Victoria Velásquez
 svarer 
Ane Halsboe-Jørgensen

Hvordan vil ministeren sikre sig, at kommunerne overholder reglerne og ikke sender ledige borgere i aktivering på konfliktramte virksomheder?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Beskæftigelsesudvalget, Spørgsmål 219

Hvordan vil ministeren sikre sig, at kommunerne overholder reglerne og ikke sender ledige borgere i aktivering på konfliktramte virksomheder?

Svar fra onsdag den 3. april 2024

”Hvordan vil ministeren sikre sig, at kommunerne overholder reglerne og ikke sender ledige borgere i aktivering på konfliktramte virksomheder?” Svar:

Det er naturligvis ikke i orden, hvis ledige sendes i eksempelvis virksomhedspraktik i konfliktramte virksomheder. Det stemmer ikke overens med, at kommunen skal forholde sig neutral under en overenskomstmæssig konflikt.

Kommunerne skal handle på baggrund af oplysninger, de modtager fra de faglige organisationer om, at en arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade.

Det følger af reglerne på området.

Når kommunens jobcenter skal være neutral under en overenskomstmæssig konflikt betyder det, at jobcenteret ikke må henvise ledige til konfliktramt arbejde eller afgive tilbud om virksomhedsrettede forløb hos konfliktramte virksomheder. Jobcenteret skal ikke selvstændigt undersøge, om der er tale om en overenskomstmæssig konflikt, men handle på baggrund af de oplysninger, de modtager fra de faglige organisationer.

Derudover skal virksomheder, der ansøger om bl.a. virksomhedspraktik, skrive under på tro og love om, hvorvidt de er omfattet af konflikt. På den måde får jobcenteret også mulighed for at undersøge, om en aktuel konflikt omfatter det faglige område, der søges virksomhedspraktik indenfor.

Hvis reglerne alligevel ikke overholdes, er det kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at kommunen administrerer lovgivningen korrekt. I den forbindelse har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

0:000:00