Aaja Chemnitz Driefer
 svarer 
Sophie Løhde

Kan borgere med psykiske lidelser eller handicap bosat i Grønland få udleveret receptpligtig medicin, når de besøger Danmark?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Grønlandsudvalget, Spørgsmål 21

Vil ministeren oplyse, om borgere med psykiske lidelser, eller handicap, bosat i Grønland kan få udleveret receptpligtig medicin, når de besøger Danmark? Såfremt det ikke er muligt, vil ministeren da sikre, at grønlandske borgere kan få udleveret receptpligtig medicin, som de har recept på fra egen læge i Grønland, under deres midlertidige ophold i Danmark?

Svar fra mandag den 4. marts 2024

Til besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet bidrag fra Lægemiddelstyrelsen, der oplyser følgende, som jeg vil henholde mig til:

”Borgere bosat i Grønland kan få udleveret receptpligtig medicin fra et apotek i Danmark, ordineret af en læge i Grønland, i forbindelse med midlertidigt ophold i Danmark ved fremvisning af recept fra lægen, såfremt lægen har autorisation i Danmark.

Har lægen autorisation fra et andet EU-/EØS-land, skal apoteker i Danmark som udgangspunkt også ekspedere recepten, jf. 70 i bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler, dog med de modifikationer, som fremgår af bestemmelsen. Herunder må apoteket ikke ekspedere recepter på lægemidler underkastet særlig overvågning, herunder euforiserende og afhængighedsskabende præparater udstedt af læger, der ikke har dansk autorisation. For at minimere risikoen for falske recepter kræver udstedelsen af disse lægemidler en elektronisk recept gennem Fælles Medicinkort (FMK), der forudsætter at lægen har en gyldig dansk autorisation.” Derudover kan jeg oplyse, at det fremgår af det grønlandske sundhedsvæsens hjemmeside, at for at arbejde som læge i Grønland, påkræves dansk autorisation og dansk cpr-nr. dette uanset nationalitet.

Borgere bosat i Grønland kan henvende sig til det danske sundhedsvæsen, jf. sundhedsloven § 7, stk. 3, og modtage behandling under deres midlertidige ophold i Danmark, baseret på en lægefaglig vurdering.

Borgere uden dansk CPR-nummer vil kunne få oprettet et erstatnings-CPR på FMKonline, som kan anvendes ved udstedelsen af recepter.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00