Her er Frivilligrådets anbefalinger til regeringens frivillig-udspil

FRIVILLIGHED: Dagpengemodtagere skal ikke begrænses i deres frivillige arbejde, så længe de står til rådighed for arbejdsmarkedet, siger Frivilligrådet. S er klar til at hæve timegrænsen, mens regeringen stadig holder kortene tæt ind til kroppen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil i april indkaldte til forhandlinger om lediges mulighed for at arbejde frivilligt.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil i april indkaldte til forhandlinger om lediges mulighed for at arbejde frivilligt.Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Altinget
Rasmus Dahl Løppenthin
Fakta
Timegrænsen for dagpengemodtagere og efterlønnere gælder kun, hvis deres frivillige arbejde er en funktion, som også kunne være udført af en lønnet medarbejder. 

Ledige skal have langt videre rammer for at lave frivilligt arbejde. Sådan lyder det helt centrale budskab i Frivilligrådets fem anbefalinger til regeringens kommende udspil på området.

“Folk skal have lov til at lave alt det frivillige arbejde, de overhovedet kan,” siger formand Vibe Klarup.

Særligt den såkaldte timegrænse er en torn i øjet på Frivilligrådet. I en forsøgsperiode på to år har dagpengemodtagere og efterlønnere kunnet udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i deres ydelse. Men ordningen udløber 20. marts, og derfor vil grænsen på fire timer atter træde i kraft.

Dokumentation

De 5 principper Frivilligrådet har sendt til beskæftigelsesministeren

1) Der skal være så vide rammer som muligt for at udføre frivilligt arbejde. Det betyder, at vi ikke skal have en smålig tilgang, når det vurderes, hvad dagpenge- og efterlønsmodtagere må og ikke må.

2) Timegrænsen for frivilligt, ulønnet arbejde skal afskaffes eller forhøjes markant.

3) Der skal fortsat sondres mellem frivillige aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde, herunder drift og vedligeholdelse.

4) Definitionen af, hvor der må gennemføres frivilligt arbejde uden fradrag i ydelsen skal være så bred som muligt. Formålet med arbejdet skal være almennyttigt og ikke have forbindelse til en privat erhvervsvirksomhed. Samtidig skal vi ikke være for traditionelle i vores forståelse af, hvad en almennyttig forening er. Mange nye værdifulde initiativer opstår i andre organisationsformer eller i nye hybrider. Det bør en ny model kunne favne.

5) Der skal skabes fælles praksis på tværs af A-kasserne, så det er klart for den enkelte og for de frivillige foreninger, organisationer eller lignende, hvad man må og ikke må.


Altinget logoArbejdsmarked
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arbejdsmarked kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00