Eksperter roser trepartsudspil: Flygtninge skal fordeles efter jobmuligheder

INTEGRATION: En kommissionsformand og to forskere roser forslag om at fordele flygtninge, så personlige kompetencer matcher konkrete jobmuligheder i kommunerne. Idéen nyder opbakning hos arbejdsmarkedets parter, men træerne vokser ikke ind i himlen.

Står det til KL, skal en flygtning med erhvervserfaring fra byggeriet fremover bosættes i en kommune, der efterspørger netop den slags kompetencer.
Står det til KL, skal en flygtning med erhvervserfaring fra byggeriet fremover bosættes i en kommune, der efterspørger netop den slags kompetencer.Foto: Colourbox
Michael Hjøllund

Den fysiske nærhed betyder noget for, om der opstår et match. Det gælder både i kærlighed og på arbejdsmarkedet.

Frederik Thuesen
Seniorforsker, SFI
Fakta
Sådan fordeles flygtninge idag:

En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft dansk opholdstilladelse, er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Det betyder bl.a., at Udlændingestyrelsen bestemmer hvilken kommune, flygtningen skal bo i.

Når Udlændingestyrelsen skal visitere den enkelte flygtning, tages der udgangspunkt i det antal flygtninge, den enkelte kommune skal modtage (kvoter), samt i den enkelte flygtnings personlige forhold. 

Det overordnede formål med kvotefordelingen er bl.a., at flygtninge - af hensyn til integrationen - skal fordeles jævnt over hele landet. Hvilke kommuner der skal modtage flygtninge til integration skifter hen over årene. 

Kilde: Udlændingestyrelsen

Når flygtninge fremover skal fordeles rundtom i landet, skal den enkeltes uddannelse og arbejdserfaring i langt højere grad matches med de jobmuligheder, der er i den enkelte kommune.

Det mener KL, der onsdag præsenterede en række forslag til bedre integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Det skete i et interview med Berlingske.

Forslagene er KL's bud på vigtige temaer, der skal tages fat på under de kommende trepartsforhandlinger, hvor netop integration af flygtninge står i centrum. Og idéen om at fokusere på at bosætte flygtninge i kommuner, hvor der er ledige stillinger, der matcher deres kompetencer, får ros fra en række eksperter på området.

Dokumentation

KL’s forslag om tidlig kompetenceafklaring:

At der allerede i asylfasen skal påbegyndes en formel vurdering af flygtninges uddannelseskvalifikationer ved at indsende uddannelsespapirer til vurdering i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

At der udarbejdes en skabelon for afdækning af realkompetencer i asylfasen, så kommunerne får bedre vilkår for at påbegynde en målrettet virksomhedsrettet indsats.

At Udlændingestyrelsen i visiteringen til kommunerne både skal tage hensyn til flygtningenes erhvervsmæssige kompetencer og forudsætninger, og hvad det lokale arbejdsmarked har behov for af arbejdskraft.

At perioden på 1-2 måneder, fra flygtninge har fået asyl, og til de ankommer i kommunen, bør udnyttes aktivt med danskundervisning og virksomhedspraktik til afprøvning af deres medbragte kompetencer.

Kilde: KL.dk


Altinget logoArbejdsmarked
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arbejdsmarked kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00