HK: Verden er forandret – også for fagbevægelsen

DEBAT: Lykkes fusionen af FTF og LO ikke, så vil den danske arbejderbevægelse træde et skridt tilbage i den politiske kamp, skriver Simon Tøgern, formand i HK/Privat.

Simon Tøgern Af Simon Tøgern
Formand HK/Privat

Vi er ved at være fremme ved ’snoren’ i forhold til beslutningen om etablering af en ny hovedorganisation til afløsning for FTF og LO.

FTF og LO har begge indkaldt til ’opløsningskongresser’ fredag den 13. april om formiddagen og stiftelseskongres efter frokost.

En stor og vigtig fredag for fagbevægelsens fremtidige styrke, og jeg håber ikke, at der går fredag den 13. i den.

I begge hovedorganisationer er der modstand fra markante mindretal. Modstanden kan groft sagt inddeles i tre grupper:

 1. Der er traditionalisterne, som bare ikke synes, at der skal laves noget om – og at det i øvrigt var bedre før i tiden.
 2. Der er de små organisationer, som – naturligt nok – er bange for, at de mister al repræsentation, og som samtidigt frygter, at der vil blive sparet på de ydelser, de trækker mest på - for eksempel den juridiske hjælp.
 3. Og så er der et par store organisationer i begge hovedorganisationer, som frygter at miste deres status som ”dem, man ikke kan komme uden om”.

Nye udfordringer kræver nye svar
Til den første gruppe er der ikke så meget at sige andet end: ”Ærgerligt, ærgerligt og ærgerligt”.

Men livet og verden har forandret sig. Nye udfordringer kræver nye svar.

Til de små, som frygter at blive klemt, må vi store sige: ”Jer skal der respektfuldt være plads til”.

Vi skal skrue vedtægterne i vores nye hovedorganisation sådan sammen, så I gennem etablering af valggrupper og lignende sikres repræsentation. Og I skal have politiske garantier for, at det forventede rationale ikke hentes ved besparelser på servicen over for de små organisationer.

Til de store må vi sige, at grundlæggende handler det ikke om jer.

Det handler om, hvorvidt vi som store organisationer (og som hovedorganisation) skal være repræsentanter for de enkelte mennesker, som der nu engang har valgt at være medlem af de respektive organisationer. Eller om vi skal være repræsentanter for alle almindelige lønmodtagere i Danmark. Repræsenterer vi særinteresser eller klasseinteresser?

Det er en subtil, men meget vigtig skelnen.

Et nej er et skridt tilbage for arbejderbevægelsen
LO's DNA har altid været, at – udover at repræsentere forbundenes medlemmers interesser – så er man i kraft af sin størrelse en ”samfundsmæssig aktør” med interesser i (næsten) alle typer af samfundsforhold.

FTF har bevæget sig i samme retning gennem de sidste ti år. Og det er fusionsgrundlaget også udtryk for. Et fusionsgrundlag, som alle (som i A-L-L-E) forbund i øvrigt løbende har nikket til under udarbejdelsen.

Hvis man som stor og seriøs organisation fastholder sin modstand, så må vi andre udlægge det som, at man også fravælger den linje, som har været FTF's og LO's linje gennem de seneste mange år.

Det handler ikke om, at man nødvendigvis skal have været enig i alt, som FTF og LO har foretaget sig gennem de seneste år. Det har undertegnede for eksempel ikke været.

Men det handler om, at man byder ind på de store dagsordner, som vi som et rigt, demokratisk velfærdssamfund står over for med en ambition om at være en del af løsningen.

Lykkes fusionen ikke, så vil den danske arbejderbevægelse træde et skridt tilbage i den politiske kamp. Kampen for udvidet overenskomstdækning på det private arbejdsmarked, for ligeløn, for mere uddannelse til flere og mod stress vil tabe skridt.

Vi – store og små – bærer derfor et stort ansvar i de næste to måneder for at finde det rigtige stemmekort frem.

