Det nye Beskæftigelsesministerium: Ydelser minus indvandrere

RESSORT: Løkke har rystet posen med ressort-områder. Beskæftigelsesministeriet skal nu også håndtere permanente ydelser som folkepension og førtidspension, men slipper grebet om flygtninge og indvandreres vej til uddannelse og job.

20 ministre er blevet til 17, og fordelingen af ressort-områder har fået en grundig tur i centrifugen. Også for Beskæftigelsesministeriet har regeringsskiftet medført store forandringer.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) har overtaget ressortansvaret for blandt andet folkepension, førtidspension, boligstøtte og børnetilskud, som tidligere lå i Social- og Indenrigsministeriet.

Samtidig har ministeriet, der i gamle dage var kendt som Arbejdsministeriet, afgivet ansvaret for integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet til det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium.

Login