Ekspert: Automatisering af arbejdsopgaver er et kæmpe potentiale

DEBAT: Hvis vi skal løfte Danmark ind i fremtiden gennem digitalisering, automatisering og brug af teknologi, skal vi turde disrupte måden, vi træner kompetencer på. Det gælder, uanset om man er medarbejder eller topleder, skriver disruptionekspert, Lone Thier.

Af Lone Thier
Disruptionekspert og foredragsholder

En McKinsey-rapport beskriver, at 40% af arbejdsopgaver i Danmark kan automatiseres. 

Det interessante er, at automatiseringen udgør et kæmpe potentiale for os alle. For lykkes det os at udnytte fordelene, kan vi opnå en produktivitetsstigning på mellem 0,8 og 1,4 procentpoint af BNP og sikre fortsat høj beskæftigelse!

Hertil kommer afledte effekter af nystartede virksomheder og teknologiske gennembrud, vi end ikke kan forestille os mulighederne i.

Forudsætningen er, at vi får mere fokus på de konkrete værktøjer og rammer, der er nødvendige for at drage fordel af automatiseringen, både de politiske (reformer) og de læringsmæssige (fremtidens færdigheder).

Forudsætningen for at indfri potentialet – for det kan vi – er skarpt fokus på et agilt efter- og videreuddannelsessystem – opkvalificering – som kan træne både medarbejdere, topledelse og bestyrelsesmedlemmer.

Lønmodtagere skal være klar og parate til at understøtte erhvervslivets omstilling og den evigt foranderlige teknologiske udvikling. Topledelser og bestyrelser skal klæde sig på til knivskarpt fokus på kunder, vækst og innovation og øge outputtet fra danske virksomheder for at tage markedsandele hjem og skabe flere jobs. Den bæredygtige, eksponentielle vækst skal sikre, vi får alle med, både økonomisk og menneskeligt. 

Udvikling af kurser, tak!  
Der skal investeres i at udvikle og løbende justere et fleksibelt, agilt uddannelsessystem med udbud af kurser, både online og fysiske, til alle i Danmark.

Hold det enkelt: Saml alt på én platform. Fokuser på det enorme potentiale, der ligger i, at en medarbejder kan blive robotprogrammør på 87 minutter, og en arbejdssøgende kan lære at styre en 3D printer på 14 dage – den digitale udvikling forenkler og billiggør måden at tilegne sig fremtidens færdigheder.

Gør det ikke svært. Gør det ikke bureaukratisk. Tilgængelighed, relevans og transparens er nøgleordene.

Vi kan skele til Singapores ’Skills Future’ for inspiration til et agilt efteruddannelsessystem eller til platformen udacity.com.

Vi skal acceptere, at det eneste konstante er forandring, og at forandringen sker hurtigere. Derfor skal vi have modet til hele tiden at afkode, hvad der er brug for ’om lidt’, sikre kvalitet og få kurserne udbudt, så det er let, billigt, hurtigt, bedst og gennemskueligt for dig, der skal trænes.

Vi skal turde søsætte kurser, der ikke er ’perfekte’, og som løbende justeres i takt med, at vi bliver klogere. I den ene ende af spektret ligger der eksempelvis allerede et eksisterende tilbud lavet af danske Universal Robots, hvor du gratis på 87 minutter online kan blive robotprogrammør. I den anden ende eks. Udacity.com’s samarbejde med Bosch og Uber om en Nanograd i ’Robotics’ og med Google og Facebook onlinelæring i ’Digital Markedsføring’.

Vi skal tilbyde lønmodtagere kurser fra gratis onlinelæring til dagskurser og månedskurser, der afspejler det til en hver tid gældende behov, erhvervslivet har for færdigheder.

Jeg er overbevist om, at der er uddannet kranførere nok i Danmark via jobcentre og AMU-kurser. Hvornår får 3F´ere, HK’ere og andre almindelige fagforeningsmedlemmer dronecertifikat, robotprogrammering, kodning og 3D print med i værktøjskassen?

Når en jobsøgende kan lære at styre en 3D printer på 14 dage, er det hverken medarbejderen eller teknologien, der hindrer innovation, kreativitet, nytænkning og globale markedsandele. Det er det tunge, træge efter- og videreuddannelsessystem, der omgiver dem fra alle sider. 

Der er behov for dynamiske samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, softwarefirmaer og virksomheder til udvikling af kurser i de færdigheder, virksomheder aktuelt har brug for.

En inspiration er Designskolen i Kolding som i samarbejde med Lego har udviklet en designuddannelse, hvor kreativitet og design er i højsædet. Tilsvarende kunne Designskolen i Kolding finde sammen med Metal eller 3F for at udvikle et kort, erhvervsrettet kursus til deres medlemmer, der skal styrke kreativiteten og innovationskraften hos medarbejderne i virksomhedernes forreste geled. Der bliver for brug den slags nye partnerskaber.

Behov for opkvalificering af bestyrelse og direktion
Da jeg for nylig holdt foredrag om disruption mødte jeg to 3F’ere, der bakser med deres ledelse om at få lov til at bidrage til den teknologiske innovation og gå hurtigere frem med automatisering.

Deres engagement er ikke unikt og viser med al ønskelig tydelighed, at det mindset, der skal være på plads for at gribe mulighederne, kan komme alle steder fra i en organisation.

Det, der kan bekymre, er, om ledere og mellemledere forstår vigtigheden af at ændre deres eget mindset, og at de gør det. For det er ledernes indstilling til automatiseringens muligheder, der skal sikre Danmark innovation og vækst. Fortsætter de med alene at optimere det, der virkede sidste år, kan de meget vel tabe kampen om i morgen.

Er virksomhedsejere, bestyrelser og ledere villige til at forandre måden, de tænker og driver virksomhed på? Hvor mange er klar til at tænke helt nyt og genopfinde både sig selv og deres virksomhed? Hvor mange er klar over, hvad det kræver?

Topledelser skal lige så naturligt som medarbejdere løbende holde sig orienteret. Ikke for at blive eksperter, men for at forstå, hvilke muligheder, der er for udvikling af forretningen, også i nye retninger.

De kan lade sig inspirere af bestyrelsesformand i Siemens og A.P. Møller-Mærsk Jim Hagemann Snabe, som hver uge sætter en time af til at lære nyt om teknologi. Det kunne f.eks. være et onlinekursus i maskinlæring hos Columbia University eller introduktionskurset ”How Virtual Reality Works” ved University of California.

Begge kurser starter her til foråret, er gratis og kan tages i eget tempo. Mens medarbejderne i produktionen lærer kodning og robotprogrammering online og gratis, skal direktionen og bestyrelsen f.eks. gå på edx.org, hvor de løbende træner deres færdigheder på MIT, Princeton og Harvard. 

Spørgsmålet er, om bestyrelser og direktioner har evnen til at disrupte sig selv og vinde markedsandele hjem til Danmark? Lidt provokerende har jeg lyst til at spørge: Har de viljen?

Ved topchefer og bestyrelser konkret, hvilke næste skridt, de skal tage for at sikre, at deres virksomheder, deres medarbejdere og hele Danmark er med på rejsen?

Forrige artikel Fagforening: Tid til at ændre uretfærdig og ulovlig ferielov Fagforening: Tid til at ændre uretfærdig og ulovlig ferielov Næste artikel LA: Kontanthjælpsloftet som løftestang LA: Kontanthjælpsloftet som løftestang