Danmark frigiver millioner til Nordisk Ministerråd på trods af manglende bilag

REGNSKAB: Nordisk Ministerråd har ikke kunnet finde alle bilag for udgifterne i det 2018-regnskab, som Rigsrevisionen havde udtrykt bekymring over. Alligevel blåstempler revisorer regnskabet, og Danmark udbetaler 22 millioner kroner, som man ellers havde holdt tilbage.

Foto: Nordisk Råd
Andreas Krog
Fakta
Nordisk ministerråd er et samarbejdsorgan for de nordiske regeringer. Ministerrådet blev oprettet i 1971 og finansierer helt eller delvist en række institutioner, fonde, kontorer og informationstjenester.

Nordisk Råd
 er et samarbejdsorgan for parlamenterne i de norske lande. Rådet blev oprettet i 1952 og omfatter de fem nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Rådets formål er at bevare og udvikle det nordiske samarbejde inden for retsvæsen, kultur, samfærdsel, miljø, sociale og økonomiske forhold.

Rigsrevisionen i Danmark er ansvarlig for at revidere Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond efter et revisionsreglement, der er aftalt med de øvrige nordiske rigsrevisioner. Den danske rigsrevision samler resultaterne i en årlig revisionspåtegning og -beretning. 

Revisionsfirmaet BDO har været igennem alle 13.568 transaktioner i Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfonds bogføring fra 1. januar 2018 til 30. april 2019. Revisionsfirmaet har fundet 17 transaktioner på tilsammen omkring 157.000 kroner, som man ikke har kunnet få bekræftet er gået de rigtige steder hen, af transaktioner for mere end 1,3 milliarder kroner. Desuden har man konstateret en række kritisable forhold vedrørende mangelfulde dokumentationer og procedurer ved udbetaling til andre konti end de allerede registrerede.

Gennemgangen blev sat i værk, efter at Nordisk Ministerråds brug af et bestemt fejlbehæftet regnskabsprogram fik den danske Rigsrevision til at blive bekymret for rigtigheden af rådets 2018-regnskab.

På trods af at der ikke kan redegøres for cirka 157.000 kroner, så blåstempler BDO bogføringen og konkluderer, at der ikke er klare beviser på svindel.

Altinget logoArktis
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arktis kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00