Djøf: Regeringen bør lave en seniorarbejdsmarkeds-kommission

DEBAT: Regeringen bør lave en seniorarbejdsmarkedskommission, som skal undersøge, hvordan seniorer i højere grad kan bidrage med at arbejde helt frem til pensionen. Det skriver Lisa Herold Ferbing fra Djøf.

Af Lisa Herold Ferbing
Formand for Djøf

Den økonomiske logik tilsiger, at vi skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet, i takt med at levealderen stiger, og den generelle sundhedstilstand i befolkningen bliver bedre. Den menneskelige reaktion hos rigtig mange i debatten har været, at ”det holder vi ikke til”. Arbejdskraftudbud og statsfinanser kontra nedslidning og muligheden for et godt seniorliv.

Senest har regeringen spillet ud med et forslag om at hæve pensionsalderen med seks måneder til 67½ år allerede i 2025, hvor velfærdsforliget fra 2006 besluttede at hæve pensionsalderen til 68 år i 2030. 

Uanset,hvordan forhandlingerne om 2025-planen falder ud, er der behov for et stærkere fokus på, hvordan vi rent faktisk sikrer, at flere kan – og har lyst til – at arbejde lidt længere.

Der er brug for en stærkere indsats for at sikre et sundt arbejdsliv, der målrettet forebygger både fysisk og psykisk nedslidning. Desværre oplever vi, at den forebyggende indsats bliver nedprioriteret.

Arbejdsmarkedet skal også i langt større omfang indrette sig på at motivere seniorer til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet – til pensionsalderen og måske lidt længere. Ofte skal der blot små ting til for at udskyde pensioneringen. Det handler eksempelvis om kompetenceudvikling, fleksible mødetider, nedsat tid, nedtrapning af arbejdstid, orlovsmulighed, mere ferie, mindre belastende opgaver og måske mindre ledelsesansvar.

Forskelsbehandling i pensionsalder
Virkeligheden i dag er, at det fysiske eller psykiske helbred hos mange ikke kan holde til endnu flere år på arbejdsmarkedet.

Spørgsmålet er så, om vi skal begynde at differentiere i pensionsalderen, som der ind imellem bliver rejst forslag om, så nogle faggrupper med særligt hårdt fysisk arbejde kan trække sig tilbage tidligere. Eller om det er antallet af år på arbejdsmarkedet, der skal afgøre pensionsalderen. En tredje vej kunne være at gøre det lettere at få en pension. Seniorførtidspensionen har vist sig at være lige så vanskelig at opnå som en egentlig førtidspension, og regeringens nye udspil til en seniorfleksjobordning imødekommer desværre ikke behovet.

Djøf anerkender fuldt ud, at der er faglige områder, hvor man har hårdt fysisk arbejde, der kan betyde, at man ikke kan klare at arbejde helt frem til en høj pensionsalder. Men det er alt for forenklet at reducere diskussionen til kun at omhandle særlige fag eller antal år på arbejdsmarkedet. Der sker hele tiden en teknologisk udvikling, så mange af jobs, der tidligere var meget fysisk betonet, i dag heldigvis har hjælp til den hårde del.

Det er også de færreste, der har samme jobfunktion igennem et helt arbejdsliv, og man kan ikke sige, at alle på et specifikt fagligt område er nedslidt før tid.

Psykisk arbejdsmiljø har i stadig højere grad indflydelse på, om man magter sit arbejde. Og det gælder på alle områder – også LO området. Et arbejde med højt arbejdspres og tætte deadlines kan også give nedslidning og uarbejdsdygtighed. Alvorlig sygdom eller det liv, man lever, har også betydning for, hvor rask man er i livets efterår.

Seniorarbejdsmarkeds- kommission 
Der er brug for værdige ordninger, der sikrer alle lønmodtagere muligheder for tidligere tilbagetrækning, hvis de på grund af helbredet ikke længere kan magte jobbet. I takt med at pensionsalderen stiger og efterlønnen udfases, bliver behovet for at finde mere fleksible veje ud af arbejdsmarkedet stadig mere påtrængende.

For den enkelte og for samfundet som helhed er det vigtigt, at alle, der kan og vil, får mulighed for at bidrage til arbejdsmarkedet. Men der er tale om komplekse problemstillinger.

Derfor foreslår Djøf, at regeringen går forrest og opretter en seniorarbejdsmarkedskommission. Den skal bidrage med viden og bud på løsninger, så seniorer i endnu højere grad kan få mulighed for at bidrage konstruktivt helt frem til pensionering.

Forrige artikel Kronik: Arbejdsmarkedspolitikkens endeligt Kronik: Arbejdsmarkedspolitikkens endeligt Næste artikel Finanssektoren: Se fremad, og tænk smidighed og fleksibilitet Finanssektoren: Se fremad, og tænk smidighed og fleksibilitet