Hegelund & Mose: Hallo, folkemøde – den store leder taler!

KLUMME: Samarbejdsklimaet mellem Folkemøde-ledelsen og partisekretariater har været i bund. Venstre truer med at trække sig fra den årlige demokrati-festival, hvis politikere ikke får bedre forhold, herunder solo-taletid og central overnatning til fornuftige penge.

”Hallo, hallo – vi bringer en vigtig meddelelse,” vil det fra på torsdag skratte fra Folkemødets højttalere, der hidtil blot har skullet bruges i nødsituationer: Om ti minutter taler Morten Østergaard (Rad.) på hovedscenen.

Årets Folkemøde-nyskabelse til ære for toppolitikerne betyder, at der i år bliver kaldt til samling som fra en anden minaret eller østeuropæisk kommissærstyret landsby før murens fald, når de ni partiledere efter tur skal holde tale på Cirkuspladsen.

Højttaler-initiativet kommer, efter at de toneangivende partisekretariater fra Venstre og Socialdemokratiet har talt med endog meget store bogstaver over for Folkemødets ledelse og ligefrem truet med at boykotte begivenheden; en trussel, der – erfarer Mandagstræneren – endnu ikke er taget af bordet for Venstres vedkommende, hvad angår kommende folkemøder. Man kræver handling og imødekommelser fra Folkemøde-arrangørernes side, hvis samarbejdet skal fortsætte.

De to partier føler med en vis ret, at det var dem, der fik ideen til og i 2011 skabte Folkemødet med Bertel Haarder (V) og Winni Grosbøll (S) i spidsen. Man har også noteret sig, hvordan politikerne i eksempelvis vores seneste bog, Flyt Magten, beskrives som Folkemødets rockstjerner; hvorfor skal de så døje med ringe forhold under junimødet?

Ledertale er partiapparatets højdepunkt

Miseren begyndte, da Folkemødesekretariatet i november meddelte, at det som noget nyt i 2017 ville blive tilladt at afholde events rundt om på folkemødepladsen, samtidig med at der var aktiviteter på hovedscenen (læs: de store partiledertaler). Hidtil har det event-eksploderende folkemøde behørigt ligget dødt hen, mens partilederne talte – ikke så sjældent uden det helt store publikum.

Den form for radiotavshed blandt de 3100 andre events skulle der fra på torsdag laves om på. Ikke blot af hensyn til de mange gæster, der foretrækker en skarp paneldebat frem for at høre partiledernes taler, men også for at imødekomme de talrige event-arrangører, der i forvejen kæmper om opmærksomheden.

Hvad folkemødearrangørerne imidlertid var uopmærksomme på, var, at netop ledertalen for partiapparaterne er selve bornholmerturens højdepunkt og berettigelse, hvad der kræver den fornødne respekt: Der er direkte tv-transmission, og der har trods alt hvert år været en vis skare mennesker forsamlet foran hovedscenen, i og med at der ikke foregik andet på det tidspunkt.

Gode råd har hen over foråret været dyre: Bag kulisserne har der været ophidsede møder, mens de mange organisationslobbyister og NGO-ildsjæle i god tro og intetanende begyndte at booke teltplads, oplægsholdere og ordstyrere i de nu frigjorte begivenheds-slots, der siden igen – uden 100 procent held – er forsøgt fjernet i bestræbelserne på at tø forholdet til partitoppene op.

Som diplomatisk plaster på såret vil Folkemøde-sekretariatet som i svundne tider nu hver dag hænge friske plakater op, der fortæller om dagens partiledertaler. Der vil også blive flashet info på Folkemødets skærme, om at eksempelvis Lars Løkke Rasmussen (V) snart går på talerstolen, så folkemødefolket kan forlade havneområdet og traske ned mod Cirkuspladsen og høre landets leder. Men allermest opmærksomhed vil den iørefaldende nyskabelse – højttaler-annoncering af de store taler – formentlig påkalde sig. Folkemødets nødanlæg, der skal bruges i tilfælde af evakuering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, har efter aftale med myndighederne fået endnu en vigtig rolle.

En elbil pr. parti

En del af forklaringen på, at kommunikationen mellem partierne og folkemøde-arrangørerne er kikset, er, at folkemøde-bemandingen er skiftet ud, efter at ansvaret er overgået fra Bornholms Regionskommune til en selvejende forening med egen bestyrelse. I virvaret har foreningen glemt at forankre aftaler på rette politiske niveau; sekretariatet har tilsyneladende indgået aftaler med lokale partifolk og studentermedhjælpere uden den fornødne viden om, at sådanne anliggender i dag er en topledelsessag i partierne.

Det har været en brat opvågnen for folkemødeledelsen, der med eventerfaring fra københavner-gadebegivenheden Distortion og cykelløbet Post Danmark Rundt er styrtet på asfalten og har ramlet hovedet hårdt mod Folkemødets historiske DNA som politisk event med partierne i centrum.

