Debat

Sygeplejersker: Øremærk budgetmillioner til at styrke praktik- og introforløb i København

Københavns politikere har afsat et millionbeløb til at løse kommunens rekrutteringsudfordringer. Men hvis indsatsen skal have ben at gå på, skal 9,4 millioner øremærkes til at forbedre praktik- og introforløb, skriver kredsnæstformand Nicklas Vagner Forsman fra Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden. 

Københavns Kommune er nødt til at sørge for, at de erfarne sygeplejersker har lyst til at forblive ansatte, skriver Nicklas Vagner Forsman.
Københavns Kommune er nødt til at sørge for, at de erfarne sygeplejersker har lyst til at forblive ansatte, skriver Nicklas Vagner Forsman. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Københavns Kommune har besluttet at bruge 30 millioner kroner i løbet af de kommende to år på at skaffe sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. De er øremærket til dels at holde på allerede ansatte medarbejdere og dels at tiltrække flere nye kolleger.

Respekt for beslutningen om at afsætte 15 millioner i 2023 og igen i 2024. Den er vigtig, for Københavns Kommune har et alvorligt problem med at fastholde og dermed også rekruttere medarbejdere til sundheds- og omsorgsområdet – ikke mindst fordi behovet vokser eksplosivt.

Prognoser viser, at andelen af borgere over 80 år i København vil stige med godt og vel 60 procent. En del af dem vil stadig være både velfungerende, selvhjulpne og nyde godt af den kommunale budgetaftales mange gode tilbud om udflugter, aktiviteter og billigere mad.

Alt for få af de mange studerende og elever, der har deres praktiktid i København, vælger at fortsætte deres karriere indenfor kommunegrænsen

Nicklas Vagner Forsman, kredsnæstformand, DSR i Hovedstaden

Alligevel vil langt de fleste dog tilhøre den store gruppe af +80-årige med flere behandlingskrævende kroniske sygdomme, herunder KOL, diabetes og demens.

Og de borgere udfordrer allerede i dag det kommunale sundhedsvæsen, fordi de bliver syge hele døgnet rundt – også på tidspunkter, hvor egen læge har lukket – og bliver udskrevet fra hospitalerne få timer eller døgn efter en indlæggelse med meget konkrete behov for professionel sygepleje og medicinsk behandling. Samtidig har de levet så lange liv, at alderdommens svækkede sanser og mobilitet har ramt dem. 

Nyuddannede fravælger København

Københavns Kommune hårdt brug for veluddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter – og mange af dem – for at sikre, at disse borgere får den nødvendige forebyggende indsats, sygepleje og behandling. Men alt for få af de mange studerende og elever, der har deres praktiktid i København, vælger at fortsætte deres karriere indenfor kommunegrænsen. 

For eksempel er det kun fire procent af de mange sygeplejestuderende, der ønsker at få job i København – som er landets største kommune – når de er færdiguddannede. Det tyder på, at den resterende del har svært ved at spejle sig i de arbejdsforhold, som de mødte i praktikperioden.

Samtidig har kommunen også haft usædvanligt svært ved at fastholde uddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i arbejde. Hver gang tre bliver ansat, har en af dem forladt kommunen igen efter halvandet år. Og vi kender grunden, for i kommunens egne undersøgelser siger medarbejderne, at det allerede fra starten halter med ordentlig introduktion og oplæring.

Opbakning og supervision fra en erfaren kollega er altså afgørende for, at nye medarbejdere kan lære at håndtere de situationer, som de vil komme ud for, når de for eksempel står alene som den eneste sygeplejerske på en aftenvagt.

Hvis dette ikke fungerer, kan en svækket 85-årig med flere komplekse helbredsproblemer let blive for stor en mundfuld for nye medarbejdere, ligesom flere kan opleve at stå alene med for meget ansvar.

Er København rustet til oplæring?

Den reelle mangel på arbejdskraft i samfundet gør ondt på hele det voksende sundheds- og ældreområde. Både i København og alle andre kommuner.

Vi opfordrer til at anvende 9,4 millioner af de afsatte budgetkroner til oplæring og introduktion for at skabe et stærkt fundament for praktikforløb, der giver flere studerende og elever lyst til at gøre karriere i Københavns Kommune

Nicklas Vagner Forsman, kredsnæstformand, DSR i Hovedstaden

I 2021 blev der slået 293 sygeplejerskestillinger op i Københavns Kommune, hvoraf 130 ikke førte til en ansættelse. Det er et problem, når knapt halvdelen – 44 procent – af rekrutteringsforsøgene var forgæves. Derfor er den bedste strategi at fastholde de medarbejdere, der allerede er ansat. Og her ved vi, at god introduktion og oplæring er et effektivt middel.

I Københavns Kommunes budget for 2023 kommer den del af indsatsen til at lægge beslag på 9,4 af de afsatte 15 millioner kroner. Hvis den kedelige statistik, hvor hver tredje nyansatte kun bliver i jobbet i 18 måneder, skal knækkes, kræver det erfarne sygeplejerske-kolleger med tid og ro til at kunne supervisere og oplære nyankomne sygeplejersker.

Her kan jeg blive bekymret for grundlaget for at forbedre situationen. Har Københavns Kommune i dag tilstrækkeligt mange erfarne sygeplejersker til, at de både kan være det faste anker for stadig flere borgere og pårørende samtidig med, at de skal styrke den vigtige introduktion og oplæring af helt nye kolleger?

Brug penge på det, der virker 

Kommunen er i hvert fald nødt til at sørge for, at de erfarne sygeplejersker har lyst til at forblive ansatte. Det kræver fortsat kompetenceudvikling, så de kan matche den stigende kompleksitet i borgernes behov.

I Dansk Sygeplejeråd foreslår vi derfor at tilbyde flere sygeplejersker en specialuddannelse i borgernær sygepleje med løn under uddannelsen. Som erfaren kommunal sygeplejerske kræver det nemlig specialistviden at forebygge indlæggelser og håndtere borgere over 80 år med komplekse og ustabile forløb på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

Målet er, at den gamle, multisyge borger kan være velbehandlet i kendte omgivelser i hjemmet. Opgaven er omfattende og kræver veluddannede, erfarne sygeplejersker samt dygtige social- og sundhedsassistenter som samarbejder – understøttet af en ledelse med fokus på arbejdsmiljø og høj faglighed.

15 millioner alene i 2023 er mange penge. Desværre er behovet mange gange større, hvis målet skal nås. Derfor opfordrer vi Københavns Kommune til at anvende 9,4 millioner af de afsatte budgetkroner til oplæring og introduktion for at skabe et stærkt fundament for praktikforløb, der giver flere studerende og elever lyst til at gøre karriere i Københavns Kommune.

I modsat fald vil de resterende 5,6 millioner til at rekruttere sygeplejersker udefra hurtigt få ben at gå på, uden at målet kommer nærmere.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion