Jobcentre skal hjælpe ledige for 400 mio. mindre

FINANSLOV: Minimumskrav til mentorstøtte halveres, og kommunerne må fremover selv betale, hvis jobparate ledige skal have vejledning eller opkvalificering. Besparelserne kan spænde ben for beskæftigelsesindsatsen, advarer KL. 

Ledige tilknyttet mentorordningen skal have kontakt til deres mentor mindst én gang om ugen. Regeringen vil halvere kontakten, så minimumskravet fremover bliver hver anden uge.
Ledige tilknyttet mentorordningen skal have kontakt til deres mentor mindst én gang om ugen. Regeringen vil halvere kontakten, så minimumskravet fremover bliver hver anden uge.Foto: Esben Salling/Scanpix
Søren Elkrog Friis

Det er helt klart risiko for, at nogle borgere ikke får de tilbud om mentorstøtte eller aktivering, som kunne bringe dem tættere på arbejde.

Ulrik Petersen
Chefkonsulent, KL

Den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne bliver allerede efter nytår slanket med 400 millioner kroner.

Det sker som konsekvens af finanslovsaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) har nu fremsat et lovforslag, som løfter sløret for, hvilke dele af beskæftigelsesindsatsen, der skal holde for.

Dokumentation

Lovforslaget

Regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti indgik i sidste uge aftale om finansloven for 2016. Aftalen omfatter blandt andet besparelser på den aktive indsats på beskæftigelsesområdet på 400 mio. kr. årligt.

Fredag fremsatte regeringen lovforslaget L 66, som skal udmønte besparelsen.

Lovforslaget har følgende hovedelementer:

Halveret minimumskrav til mentorindsats: I dag er der krav om, at aktivitetsparate personer, som får mentorstøtte, fordi de ikke kan deltage i andre aktive tilbud, skal have kontakt til mentor minimum én gang hver uge. Dette minimumskrav ændres til én gang hver anden uge.

Afskaffelse af refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate: Den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering afskaffes for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere samt jobparate og åbenlyst uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet.

Sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats samt reduktion af den nye ramme: Den særskilte ramme for refusion af kommunernes udgifter til mentorstøtte ophæves. I stedet foreslås refusionen af kommunernes mentorudgifter omfattet af de to rådighedsbeløb for kommunernes driftsudgifter til aktivering. Samtidig reduceres den nye ramme til driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere m.v. svarende til et provenu på 146 mio. kr. årligt.

Udkastet til lovforslag sendes i ekstern høring samtidig med fremsættelsen som følge af et ønske om en hurtig fremsættelse af lovforslaget i forlængelse af finanslovsforhandlingerne med henblik på vedtagelse inden jul og ikrafttrædelse januar 2016.

Kilde: ft.dk - læs hele lovforslaget her.


Altinget logoArbejdsmarked
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arbejdsmarked kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00