Lisbeth Bech-Nielsen
 spørger 
Jeppe Bruus

Hvad ville provenuet have været på, hvis man erstattede tonnageskatteordningen med almindelig selskabsskat?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Skatteudvalget, Spørgsmål 440

Vil ministeren oversende en oversigt over, hvad provenuet ville have været på, hvis man erstattede tonnageskatteordningen med almindelig selskabsskat? Oversigten bedes strække sig ti år tilbage, og bedes besvaret i skemaform. Ministeren bedes både opgøre det umiddelbare provenu samt provenuet efter adfærd og tilbageløb.

0:000:00