KL, HK og socialrådgivere: Sæt samtaleformen fri på jobcentrene

REPLIK: De værdifulde erfaringer fra coronakrisen skal bidrage til at styrke beskæftigelsesindsatsen, blandt andet ved at tilbyde større fleksibilitet omkring virtuelle møder, skriver repræsentanter for KL, HK og Dansk Socialrådgiverforening.

Af Mads Samsing, Thomas Kastrup-Larsen og Mads Bilstrup
Hhv. formand KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, næstformand HK Kommunal og formand Dansk Socialrådgiverforening

Selvom Danmark lukkede ned, da corona ramte landet, fortsatte den aktive beskæftigelsesindsats. Alternative midler blev taget i brug, og jobsøgende borgere blev stadig mødt af dedikerede medarbejdere og fagligt kompetent vejledning. Og det helt uden den centrale styring, som ellers har været kendetegnet for området de sidste mange år. 

Digitale kontaktformer og telefonsamtaler var pludselig en del af hverdagen – og det virkede! Medarbejderne har høstet værdifuld erfaring, og i en ny undersøgelse blandt mere end 2.000 jobcentermedarbejdere, som er organiseret i HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening, vurderer hele 84 procent, at borgerne har taget positivt imod at blive kontaktet via eksempelvis telefon, mail, Skype eller Teams. 

Faktisk lyder et typisk svar fra de adspurgte, at det ville være dejligt fremover at kunne veksle mere frit mellem telefonisk og personlig opfølgning alt efter borgernes behov.

Det er glædeligt, at regeringen netop har besluttet at forlænge muligheden for digitale og telefoniske samtaler frem til årsskiftet, vi vil gerne opfordre til, at fleksibiliteten i forhold til samtaleform gøres permanent.

Jobcentrene viste hvad de kan
De digitale værktøjer tilbyder os muligheder og indgange til og for borgerne og virksomhederne, som vi ikke tidligere har benyttet os af. Det har corona lært os værdien af.

De kan dog ikke stå alene, og 45 procent af de medarbejdere, som svarer på undersøgelsen, siger da også, at brugen af de digitale værktøjer afhænger af en faglig vurdering af den enkelte borgers behov. 

Samlet set vurderer et overvældende flertal alligevel, at digitale værktøjer giver nye brugbare løsninger.

Under corona-nedlukningen har jobcentrene i den grad været sig deres ansvar bevidst, og de har vist, hvad de kan, hvis blot man giver medarbejderne mulighed for at agere mere frit og uden snærende regler.

Det har nemlig vist sig, at jobcentrene uden central styring arbejdede videre ud fra en faglig prioritering af indsatsen i forhold til hver enkelt borger og at de digitale kontaktformer er værdifulde værktøjer, som også fremover skal kunne bruges som supplement til fysiske møder. 

Mere værdi for både borgere og virksomheder
Corona-krisen har givet os nogle virkelig værdifulde erfaringer og derfor mener vi nu, at der er en god anledning til at gå nye veje i beskæftigelsesindsatsen. Både på arbejdsgiver- og medarbejdersiden er vi stærkt optagede af løbende at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, så den giver mest muligt værdi for borgere og virksomheder. 

Derfor er vi også klar til at inddrage alt det, vi har lært under corona-krisen og bruge det i arbejdet med at forme en endnu bedre beskæftigelsesindsats. Lad os sammen skabe den bedste beskæftigelsesindsats for hver enkelt borger - det første skridt er at sætte samtaleformerne fri!

Forrige artikel Tænketank i åbent brev til kommission: Sådan undgår I at knække de fattigste i Danmark Tænketank i åbent brev til kommission: Sådan undgår I at knække de fattigste i Danmark Næste artikel Tekniq til Sass: Erhvervsuddannelser virker, det gør stereotype påstande ikke Tekniq til Sass: Erhvervsuddannelser virker, det gør stereotype påstande ikke