Danmark vil overtage amerikanske målestationer

AFSMELTNING: 59 målestationer i Grønland er så vigtige for klimaforskningen, at regeringen er parat til at overtage driftsansvaret for målestationerne fra amerikanske National Science Foundation.

Pålidelige geodata er afgørende for en effektiv klimaovervågning samt en forudsætning for, at det er muligt at kortlægge, navigere og stedbestemme i Grønland. Derfor har regeringen besluttet at betale for den fortsatte drift af 59 grønlandske målestationer, som udgør det såkaldte GNET. Der er derfor indledt forhandlinger med amerikanske National Science Foundation (NSF), der ejer 75 procent af GNET, om en overtagelse.

NSF's hovedopgave er at finansiere forskningsprojekter og ikke dække driftsomkostninger for en national geodætisk infrastruktur. Derfor meddelte NSF i 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og DTU Space, at de ikke kunne blive ved med at finansiere driften af GNET. Men det skal ikke gå ud over klimaet.

”Det skal ikke have konsekvenser for klimaforskningen, at amerikanerne nu trækker sig ud af driften af GNET, og derfor deler vi selvfølgelig data med dem, så forskning i det arktiske klima stadig får høj prioritet i USA,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og fortsætter:

Login