Kursændring hos Troels Lund udløser skarp kritik fra DF og S

UDDANNELSE VS. JOBINDSATS: Beskæftigelsesministerens nye toner om indsatsen for unge ledige bekymrer DF, S og produktionsskolerne. De frygter, at den forberedende grunduddannelse (FGU) ender nede i bunken af værktøjer i den kommunale ungeindsats.

Alt mens FGU-lovarbejdet langsomt falder på plads, former der sig panderynker hos enkelte aktører på området.

Med Aftale om bedre veje til uddannelse og job fra oktober 2017 blev forligspartierne enige om at samle tilbuddene til de unge, som ikke er gået den slagne gang gennem uddannelsessystemet.

Her skal kommunerne vurdere den bedste vej til uddannelse eller beskæftigelse for de unge. Som det står i aftaleteksten, vil den vej "for de fleste" være FGU.

Login