Sådan vil ledelseskommissionen påvirke OK21

PERSPEKTIV: Én af ledelseskommissionens anbefalinger udgør et oplagt tema ved de næste offentlige overenskomstforhandlinger, mens en anden peger på et problem, som parterne allerede har løst. 

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Det virker lidt pudsigt, at kommissionen problematiserer noget, som parterne faktisk lige er holdt op med at problematisere.

Nana Wesley Hansen, Lektor, FAOS, Københavns Universitet

Ledelseskommissionen skulle egentlig have afleveret sine anbefalinger omkring årsskiftet. Men kommissionen fik skubbet sin deadline, da der allerede var mere end rigeligt drama omkring de offentlige overenskomstforhandlinger.

Efter et turbulent forår er OK18 nu overstået, og regeringens kommission kunne tirsdag offentliggøre sine anbefalinger til, hvordan man skaber bedre ledelse i den offentlige sektor.

På trods af den tætte sammenhæng med de offentlige overenskomster, kommer kommissionens anbefalinger næppe til at udgøre en revolution ved overenskomstbordet i 2021. Det vurderer arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

Dokumentation

Anbefalinger af relevans for overenskomstsystemet

Anbefaling nr. 9
De faglige organisationer skal bidrage til, at aftaler og dialog i samarbejdssystemet primært handler om at skabe værdi for borgerne. Vi foreslår et serviceeftersyn af MED-systemet med det sigte.

"Dialogen i de forskellige samarbejdsfora mellem ledere og medarbejdere skal understøtte kerneopgaven. Det er derfor Ledelseskommissionens vurdering, at det er værd at forholde sig til, om de formelle rammer for samarbejdssystemerne i tilstrækkelig grad understøtter, at dialogen har fokus på, hvordan organisationen skaber værdi for borgerne, og ikke kun fokus på, hvordan vilkårene for medarbejderne er.

... For at mindske presset på institutions- og driftslederne og risikoen for, at resultatet for borgeren gøres til en interessekamp, er der dels brug for, at de faglige organisationer bakker op om at bruge de samarbejdsfora, der er til at løse konflikter direkte med ledelsen, og undlader at kortslutte samarbejdsprocessen gennem inddragelse af den politiske ledelse, og dels at den politisk-administrative topledelse bakker institutionsog driftslederne op, når vindene blæser."

Anbefaling nr. 10
De faglige organisationer skal bidrage til at modernisere og forenkle overenskomster og arbejdstidsregler for dermed at muliggøre en lokalt forankret, tværfaglig, fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet til gavn for borgerne.

"Mange overenskomster er efterhånden blevet meget detaljerede. Ved nye forhandlinger lægges der ofte et lag ekstra ovenpå, og der luges ikke meget ud. De mange særaftaler til forskellige faggrupper kan gøre det vanskeligt at tilrettelægge arbejdet med fokus på opgaverne. Det kræver mere fleksibilitet i samarbejdet, når kerneopgaverne er under forandring, og der er brug for nytænkning i opgaveløsningen på tværs af fagligheder.

... Når overenskomster på det offentlige arbejdsmarked er centralt fastsat og fagspecifikke, hæmmer de offentlige lederes muligheder for lokalt at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid og arbejdsvilkår. Det er med til at indskrænke ledelsesrummet."

Læs mere her.


Altinget logoArbejdsmarked
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arbejdsmarked kommer du i dybde med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00