Trekløver sætter fokus på robotteknologi og disruption

NY REGERING: Et nyt disruptionråd er blandt de værktøjer, som VLAK-regeringen vil bruge til at styrke danske virksomheders arbejde med automatisering og kunstig intelligens.

En ny regering med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen vil styrke danske virksomheder i mødet med fremtidens nye digitale teknologier.

Det stod klart, da statsministeren søndag eftermiddag efter en uges intense forhandlinger på Marienborg kunne præsentere en ny regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative.

Her fremlagde han også det 86 sider lange regeringsgrundlag, som udstikker den politiske retning for Danmark i de næste to et halvt år.

Automation, robotter og kunstig intelligens
Og skal regeringens skriv stå til troende, så kommer det blå trekløver i høj grad til at beskæftige sig med spørgsmål om automation, robotter og kunstig intelligens.

“Danmark har et godt udgangspunkt, når det gælder om at kunne udnytte den nye teknologi og høste potentialet herved. Men globalisering og teknologisk udvikling går nu meget hurtigt og byder på både muligheder og udfordringer for Danmark og danskerne. Robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering kan give os fordele, men stiller også nye krav til medarbejderne – om større fleksibilitet, nye kompetencer og livslang uddannelse,” skriver regeringen.

Målet er dels at styrke danske virksomheders muligheder for at drage økonomiske fordele af de nye teknologier. Dels at tage bedre hånd om de mange danskere, som forventes at få deres arbejdsliv berørt af de teknologisk drevne forandringer.

Disruptionråd
Regeringen vil derfor oprette et særligt disruptionråd, som skal give arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre mulighed for at drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked.

“Partnerskabet skal drøfte, hvordan vi sammen skal sikre et stærkt Danmark, hvor vi får grebet mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt, og hvor alle kommer med i udviklingen og får del i den velstandsudvikling, som globalisering og ny teknologi giver os mulighed for. Partnerskabet skal samtidig drøfte, hvordan vi kan fastholde og udbygge et arbejdsmarked, som både er kendetegnet ved dynamik og ordentlige forhold, og hvor der ikke sker social dumping,” skriver regeringen.

Tanken er, at resultaterne af disruptionrådets anstrengelser skal bruges i det politiske arbejde på en række beslægtede områder. Herunder i det kommende trepartstema om voksen- og efteruddannelse.

Samlet strategi for digital vækst
Hvem der skal stå politisk i spidsen for udviklingen af fremtidens arbejdsmarked, er endnu uvist. Men ifølge regeringsgrundlaget skal vedkommende udarbejde en ny samlet strategi for Danmarks digitale vækst.

“Strategien skal understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk erhvervslivs digitale omstilling gennem fremtidssikret uddannelse, gode vilkår for investeringer og digital tillid samt en fokuseret erhvervsfremmeindsats,” skriver regeringen.

Og for at sikre, at man står på det bedst mulige vidensgrundlag, skal arbejdet – foruden disruptionrådet – baseres på erfaringerne og anbefalinger fra yderligere to instanser.

Dels et nyt iværksætterpanel, som sammensættes af iværksættere, som har startet egen virksomhed, eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet. Panelet skal blandt andet inddrage de svenske erfaringer med at skabe nye vækstvirksomheder.

Dels et digitalt vækstpanel (som tidligere hed Produktionspanel 4.0), som efter et lille års arbejde i april 2017 forventes at aflevere sine anbefalinger til regeringen. Panelet har særligt fokus på digitalt løft af små og mellemstore virksomheder, erhvervslivets behov for digitale kompetencer og det offentliges rolle for at understøtte digitale forretningsmodeller.

Lytter til ønske om politisk fokus
Og med striben af nye tiltag imødekommer VLAK-regeringen det ønske, som flere aktører på det seneste har udtrykt om at sætte politisk fokus på tidens nye digitale spørgsmål.

Og som også var en af årsagerne til, at Radikale Venstre og ingeniørernes brancheorganisation IDA tidligere på året stiftede deres såkaldte Siri Kommission, som over de næste år zoomer ind på en række disruptive teknologier.

Forrige artikel Ny analyse: Sanktioner får ikke ledige hurtigere i job Ny analyse: Sanktioner får ikke ledige hurtigere i job Næste artikel Trekløver fastholder 2025-planer på beskæftigelsesområdet Trekløver fastholder 2025-planer på beskæftigelsesområdet
Fagboss går til filmen

Fagboss går til filmen

NAVNE: Tidligere formand for Journalistforbundet, Lars Werge, bliver direktør i brancheforeningen Danske Biografer. Han skal sørge for, at Danske Biografer markerer sig i debatten.