdiggjort 9. klasse eller dropper at tage en ungdomsuddannelse, fordi de tror, at de ikke er dygtige nok. For andre indebærer det nederlag på nederlag, når de må afbryde deres uddannelse eller bliver valgt fra til et job, fordi de mangler ordblindeundervisning.

Derfor er det så vigtigt, at der også i voksenuddannelsessystemet er muligheder for målrettet ordblindeundervisning, så disse unge mennesker ikke tabes på gulvet. Ifølge OECD's PIAAC-undersøgelse fra 2013 ligger Danmark under OECD-niveau for læse- og skrivefærdigheder, på trods af at vi rent faktisk har redskaberne til at gøre noget ved det.

Men når man sparer på ordblindeundervisningen, svarer det til, at man erstatter kørestolen med krykker.

Brug for investeringer i ordblindeområdet
Det er essentielt, at vi bevarer og investerer i et godt tilbud om ordblindeundervisning for voksne. Det gælder både voksne, der vil tage en uddannelse, og folk, der allerede har været på arbejdsmarkedet i mange år. Når en medarbejder bliver væsentligt stærkere i at læse og skrive, skaber det både højere jobsikkerhed og bedre muligheder for efteruddannelse, hvilket igen åbner nye døre både på den nuværende arbejdsplads og i fremtiden på arbejdsmarkedet.

Hos VUC, AOF og 3F vil vi gerne hjælpe ordblinde voksne til at tage den uddannelse, de gerne vil, og tilbyde virksomhederne voksen- og efteruddannelse af deres medarbejdere til gavn for både den enkelte, virksomhed og hele vores samfund – og det kræver ordblindeundervisning af høj kvalitet.

Vi opfordrer derfor regeringen til at investere i ordblindeområdet, fremfor at følge den tidligere regerings kortsigtede besparelser.

Forrige artikel Socialrådgivere: Politiske stramninger underminerer vores faglighed Socialrådgivere: Politiske stramninger underminerer vores faglighed Næste artikel AMU: Penge alene sikrer ikke ufaglærtes manglende efteruddannelse AMU: Penge alene sikrer ikke ufaglærtes manglende efteruddannelse
 • Anmeld

  Oluf C. Lund · CEO

  Investeringer i ordblinde er på alle måder en god investering

  Det er yders relevant, at politikerne - bredt i Folketinget - gøres opmærksom på, at det er vigtigt, at der investeres i ordblindeområdet. Personligt kæmper jeg en indædt kamp for, at der også investeres i ordblinde på erhvervsområdet, hvor der er massivt behov for forbedringer af vejledning, rådgivning, finansiering m.v. af ordblinde og for at de ordblinde (som ofte er voksne) får LST stillet til rådighed og også får kendskab til eksempelvis muligheden for at søge tilskud til personlig assistance 20 timer om ugen i deres virksomheder. Jeg er 100% enig med Pernille Brøndum, Søren Heisel og John Meinert i, at der skal investeres meget mere i ordblinde, som kan skabe mega stor værdi i erhvervslivet - både som lønmodtagere og som selvstændige.

 • Anmeld

  Dorthe Garbøl. · OBU- og FVUlærer.

  Helt enig!

  Det ses tydeligt, hvordan ordblinde rykker sig både personligt specielt med tanke på selvværdet, og fagligt, når de får tilbudt den fornødne undervisning og vejledning. Det gavner samfundet på den lange bane at opkvalificere disse mennesker og at give dem lige rettigheder og muligheder på uddannelses- og jobmarkedet, som dem, der ikke er ordblinde.
  Hilsen en lærer, læsevejleder, OBU- og FVUlærer.

 • Anmeld

  Oluf C. Lund · CEO

  Ordblinde iværksættere har markant mere succes end ikke-ordblinde

  Nemlig, Dorthe.

  Tænk at vi BÅDE kan øge de ordblindes selvværd OG skabe store samfundsmæssige værdier ved at investere i dem.

  Undersøgelser i Sverige, England og USA viser, at de mest succesfulde iværksættere i 37-44% af tilfældene har problemer med at læse og skrive.

  Vi gør i Danmark stort set INTET for at sætte os ind i, hvad de ordblinde iværksættere og virksomhedsejere har brug for, så de endnu hurtigere og endnu bedre kan starte og udvikle deres virksomheder.

  Der er ET KÆMPESTORT POTENTIALE i at understøtte de ordblinde iværksættere og virksomhedsejere på deres egne præmisser. Det vil samfundsmæssigt skabe stor værdi og de erhvervsdrivende ordblinde vil blive sparet for mange frustrationer og hjulpet til vækst.

 • Anmeld

  Lis Kühnel Jørgensen · Privatunderviser af børn med læsevanskeligheder

  Allerede i folkeskolen skal der sættes massivt ind for at afhjælpe ordblindhed

  Citat fra ovenstående artikel:”Danmark ligger under OECD-niveau
  På trods af at alle har ret til at blive testet for ordblindhed i 4. klasse, ser vi stadig alt for mange elever, der kommer ud af folkeskolen uden at vide, at de er ordblinde. For nogle betyder det, at de ikke får færdiggjort 9. klasse eller dropper at tage en ungdomsuddannelse, fordi de tror, at de ikke er dygtige nok. For andre indebærer det nederlag på nederlag, når de må afbryde deres uddannelse eller bliver valgt fra til et job, fordi de mangler ordblindeundervisning.” Det er skandaløst hvis nogle forældre skal vente til Den Nationale Ordblindetest er taget før, at der sker en indsats i forhold til deres barns læsning. Samfundsøkonomisk kunne der spares meget ved at have en målrettet tidlig indsats for læsning. Allerede i børnehaveklassen kan der sættes ind i forhold til elever, der har et manglende kendskab til bogstaver og de til bogstaver tilhørende lyd og som følge heraf en manglende evne til at læse lydrette små ord. Med en tidlig indsats for læsning, vil det efter 3. klasse være muligt at foretage en kvalificeret vurdering af hvilke elever, der er i risikogruppen og sætte ind med kompenserende IT redskaber. Elever kommer fagligt alt for langt bagefter, hvis der ventes med en indsats til 4. klasse. Det er vigtigt, at der afsættes økonomiske ressourcer, så indsatsen fortsætter gennem hele folkeskoleforløbet i forhold til denne elevgruppe.