EU efterlyser input til sin nye arktiske strategi

HØRING: Ruslands enorme energiressourcer i Arktis vil påvirke EU's arktiske strategi, vurderer ekspert. Strategien står foran en opdatering.

EU-Kommissionen er gået i gang med et fire-års serviceeftersyn af EU's arktiske strategi. I det arbejde ønsker kommissionen input fra alle, der måtte have noget at bidrage med. I de næste knap tre måneder er derfor muligt på kommissionens hjemmeside at dele sine tanker og ideer om EU's fremtidige tilgang til Arktis og arktiske problemstillinger.

Høringen søger input om styrker og mangler ved den eksisterende arktiske strategi. Den har tre fokusområder: klimaforandringer og beskyttelse af det arktiske miljø, bæredygtig udvikling i og omkring Arktis samt internationalt samarbejde om arktiske spørgsmål.

På forkant
EU-Kommissionen ønsker, at høringen hjælper til med at undersøge EU's rolle i arktiske anliggender igen, revidere de tre prioriteter i den nuværende strategi og identificere mulige nye politikområder, der skal udvikles.

Login