Danmark frigiver millioner til Nordisk Ministerråd på trods af manglende bilag

REGNSKAB: Nordisk Ministerråd har ikke kunnet finde alle bilag for udgifterne i det 2018-regnskab, som Rigsrevisionen havde udtrykt bekymring over. Alligevel blåstempler revisorer regnskabet, og Danmark udbetaler 22 millioner kroner, som man ellers havde holdt tilbage.

Revisionsfirmaet BDO har været igennem alle 13.568 transaktioner i Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfonds bogføring fra 1. januar 2018 til 30. april 2019. Revisionsfirmaet har fundet 17 transaktioner på tilsammen omkring 157.000 kroner, som man ikke har kunnet få bekræftet er gået de rigtige steder hen, af transaktioner for mere end 1,3 milliarder kroner. Desuden har man konstateret en række kritisable forhold vedrørende mangelfulde dokumentationer og procedurer ved udbetaling til andre konti end de allerede registrerede.

Gennemgangen blev sat i værk, efter at Nordisk Ministerråds brug af et bestemt fejlbehæftet regnskabsprogram fik den danske Rigsrevision til at blive bekymret for rigtigheden af rådets 2018-regnskab.

På trods af at der ikke kan redegøres for cirka 157.000 kroner, så blåstempler BDO bogføringen og konkluderer, at der ikke er klare beviser på svindel.

Login