Etisk regelsæt skal give privat ældrepleje bedre image  

HJEMMEHJÆLP: Der skal være mere fokus på kvalitet i ældreplejen, mener arbejdsgiverforeningen KA Pleje, der vil forpligte deres medlemmer med et etisk regelsæt. Positivt, lyder det fra FOA, mens ekspert kun forventer begrænset effekt.

Den private hjemmehjælp skal med et etisk regelsæt have rettet op på sit blakkede ry (Asger Ladefoged/ Scanpix).
Den private hjemmehjælp skal med et etisk regelsæt have rettet op på sit blakkede ry (Asger Ladefoged/ Scanpix).
Mette Pabst

Historier om private udbydere, der snyder med kvaliteten, underbetaler deres ansatte, eller går konkurs fra den ene dag til den anden, har givet den private ældrepleje et blakket ry.

Det bekymrer Karsten Høgild, som er direktør i KA Pleje, der organiserer private udbydere af ældrepleje i Kristelig Arbejdsgiverforening.

Han mener, at branchen trænger til et ordentligt løft med mere fokus på god og værdig hjælp og mindre fokus på pris. Derfor har KA Pleje oprettet et etisk regelsæt til deres medlemmer, der skal sikre fokus på kvalitet.

Dokumentation

Etiske regler for medlemmer af KA Pleje
Medlemmer af KA Pleje udfylder en væsentlig opgave i velfærdssamfundet ved at levere praktisk bistand og personlig pleje til ældre medborgere. For at kunne levere en pleje, der skaber tryghed hos den ældre, er det helt afgørende, at de private leverandører agerer professionelt og korrekt i forhold til borgerne, medarbejderne, kommunale samarbejdspartnere, kollegerne og det omgivende samfund.

Formålet med dette etiske regelsæt er at beskrive KA Plejes værdier og normer for god virksomhedsførelse, der er gældende for medlemmer af KA Pleje. Det etiske regelsæt skal bidrage til, at den generelle opfattelse i samfundet af fritvalgsordningen styrkes og tilliden til de private leverandører øges.

Borgerne
Et medlem skal:

 • respektere borgerens ret til fritvalg af leverandør
 • udvise respekt for, at arbejdet udføres i borgerens eget hjem
 • arbejde for høj kvalitet i den leverede ydelse, som den kommunale myndighed har visiteret borgeren til, og som borgeren har tilkøbt for egne midler, i en åben og ærlig dialog med borgeren medvirke til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde
 • overholde tavshedspligten i forhold til den viden, der opnås om borgeren i forbindelse med arbejdets udførelse

Medarbejderne
Et medlem skal:

 • overholde og respektere den til enhver tid gældende overenskomst
 • arbejde for et godt og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne
 • gennem uddannelse og kompetenceudvikling sikre medarbejderne den nødvendige faglige og praktiske uddannelse
 • i videst muligt omfang tilbyde uddannelse af elever og sikre, at disse får en god og relevant uddannelse

Kommunale samarbejdspartnere
Et medlem skal:

 • arbejde for at sikre en sund konkurrence
 • kun påtage sig opgaver, som medlemmet har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre fagligt korrekt og ansvarligt i forhold til den indgåede kontrakt
 • i et ærligt og ligeværdigt samarbejde indgå i eventuelle udviklingsprojekter inden for ældreplejen
 • gennem en konstruktiv dialog bidrage til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde

Kollegerne
Et medlem skal:

 • i alle forhold optræde kollegialt
 • omtale kollegaer i en god tone
 • indgå i et positivt samarbejde om overdragelse af en borger således, at borgeren fortsat oplever tryghed i den modtagne pleje
 • arbejde for at udvide kendskabet til fritvalgsordningen

Kilde: http://www.kapleje.dk/etik/


Altinget logoArbejdsmarked
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arbejdsmarked kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00