Ny minister fortsætter løn-slagsmål i EU: ”Dybt bekymrende”

VAGTSKIFTE: Den nye beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) frygter, at nye udstationeringsregler kan underminere den danske model. Han inviterer den ansvarlige EU-kommissær til Danmark for at diskutere sagen.

Troels Lund Poulsen (V) blev for små tre uger siden udnævnte som den nye VLAK-regerings beskæftigelsesminister. Han kom fra en post som erhvervs- og vækstminister.
Troels Lund Poulsen (V) blev for små tre uger siden udnævnte som den nye VLAK-regerings beskæftigelsesminister. Han kom fra en post som erhvervs- og vækstminister.Foto: Uffe Weng/Scanpix
Michael Hjøllund

Jeg er selv dybt bekymret for enhver ting, der kan bringe den danske arbejdsmarkedsmodel under pres.

Troels Lund Poulsen (V)
Beskæftigelsesminister
Fakta
Gult kort
Gult kort-ordningen blev vedtaget som del af Lissabon-traktaten i 2007 og har kun været aktiveret to gange tidligere. EU’s såkaldte "nærhedsprincip" dikterer, at beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Hvis et flertal i et af de nationale parlamenter finder, at et forslag er i strid med nærhedsprincippet, kan de udstede et såkaldt gult kort til EU-Kommissionen. Hvis mindst en tredjedel af de nationale parlamenter trækker det gule kort, skal Kommissionen overveje, om den vil beholde, ændre eller trække et forslag. 

Hvis over halvdelen af de nationale parlamenter protesterer, pålægges Kommissionen at tage forslaget op igen. Hvis den vælger at bevare forslaget, skal den begrunde, hvorfor den selv mener, at forslaget er inden for skiven i forhold til nærhedsprincippet. 11 lande – Danmark, Polen, Estland, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Letland, Litauen og Rumænien - har trukket det gule kort i forhold til udstationeringsdirektivet.

BRUXELLES: Danmark er fortsat dybt kritisk over for EU-Kommissionens forslag til en revision af udstationerings-direktivet. Og det bliver en lang og sej kamp at nå et acceptabelt forhandlingsresultat.

Det er beskeden fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der torsdag deltog i sit første ministermøde i Bruxelles som beskæftigelsesminister.

Her luftede han regeringens bekymring for et forslag fra EU-Kommissionen til nye udstationeringsregler. Ministeren mener, at forslaget risikerer at udvande princippet om, at løn defineres som et rent nationalt anliggende i EU's regler.

Dokumentation

Revision af udstationeringsdirektivet

I starten af marts præsenterede EU-Kommissionen sit forslag til en revision af udstationeringsdirektivet.

Kommissionens udspil udgør første del af mobilitetspakken, som egentlig skulle være præsenteret i december. Pakken blev udskudt på grund af forårets forhandlinger om det britiske EU-medlemskab.

Af samme grund har Kommissionen valgt at splitte pakken i to, så spørgsmål, om hvem der skal betale sociale sikringsordninger for vandrende arbejdskraft, først afklares efter folkeafstemningen om fortsat britisk EU-medlemskab i juni.

Det drejer sig blandt andet konkret om forordning 883, som omhandler retten til børnepenge.

Udstationeringsdirektivet handler om, hvilke arbejdsvilkår der skal gælde for personer, som er midlertidigt udstationeret af deres arbejdsgiver i et andet EU-land.

Kommissionens forslag reviderer det oprindelige direktiv fra 1996 og præciserer, at udstationerede lønmodtagere ikke kun har ret til værtslandets mindsteløn, men også har krav på bonusser og andre tillæg til lønnen, som gælder for lokale arbejdstagere.


Altinget logoArbejdsmarked
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arbejdsmarked kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00