Handicapformand: Gør op med postnummerlotteriet på hele pensionsområdet

DEBAT: Det er godt, at politikerne undersøger, hvem der bør administrere seniorførtidspensionen. Men de må ikke udelade den almindelige førtidspension, skriver Thorkild Olesen.

Af Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer

Debatten om nedslidning og tilbagetrækning buldrer afsted i valgkampen. Seniorpension? Tidlig folkepension? Eller noget tredje? Det er vigtige spørgsmål, også for mennesker med handicap. I aftalen om seniorpension, indgået lige før valgudskrivelsen, åbner regeringen, de Radikale og DF op for et spændende nybrud.

Det er lidt nørdet, men kan potentielt få stor betydning på længere sigt: Det fremgår af aftalen, at man skal undersøge, hvem der skal administrere seniorpensionen og særligt den "arbejdsevnevurdering", som er udslagsgivende for, om en borger kan blive tildelt en pension.

Det er et ualmindeligt omfattende nybrud i social- og beskæftigelsespolitikken, at man overvejer at flytte den kompetence ud af kommunerne. 

Kommuner vurderer forskelligt
Undersøgelsen er et resultat af, at mange oplever, at den enkelte borgers kommunes økonomi har alt for stor betydning for, om man kan blive tildelt en seniorførtidspension. Og statsminister Lars Løkke Rasmussen skrev selv på Twitter efter aftalevedtagelsen om "en myndighed fri af bevillingssystemet, så der ikke går kassetænkning i det".

I handicapverdenen kender vi alt for godt til, at der er store kommunale forskelle på den hjælp, man modtager. For eksempel på førtidspensionsområdet, som ofte omtales som et postnummerlotteri. Her har vi set for mange eksempler, der tyder på, at den enkelte kommunes økonomi har betydning for afgørelsen om pension.

Problematikken er velkendt. I Jyllands-Posten 13. maj fortalte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen selv om, hvordan der på hele førtidspensionsområdet – herunder seniorførtidspension – er "kæmpe variation mellem kommunerne".

Han brugte selv eksemplet med Københavns Kommune, som har "fordoblet antallet af tilkendelser, efter de fik kritik." Det kan vi ikke leve med, sagde han.

Udvid undersøgelsen
Jeg er enig. Et andet eksempel er Norddjurs Kommune, hvor det er gået den anden vej. Her har vi i medierne kunne læse om, hvordan det i slutningen af 2018 pludselig blev markant sværere at blive tildelt i en førtidspension, efter et kommunalt økonomikaos blev konstateret.

Sådan et postnummerlotteri er uværdigt for borgere, der har brug for hjælp. Derfor er det spændende at undersøge, om andre end kommunerne skal tildele seniorførtidspension. Men man må spørge sig selv, hvorfor det kun skal undersøges for borgere, som er i målgruppen for seniorførtidspension?

Når en nedsat arbejdsevne, som kan give adgang til en pension, skal vurderes, er det ikke afgørende, om den er nedsat på grund af et langt arbejdsliv, eller om den er nedsat på grund af handicap som sclerose, gigt eller sindslidelser.

Så hvorfor skal den her undersøgelse kun komme de, der er seks år fra pensionsalderen, til gode? Jeg mener, at vi bør udvide undersøgelsen, så den også omfatter den almindelige førtidspension. Og uanset hvad man ender med, må man sikre, at det ikke er økonomiske incitamenter for kommunerne, men borgerens muligheder og behov, der er afgørende.

Forrige artikel Kommunernes Landsforening til Cepos: Jobcentrene er ikke vikarbureauer Kommunernes Landsforening til Cepos: Jobcentrene er ikke vikarbureauer Næste artikel Ase: Enhedslistens nye erhvervsudspil er godt for dansk økonomi Ase: Enhedslistens nye erhvervsudspil er godt for dansk økonomi