Sorgenfrey: EU-Kommissionens forslag om mindsteløn er stærkt bekymrende

DEBAT: Det er ikke lovbestemt mindsteløn, der sikrer en rimelig løn til arbejdstagerne, men i stedet at man håndhæver retten til at organisere sig og forhandle løn, skriver Bente Sorgenfrey.

Af Bente Sorgenfrey
Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Da jeg lyttede til kommissionsformand Ursula von der Leyens State of the Union-tale, blev jeg glad for de fine ord om grøn omstilling, digitalisering og demokratiske værdier. Men jeg blev desværre også dybt bekymret over hendes udmelding om, at Kommissionen vil præsentere et forslag til lovgivning om mindsteløn i EU.

”Mindsteløn virker”, sagde Ursula von der Leyen. Det er jeg ikke enig i. De lande, hvor flest arbejdstagere ikke kan leve af deres løn, har allerede en lovbestemt mindsteløn.

Det, der virker, er, at man håndhæver respekten for grundlæggende rettigheder, herunder retten til at organisere sig og forhandle løn. Og at man skaber nogle vilkår, så de, der ikke vil indgå kollektive aftaler om ordentlig løn og arbejdsvilkår, ikke har mulighed for at agere på konkurrenceforvridende vilkår.

I sin tale sagde Ursula von der Leyen dog også, at der vil være respekt for de nationale modeller. Og hun fremhævede sin forkærlighed for kollektive forhandlingsmodeller, som vi har i Danmark. Men der kom ikke ét ord om, hvordan det vil kunne lade sig gøre i praksis.

EU-lovgivning risikerer at skade
I FH har vi flere gange hørt, at Kommissionen arbejder med en model, hvor lande, der har en overenskomstdækning på mere end 70 procent – som Danmark – kan siges at leve op til direktivets formål.

Dog har vi ikke mødt én eneste juridisk ekspert, der mener, at en sådan garanti vil holde ved en sag ved EU-domstolen. Og risikoen er derfor, at en EU-lovgivning om løn vil gøre meget stor skade på den model, som vi har været mere end 100 år om at bygge op.

Derfor vil vi heller ikke stille os tilfreds med en usikker garanti. Men vi vil gerne være med til at se på, hvordan man inden for rammerne af eksisterende lovgivning kan gøre noget for at skabe bedre arbejdsvilkår for EU’s arbejdstagere.

Det vil vi gerne, fordi vi deler kommissionsformandens modvilje mod løndumping og kærligheden til de kollektive forhandlinger. Og vi har gentagne gange sagt, at vi ønsker en revision af direktivet om offentlige udbud, så der kan stilles krav om respekt for løn- og arbejdsvilkår. Det kan gøres uden at vedtage nye direktiver og uden at blande sig i parternes autonomi og den nationale kompetence.

Overenskomst sikres af stærke organisationer
Selvom jeg deler Ursula von der Leyens positive holdning til de kollektive forhandlinger, så er det vigtigt – også her – at huske, hvor grænserne for ikke bare EU, men også de nationale regeringers magt går.

Det er ikke EU eller medlemsstaternes regeringer, der skal sikre overenskomstdækningen. Det gør stærke faglige organisationer, der rejser krav om overenskomst. Derfor har vi også peget på nødvendigheden af at opbygge kapaciteten hos arbejdsmarkedets parter i de EU-lande, hvor der er behov for det.

Under alle omstændigheder vil vi i FH kæmpe med næb og klør mod EU-lovgivning på lønområdet sammen med vores allierede på det nordiske arbejdsmarked og i regeringerne.

Og vi håber, at Kommissionen vil genbesøge deres egne data, der klart viser, hvad der virker – og det er ikke lovgivning om løn. Men i stedet vil lytte til de gode forslag, der reelt kan gøre en positiv forskel for arbejdstagerne i EU.

Forrige artikel DA: Danskerne skal have mere fleksible muligheder for hjemmearbejde DA: Danskerne skal have mere fleksible muligheder for hjemmearbejde Næste artikel Stadsdirektør i Odense: Vi skal bevare onlinemøder og den øgede fleksibilitet Stadsdirektør i Odense: Vi skal bevare onlinemøder og den øgede fleksibilitet