På ti år er den udenlandske arbejdskraft i Danmark næsten fordoblet

De seneste ti år har udlændinge stået for næsten halvdelen af den rekordhøje vækst i beskæftigelsen, viser tal fra Jobindsats. I blandt andet Midt- og Vestjylland er den udenlandske beskæftigelse steget mere end den danske i perioden.

Udlændingene er især beskæftiget indenfor de faglærte områder som landbruget, fødevareindustrien og servicebranchen.
Udlændingene er især beskæftiget indenfor de faglærte områder som landbruget, fødevareindustrien og servicebranchen.Foto: Signe Goldman / Ritzau Scanpix
Rikke Brøndum

I en tid, hvor regeringen ser arbejdskraft som den nye valuta, kan den glæde sig over, at det strømmer ind over grænserne med flere hænder til både faglærte job og specialiststillinger.

Tal fra Jobindsats.dk under Beskæftigelsesministeriet, som Dansk Industri (DI) har indhentet, viser, at udenlandske medarbejdere set under ét nu udgør 12 procent af arbejdsstyrken i Danmark mod syv procent for ti år siden.

I nogle kommuner er der tilmed kommet flere udlændinge i job i perioden end danskere. Det gælder på Bornholm, i Nordjylland og Midt- og Vestjylland.

LÆS OGSÅ: Dyk ned i tallene: Her er der flest udenlandske medarbejdere

En rumænsk afdeling på skolebiblioteket

Det mærker man tydeligt i Frederikshavn, hvor borgmester Birgit S. Hansen (S) de senere år har fulgt udviklingen og haft en bosætningskonsulent til at hjælpe med indkvartering af udlændingene og integration i lokalsamfundet.

Ledigheden er fortsat meget lav, så der er ikke tale om, at udlændingene tager jobbene fra danskerne

Steen Nielsen
Arbejdsmarkedschef, DI

Det er primært polakker, rumænere og ukrainere, som har fået job i fiskeindustrien, og udover ekstra skatteindbetalinger, bidrager de til lokalsamfundet på flere måder, fortæller hun.

"Jeg har fra starten haft et godt samarbejde med både virksomhederne og den lokale 3F-afdeling, som har undervist udlændingene i deres rettigheder. Vi har et faldende børnetal og kun en skole tilbage, så vi vil meget gerne have dem til at blive her og tage deres familier med, så der er børn til spejder- og håndboldholdet. Nu går der østeuropæiske børn på Skagen Skole, som blandt andet har fået en afdeling med rumænsk litteratur, " forklarer Birgit Hansen.

Kommunen valgte derfor også at tage imod de ukrainske flygtninge sidste år uden begrænsninger. Og selv om den i øjeblikket har godt 1000 ledige, er Birgit Hansen ikke bekymret for, at de bliver udsat for unfair konkurrence fra udlændingene. 

"Hvis vi ser, at der for eksempel bor otte mand i en campingvogn, tager fagforeningen kontakt til virksomhederne, som får rettet op på det. Vi skal så blive bedre til at lave det rigtige match med de ledige i kommunen, og virksomhederne ved godt, at de også har et ansvar for at få dem i job. Men der er ingen tvivl om, at udlændingene er vigtige. Hvis ikke virksomhederne kan få medarbejdere, flytter de," siger hun.

Læs også

Ny adgangsordning for udlændinge på vej 

På Christiansborg er arbejdskraft helt central for regeringen, som har planer om at indføre en ny adgangsordning for certificerede virksomheder til at supplere de nuværende ordninger som beløbsordningerne og positivlisterne.

Ordningen skal drøftes med arbejdsmarkedets parter, og hos Dansk Industri mener arbejdsmarkedschef Steen Nielsen, at den bør tage udgangspunkt i, om virksomheden har overenskomst. Det vil omfatte virksomheder med faglært arbejdskraft og den offentlige sektor.      

"Vi kan se af tallene, at virksomheder nogle steder i landet er meget afhængige af den udenlandske arbejdskraft. Ledigheden er fortsat meget lav, så der er ikke tale om, at udlændingene tager jobbene fra danskerne," siger han.

Tallene viser vel, at de nuværende ordninger fungerer?

"Ja, men de er ikke tilstrækkelige. Havde det ikke været for udlændingene og vores seniorer, havde væksten stået stille. Hvis vi skal holde på flere arbejdspladser, har vi behov for flere hænder udefra."

Hos 3F tager forbundssekretær Søren Heisel positivt imod idéen fra DI om at binde certificeringen op på overenskomst. 

"Vi vil meget gerne – også i en treparts-dialog med regeringen – finde en samlet løsning med DI, på hvordan og under hvilke vilkår vi bedst tilgodeser de ordentlige og ansvarlige virksomheder og deres medarbejdere," skriver han i en mail. 

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) har tidligere oplyst, at ordningen først bliver udformet, når regeringen har evalueret den nye, supplerende beløbsordning, som trådte i kraft i foråret. 

Dyk ned i tallene om den udenlandske arbejdskraft her

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Steen Nielsen

Vicedirektør, Dansk Industri, bestyrelsesmedlem, Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1994), Ph.D. i økonomi (CBS. 2000)

Søren Heisel

Forbundssekretær, 3F, formand, SkillsDenmark
Tømrer (1984)

Birgit S. Hansen

Borgmester (S), Frederikshavn Kommune, formand, KL's Klima- og Miljøudvalg, næstformand, Business Region North Denmark
sygeplejerske (Århus Kommunehospitals Sygeplejeskole 1992)

0:000:00