Aaja Chemnitz Driefer
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Vil ministeren redegøre for, hvordan Ankestyrelsen forholder sig til kultur og sprog i sager vedrørende grønlandske familier?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Grønlandsudvalget, Spørgsmål 12

På foreningen RIFT’s konference ”Ankestyrelsens rolle i børnesager” blev der rettet kritik mod Ankestyrelsens sagsbehandling i børnesager. I forlængelse af konferencen har avisen Sermitsiaq den 19. januar 2024 bragt artiklen ”Ankestyrelsens rolle i anbringelsessager under beskyldning”. I artiklen beretter organisationen Sila 360, at grønlandske familier oplever manglende forståelse fra Ankestyrelsen for deres kulturelle og sproglige udgangspunkt. Vil ministeren redegøre for, hvordan Ankestyrelsen forholder sig til kultur og sprog i sager vedrørende grønlandske familier?

Svar fra mandag den 12. februar 2024

”På foreningen RIFT’s konference ”Ankestyrelsens rolle i børnesager” blev der rettet kritik mod Ankestyrelsens sagsbehandling i børnesager. I forlængelse af konferencen har avisen Sermitsiaq den 19. januar 2024 bragt artiklen ”Ankestyrelsens rolle i anbringelsessager under beskyldning”. I artiklen beretter organisationen Sila 360, at grønlandske familier oplever manglende forståelse fra Ankestyrelsen for deres kulturelle og sproglige udgangspunkt. Vil ministeren redegøre for, hvordan Ankestyrelsen forholder sig til kultur og sprog i sager vedrørende grønlandske familier?” Svar:

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har til brug for besvarelse af GRU alm. del nr. 12 indhentet bidrag fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen oplyser følgende:

”Ankestyrelsen kan om Ankestyrelsens behandling af børnesager oplyse, at Ankestyrelsens afgørelser træffes af Ankestyrelsens medarbejdere eller på børnemøder med medvirken af beskikkede medlemmer.

De beskikkede medlemmer udpeges af social- og boligministeren efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Handicaporganisationer.

Ankestyrelsen behandler altid en sag konkret og træffer med udgangspunkt i sagens oplysninger den afgørelse, som styrelsen inden for lovens rammer mener er til barnets bedste. I overvejelserne indgår også barnets og forældrenes sprog og kultur.

Ankestyrelsen tilbyder generelt at oversætte afgørelser efter borgernes ønsker og behov, ligesom der efter en konkret vurdering tilbydes tolkning under børnemøder, hvor forældre og børn og unge over 10 år tilbydes at møde og fremføre deres synspunkter bistået af en advokat.

På børnemøder deltager ud over de beskikkede medlemmer og sagsbehandlere fra Ankestyrelsen endvidere børnesagkyndige psykiatere eller 1 psykologer, der rådgiver om børnefaglige spørgsmål, herunder om forståelsen og betydningen af de undersøgelser mv., der måtte indgå i sagen.

I forhold til psykologiske undersøgelser er Ankestyrelsen opmærksom på, at så længe der ikke er udviklet reviderede psykologiske tests og indhentet normmateriale på grønlandsk befolkning, er det afgørende, at de børnesagkyndige i vurderingen af undersøgelser og deres validitet er fuldt opmærksomme på fejlkilder og ikke valide score-opgørelser, når visse tests bruges, og holder øje med, at disse anvendes og tolkes på tilpasset vis og med nødvendige forbehold i forhold til andre kulturelle faktorer.

Ankestyrelsen har gjort både de børnesagkyndige psykologer og psykiatere, der bistår i sagerne i Ankestyrelsen, og medarbejderne i Ankestyrelsens to børnekontorer opmærksom på ovennævnte problemstilling.

Ankestyrelsen kan endelig oplyse, at styrelsen i forbindelse med udpegning af nye beskikkede, udvalgs- og nævnsmedlemmer, vil gøre Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement opmærksom på problemstillingen, så der kan tages højde herfor i departementets dialog med de udpegende organisationer.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00