EU efterlyser input til sin nye arktiske strategi

HØRING: Ruslands enorme energiressourcer i Arktis vil påvirke EU's arktiske strategi, vurderer ekspert. Strategien står foran en opdatering.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Andreas Krog

Hvad der sker i Arktis, forbliver ikke i Arktis. Det angår os alle. EU skal være på forkant med en klar og sammenhængende arktisk strategi for at tackle udfordringerne i de kommende år. 

Virginijus Sinkevičius
EU-kommissær for miljø, hav og fiskeri
Fakta
EU og Arktisk Råd
EU har i flere årtier søgt om at blive observatør i Arktisk Råd, som kun har USA, Canada, Rusland, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island som fuldgyldige medlemmer. Men mens lande som Sydkorea og Frankrig uden de store sværdslag har opnået observatørstatus, så er det gået anderledes trægt med EU. Unionens forbud mod salg af sælskind har indtil nu blokeret for en optagelse. Siden 2013 har EU dog siddet med ved observatørernes bord.

EU-Kommissionen er gået i gang med et fire-års serviceeftersyn af EU's arktiske strategi. I det arbejde ønsker kommissionen input fra alle, der måtte have noget at bidrage med. I de næste knap tre måneder er derfor muligt på kommissionens hjemmeside at dele sine tanker og ideer om EU's fremtidige tilgang til Arktis og arktiske problemstillinger.

Høringen søger input om styrker og mangler ved den eksisterende arktiske strategi. Den har tre fokusområder: klimaforandringer og beskyttelse af det arktiske miljø, bæredygtig udvikling i og omkring Arktis samt internationalt samarbejde om arktiske spørgsmål.

På forkant
EU-Kommissionen ønsker, at høringen hjælper til med at undersøge EU's rolle i arktiske anliggender igen, revidere de tre prioriteter i den nuværende strategi og identificere mulige nye politikområder, der skal udvikles.

0:000:00