Skønt Folkemødet i valgåret 2015 fungerede ganske godt uden det store antal politikere, sættes alle sejl nu i sidste øjeblik til for at gøre partierne glade. Blandt goderne er en elbil med tilhørende central parkering i Allinge til hvert parti samt i et vist omfang afhentningsservice i Bornholms lufthavn.

Politiker-hotelskib?

Problemet med overnatning har derimod været sværere at afhjælpe. Entreprenante hotel- og husejere har for længst lejet værelser ud flere år ude i fremtiden til de faste kunder og ikke sjældent til listige Karl Stegger-priser.

Alligevel er det lykkedes Folkemøde-sekretariatet at tromle nogle værelser sammen, som et par partier har takket ja til. Udfordringen er dog, at en politiker ikke altid har brug for de gængse folkemødepakker på tre overnatninger – men blot en enkelt nat.

For nogle backbencher-MF'er er opholdet og bøvlet på Bornholm ydermere for egen regning. Er der så heller ikke presse og vælgerstemmer i at troppe op på Folkemødet, betyder det, at en række politikere overvejer en ekstra gang, om de vil bruge tid på klippeøen. Der er da også lidt færre folketingsmedlemmer med i år end sidste år.

Fra Konservative, SF, Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet deltager alle folketingsmedlemmer, mens de store partier sender knap så mange af sted. Eksempelvis er kun 16 af Dansk Folkepartis 37 folketingsmedlemmer med på Bornholm (se, hvem der deltager).

Partiet sørger ellers for gratis indkvartering, hvis man har vagter på partiets stand eller deltager i debatarrangementer, men ikke alle er lige så efterspurgte som miljø- og sundhedsordførerne, der kan vælge og vrage mellem de mange panel-tilbud. Til gengæld har DF’erne forståelse for, at måske ikke alle Folkemødets gæster føler trang til at høre Kristian Thulesen Dahls tale: Det ellers folkemøde-skeptiske parti, hvad angår placeringen på Bornholm, har det fint med, at der er gang i debatterne under partiledertalerne.

Man kan spørge sig selv, hvorfor demokrati-festivalen ikke i sig selv er interessant nok for politikerne, når så mange politisk interesserede danskere – ofte for egen regning – finder vej til Det Politiske Skagen, og undre sig over, at politikerne ikke kan finde overnatning og transporthjælp hos lokale partikammerater.

Anders Fogh Rasmussen (V) nåede, inden han blev statsminister, angiveligt 3.650 aftenmøder rundt om i landet, heraf ikke så få med overnatning i gæsteværelset eller på sofaen i stuen, efter at rullepølsemaden var indtaget sammesteds. Nok behøver ikke alle være så nøjsomme som Rasmussen. Men at forvente, at Folkemødet stiller hele hoteller til rådighed for politikerne, som det har været et ønske, er nok uden for målskiven og illustrerer vel blot den højspændte stemning, om end det med mere ræson har været diskuteret, om man kunne disponere over et særligt politiker-hotelskib i lighed med politiets hotelskib i Rønne havn.

Ville hugge Pind og Bertel

For Venstre var det prikken over i’et, da folkemødearrangørerne – følte man – forsøgte at hive partiets stærkeste underholdningskort, troubadour-parret Bertel Haarder og Søren Pind, over på hovedscenen. I flere år har duoens sang ellers glædet publikum i Venstres faste bornholmer-bastion på scenen ved Danchels Hus.

Måske var Folkemødets oprindelige satsning fra i vinter på store udenlandske musiknavne på hovedscenen gået i vasken. Men at Bertel og Pind skulle overtage pladsen, var lige præcis for meget for Venstre, der med arrigskab så frem til at miste sit eget scoop. Derfor kan de to populære politikere fortsat nydes i rene V-omgivelser fredag eftermiddag.

Tilbage er Mandagstrænerens lønlige håb om, at partitoppene og folkemødearrangørerne efter Folkemødet genfinder hinanden og retablerer det gode samarbejde. Vi vil nødig undvære hverken partier eller Folkemødefestivalen og opfordrer derfor samtlige gæster til at skjule smilet, når højttaleren på havnen begynder at skratte om næste partiledertale.

........

Rådgiver-og forfatterparret Susanne Hegelund og Peter Mose er partnere i HEGELUND & MOSE, der rådgiver organisationer og offentlige og private virksomheder om strategisk kommunikation og indflydelse. De er forfattere til bøgerne ”Håndbog for Statsministre, ”Javel, hr. minister”, ”Lobbyistens Lommebog” og ”Flyt magten”. De er involveret i en række arrangementer på Folkemødet: http://hegelundmose.dk/flyt-magten-paa-folkemoedet/

Forrige artikel Hegelund og Mose: Skibet sejler under nyt navn Hegelund og Mose: Skibet sejler under nyt navn Næste artikel Hegelund og Mose: Op ad bakken med Interesse-Danmark Hegelund og Mose: Op ad bakken med Interesse-Danmark