Erhvervsstyrelsen og DI: Vi kan få endnu mere ud af det indre marked

DEBAT: Små og mellemstore virksomheder kan få endnu mere glæde af EU’s indre marked, hvis EU-Kommissionen iværksætter konkrete tiltag, som gør det nemmere for virksomhederne at efterleve lokale regler i andre lande, skriver Erhvervsstyrelsen og DI.

Af Kent Damsgaard og Torsten Asbjørn Andersen
Hhv. direktør, DI og vicedirektør, Erhvervsstyrelsen, Erhvervsudvikling og Regulering

SME-Envoy, et netværk bestående af højtstående embedsmænd fra alle EU-lande, har netop publiceret en rapport om, hvordan små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan få endnu større glæde af EU’s indre marked.

Rapporten foreslår konkrete initiativer, som en ny EU-Kommission kan sætte i søen – initiativer, der gør det enklere for danske SMV’er at operere på de europæiske markeder.
 
Det er velkendt, at store danske virksomheder har succes med deres eksport til udlandet. Mindre kendt er det, at rigtig mange SMV’er også er gode til at afsætte deres produkter i resten af verden.

Enten ved at eksportere direkte til kunder eller indirekte ved, at deres produkter indgår som en del af større danske eller europæiske løsninger. Gennembruddet giver SMV’er blod på tanden.

Når man først er kommet ud på et nyt marked, så får man nemlig mod på mere. Og det er godt både for den enkelte virksomhed og for den danske økonomi.

God nyhed til SMV'er
En stor del af SMV’ers eksport går til EU’s indre marked. Rent faktisk går næsten 60 procent af Danmarks samlede eksport til EU.

At vi primært eksporterer til lande inden for EU, kan i høj grad tilskrives det indre marked, og den gode nyhed er, at der er meget mere at komme efter for danske SMV’er.

Europa-Parlamentet vurderer en gang om året, hvor mange gevinster der reelt er at komme efter i EU. De vurderer, at det indre marked rent faktisk har et uudnyttet potentiale på 1.030 milliarder euro årligt.

En stor del af dette potentiale vurderes at ville kunne indfris, hvis virksomhederne i højere grad oplever, at de uden besvær kan sælge det samme produkt eller levere den samme ydelse på tværs af EU.

Og hvordan kommer vi så dertil?

Få hjælp af en ven
På den korte bane foreslår rapporten fra SME-Envoy, at SMV’er, der står over for at skulle ind på et nyt marked, får mulighed for at ringe til en ven i hvert enkelt EU-land.

En ven, som hjælper virksomheden med at finde ud af, hvilke regler, processer og dokumentation der gælder i netop det land – og ikke mindst, hvor de nødvendige tilladelser skal søges. Og mens vennen giver et overblik over regler og procedurer, så kan virksomhedslederne gøre det, de er bedst til – nemlig drive forretningen. Det er kort sagt tanken bag forslaget om at oprette en one-stop-shop i hvert enkelt medlemsland.

En virksomhed vil kunne bruge one-stop-shop til at få klarhed over, hvad der skal til, for at man eksempelvis kan opsætte et anlæg i Frankrig og efterfølgende vedligeholde det ved at sende danske serviceteknikere derned.

Det kan lyde enkelt, men det er det ikke.

For i dag skal virksomhedsledere selv finde frem til de rette myndighed at kontakte, afdække de gældende regler og fremskaffe al nødvendig dokumentation. Det er en tidskrævende proces, som bør forenkles.

One-stop-shop er forhåbentligt en gevinst for de mange danske SMV’er, som de næste par år vil erobre nye markeder i EU.

Vi håber derfor, at adskillige aktører vil støtte op om forslagene i Envoy-rapporten, så vi sammen kan sikre SMV’er de bedst mulige vilkår.

Forrige artikel Lederne: Det haster med at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive Lederne: Det haster med at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive Næste artikel 3F: Rygeloven skal gælde for alle unge 3F: Rygeloven skal gælde for alle unge