Sjúrður Skaale
 svarer 
Kaare Dybvad Bek

Mener ministeren, at der bliver holdt godt nok øje med praksis i Udlændingestyrelsen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 766

Mener ministeren, at der bliver holdt godt nok øje med praksis i Udlændingestyrelsen?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til ministerens orientering til Færøudvalget den 5. marts 2024 om Udlændingestyrelsens praksis i sager om opholds- og arbejdstilladelse for religiøse forkynder m.fl. på Færøerne, jf. FÆU Alm. del – Bilag 19 (folketingsåret 2023-24), hvoraf fremgår, at Udlændingestyrelsen siden 2004 har fulgt en uhjemlet skærpet praksis ved behandlingen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse for religiøse forkyndere m.fl. på Færøerne.

Svar fra onsdag den 10. april 2024

Jeg finder det beklageligt, at der i gennem så mange år har været fulgt en for skærpet praksis ved behandlingen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse for religiøse forkyndere m.fl., der ønsker at virke på Færøerne. Jeg har derfor beklaget forløbet over for Løgmálaráðið.

Udlændinge- og Integrationsministeriet påser i den løbende dialog med underliggende styrelser, at der administreres i overensstemmelse med lovgivningen.

Jeg har som oplyst i FÆU Alm. del – Bilag 19 (folketingsåret 2023-24) noteret mig, at Udlændingestyrelsen har oplyst, at styrelsen har bragt sin praksis i overensstemmelse med gældende ret per den 1. februar 2024. Ministeriet har i forlængelse heraf indskærpet over for Udlændingestyrelsen, at det dermed er forventningen, at der er rettet endeligt op på styrelsens praksis vedrørende behandlingen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse for religiøse forkyndere m.fl., der ønsker at virke på Færøerne.

Jeg vurderer på den baggrund ikke, at der umiddelbart er behov for at tage yderligere sagsskridt i denne sag, idet jeg dog altid er til rådighed for yderligere dialog om sagen, hvis de færøske myndigheder har ønske herom.

0:000:00