Ridderkors i bankverdenen

Hendes majestæt Dronningen har benådet ordførende direktør i Jyske Bank Anders Christian Dam og bestyrelsesformand for Natinoalbanken Søren Bjerre-Nielsen med ridderkorset af Dannebrog.

Camilla Kamstrup

Fra 6. maj kan to af bankverdenens ansigter kalde sig for ridder af Dannebrog.

Hendes Majestæt Dronningen har nemlig benådet dem begge med ridderkorset af Dannebrog. 

Der er tale om henholdsvis ordførende direktør i Jyske Bank i Silkeborg Anders Christian Dam og bestyrelsesformand i Nationalbanken Søren Bjerre-Nielsen fra Hellerup.

Altinget logoArbejdsmarked
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arbejdsmarked kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00