Aki-Matilda Høegh-Dam
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Mener ministeren, at det er rimeligt, at initiativet vedrørende oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandske forældre nu er blevet forsinket på ubestemt tid?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 565

Mener ministeren, at det er rimeligt, at initiativet vedrørende en oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandske forældre, som var fastsat i finansloven 2023, nu er blevet forsinket på ubestemt tid, og hvordan vil ministeren forhindre yderligere forsinkelser af initiativet?

Svar fra mandag den 1. januar 1900

Tak for spørgsmålet, og tusind tak for opmærksomheden på det her. Jeg ved, at spørgeren går rigtig meget op i det, og det er der god grund til. Når der bliver spurgt til, om jeg mener, det er rimeligt, vil jeg sige, at hvis jeg kunne beslutte, at det skulle være anderledes, ville jeg gøre det. For det, der er baggrunden for, at tingene bliver forsinkede, handler ikke om manglende politisk vilje eller manglende beslutningstagen, men om de omstændigheder, der er rundt om det. Det vil sige, at det er et af de her punkter, hvor der, nogle gange når tingene rammer virkeligheden, opstår en række forhindringer, som man ikke kan komme hen over i det tempo, man egentlig har lyst til. Det er det, der er tilfældet her, og derfor vil jeg selvfølgelig også uforandret presse så meget på, jeg overhovedet kan, for at det med de betingelser, der er, går så hurtigt som overhovedet muligt.

Det afspejler jo også, at det her forslag var en del af regeringens eget prioriteringsoplæg i forbindelse med SSA-aftalen, selvfølgelig godt hjulpet på vej af gode forslag fra jer, der deltog. Men det er bare for at sige, at jeg ikke har behov for at blive trukket hen til truget i forhold til det her. Jeg synes, det er afgørende vigtigt, og jeg vil derfor også gøre alt, hvad jeg kan, for at tingene kommer igennem.

Det handler altså om rettigheder til nogle af de test, der er lavet, dvs. rettighederne til at kunne både oversætte, men også tilpasse testene. Det handler så i øvrigt også om udvælgelse af, hvilke test der vil være mest egnede til oversættelse og så et metodisk hensyn til kvalitetssikring og validering, som kræver en meget stor grad af specialiseret viden. Én ting er, hvis man bare skulle lave en googletranslate af det; så ville vi kunne gøre det på 5 minutter. Men her er det jo netop en af pointerne, at det også skal stå på et solidt grundlag, også et fagligt, indholdsmæssigt solidt grundlag, samtidig med at der så er nogle af testene, som nogle andre har nogle rettigheder til, og det er det, der har fået tingene til at tage længere tid end det, vi havde håbet på.

Så det er bare for at sige, at vi presser så meget på med at få tingene igennem og få gjort det så hurtigt, vi kan, men det er det, der er gruset i maskineriet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00