Det handler om et ja eller nej til at være en vigtig politisk samfundsaktør. Verden står ikke stille. Og tør vi ikke gribe muligheden, så skal der nok være andre, der fylder tomrummet op.

Forrige artikel IDA: Det offentlige er ved at tabe kampen om arbejdskraften IDA: Det offentlige er ved at tabe kampen om arbejdskraften Næste artikel Farmakonomer: Verden forandrer sig, men mere af det samme er ikke svaret Farmakonomer: Verden forandrer sig, men mere af det samme er ikke svaret
 • Anmeld

  Bjarne Salomonsen

  Fusion er god, men

  Der er nok ingen tvivl om at en fusion er det rigtige. Alene medlemstilbshegsngen igennem de sidste mange år gør det nødvendig, hvis fagbevægelsen skal have mulighed for at påvirke udviklingen i samfundet og på arbejdspladserne, men hvorfor ikke sende en så vigtig ting til urafstemning hos medlemmerne, ligesom overenskomstfornyelserne. Fusionen har vel i virkeligheden meget større betydning end den enkelte overenskomst.
  Ja ja det er jo det indirekte demokrati med kongresser, men hvor der er vilje.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  At grave sin egen grav - god fornøjelse

  HK har gennem årene haft tradition for at lægge sig tæt på modparten for at falde venstrefløjen i ryggen. HK bør snart besinde sig og satse på de medlemmer med ambitioner om at kunne finde en støtte i den svære fremtid præget af digitalisering.

  At komme endnu længere væk fra sin medlemmer er formodentlig at komme endnu nærmere sin egen grav. Desværre betyder det nok at prækariatet vil vokse uhæmmet uden nogen til at sætte bajonetten ned.

 • Anmeld

  Eigil Jpohannesen · Klubformand

  Sammen er vi stærke

  Det har været mit grundlæggende mantra for fagligt arbejde i over 25 år. Det er derfor også min tilgang til FTF / LO.
  Om end et lille tandhjul i HK, hvordan har vi så "faldet venstrefløjen i ryggen", Claus ?
  På min arbejdsplads er den faglige linie, besluttet af medlemmerne. Vi har dog aldrig spurgt om partibog. Om forbundets hovedorganisation hedder LO eller FLOTF, gør ingen forskel, når lønnen skal forhandles, eller fyresedler håndteres.
  Mine kolleger stoler på mine anbefalinger, så FLOTF får nok 75% ja, herfra. Men om de synes det er vigtigt at stemme.....

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  De borgerlige fagforeningsformænd i HK og Metal

  Johannesen kampagnerne mod PROSA Har altid været klart politisk. Det har kostet Danmark dyrt, nemlig salget af fællesværdierne i Datacentralen og Kommunedata.

  Jeg har ikke samme dokumentation omkring arbejdsløshed og dagpenge. Men det er højst tvivlsomt om Thornings asociale ændringer kunne sættes igennem uden de borgerlige fagforeningsledere, hvoraf HK jo sammen med Metal danner en kedelig asocial akse.

 • Anmeld

  Eigil Johannesen · Klubformand

  HK er ikke et parti

  Det er muligvis ikke kendt - eller måske snarere anerkendt - at HK ikke er et parti. HK indsamlede 70.000 underskrifter imod efterlønsreformen.. HK afprøver til stadighed de juridiske grænser for at sikre medlemmerne. Dét ved jeg fra min hverdag på arbejdspladsen.
  Kampagner mod PROSA har jeg aldrig hørt eller set.
  Det er mig bekendt ejere som kan sælge. Og HK har så vidt jeg ved aldrig ejet de 2 selskaber.
  Og hvorfor er det i øvrigt relevant for en fusion mellem LO og FTF ?

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Johannesen du behøver ikke komme kritik i møde

  Johannesen du behøver ikke komme kritik i møde men så må du i stedet leve med den manglende tillid som kommer af mafia-lignende metoder som trives vidt og bredt hvor det burde være bandlyst.