FTF: Sådan skal lederne i den offentlige sektor sikre fornyelse

DEBAT: Offentlige ledere er centrale for den fornyelse af den offentlige sektor, som regeringen lægger op til. Men det kræver både tillid oppe fra, efteruddannelse og nye samarbejdsformer mellem ledelse og medarbejdere, mener FTF. 

Af Bente Sorgenfrey og Claus Hjortdal
Henholdsvis formand, FTF og formand, FTF’s Lederråd

God offentlig ledelse giver bedre kvalitet i velfærdsydelserne og bidrager til den bedst mulige velfærd for pengene til gavn for borgere og virksomheder.

Sådan lyder det blandt andet i kommissoriet for den Ledelseskommission, som regeringen nedsatte i marts i år, og som afslutter sit arbejde ved årets udgang.

I FTF's Lederråd, som repræsenterer 27.000 ledere fra det offentlige og private, kunne vi ikke være mere enige:

Lederne, som hver dag befinder i velfærdens maskinrum, er centrale for den fornyelse af den offentlige sektor, som regeringen lægger op til med sin Sammenhængsreform.

Giv frihed til selvstændighed
Fornyelsen er nødvendig, for vores velfærdssamfund udfordres kraftigt i disse år af både ny teknologi, demografisk pres, stram offentlig økonomi og nye forventninger fra borgerne om individuelle ydelser.

Hvis der for alvor skal gang i en ny udvikling, må vi væk fra den overstyring oppefra, der præger den offentlige sektor i dag.

Ledere ude på institutionsniveau – skoleledere, afdelingssygeplejersker, børnehaveledere og så videre – må have større rum og frihed til at handle selvstændigt, innovativt og strategisk indenfor de overordnede rammer.

Det kræver tillid oppefra – fra forvaltninger, bestyrelser, direktioner og politikere.

Ledere skal klædes ordentligt på  
Tillid alene gør det ikke; vi skal også som ledere være klædt på til opgaven.

For at de nuværende og kommende offentlige lederne i fremtiden kan navigere i den komplekse hverdag, er det nødvendigt med kontinuerlig lederuddannelse.

I dag er det ikke tilstrækkeligt, at man ”engang” har taget for eksempel en Diplomuddannelse i ledelse. Alle offentlige ledere bør i starten af deres lederkarriere få en lederuddannelse og yderligere få kontinuerlig uddannelse i ledelse.

Vi må se på, hvordan de eksisterende lederuddannelser kan fornyes, så de i højere grad inddrager professions-, forandrings- og relationsledelse, innovation, digitalisering, strategisk brug af samarbejdssystemet og endelig ledelse på tværs af fagligheder og professioner.

Målet er, at lederne forener deres faglige indsigt i kerneopgaven med professionel ledelseskompetence.

Rammeaftale for udvikling er nødvendig 
Vi tror på det, vi ser i hverdagen: at udvikling vokser frem i et lokalt samarbejde mellem medarbejdere og ledere.

Derfor anbefaler vi, at man lokalt i kommuner og regioner lader sig inspirere af de nye partnerskaber, som spirer frem i det kommunale landskab.

Her udvikler man det lokale samarbejdssystem, MED-systemet, til at være et forum, hvor ledelse og medarbejdere sammen udvikler nyt – man bruger med andre ord MED mere strategisk, end man hidtil har gjort.

Det kan for eksempel være ny styring af økonomien, afvikling af gamle bøvlede regler og unødvendigt bureaukrati, bedre udførelse af kerneopgaven i hjemmeplejen og så videre og så videre.

Den form for partnerskaber er eksempelvis vokset frem i Silkeborg, Høje Taastrup og Ballerup Kommune.

For at understøtte denne lokale udvikling anbefaler FTF og FTF’s Lederråd, at der etableres et nationalt partnerskab i form af en forpligtende overordnet rammeaftale for udvikling af kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor.

Aftalen indgås mellem regeringen, KL, Danske Regioner og lønmodtagerne.

Det overordnede partnerskab skal sikre et vedvarende fokus på, at ledelse og medarbejdere kun kan løfte opgaven med at udvikle den offentlige sektor i fællesskab.

Forrige artikel Arbejdsgivere: Høje forventninger til indvandrere kan give dem et arbejde Arbejdsgivere: Høje forventninger til indvandrere kan give dem et arbejde Næste artikel Dansk Arbejdsgiverforening: 3F serverer fake news om arbejdsmiljø Dansk Arbejdsgiverforening: 3F serverer fake news om arbejdsmiljø
 • Anmeld

  Eik Møller · Kommunaldirektør

  Replik til Bente og Claus

  Kære Bente og Claus

  Selvfølgelig skal der være rum og plads til at lede. Den del er svær at være uenig i. Debatten kommer nok i stedet der, hvor vi skal se på hvad der i dag reelt forhindrer at det sker. Det kan der nok ikke siges noget simpelt om, men jeg vil opfordre til at vi ikke for ensidigt fokuserer på "alle andre end lederen selv". Det sker oftere end jeg samlet mener der er belæg for i debatten.

  Selvfølgelig har politikerne, sådan nogen som mig og lignende et stort at betydeligt ansvar. Men jeg oplever faktisk også ganske ofte på mine mange arbejdspladsbesøg, at lederne selv tror der er en række begrænsninger, som oftest handler om antagelser, myter og mentale modeller hos den enkelte leder.

  Den del skal også udfordres og undersøges nysgerrigt. Ikke alt kan læres på et kursus, og slet ikke det, der handler om at lede opad, udad og til siden.

  Og så er jeg meget med på ideen om, at når vi nu har MED, så lad os da for katten bruge det til noget vigtigt. Hvis vi så derudover kunne overveje - og jeg skriver overveje - at kyle en håndgranat ind i det fastlåste MUS-system, et system tænkt i en industrialiseret og meget konform forståelse af relationen mellem ledelse og medarbejdere - ja så kunne vi rykke ved mange ting. Er I med på den?

  bh. Eik

 • Anmeld

  Steen Hansen · Centerchef

  Teori eller ledelse i praksis?

  Ledelse læres ikke på en diplom- eller masteruddannelse. Der lærer man om teori i ledelse. Et er søkort at forstå, et andet er skib at føre. Intet ny her. Eik har meget ret i, at det handler om at turde lede med alt hvad det indebærer af at lytte, iagttage, erfare og beslutte.