Aaja Chemnitz Driefer
 svarer 
Lars Aagaard Møller

Danmark har netop indgået en aftale med flere europæiske lande om beskyttelse af den kritiske undervandsinfrastruktur i Nordsøen. Agter ministeren at indgå lignende tiltag i Grønland for at sikre beskyttelsen af de særdeles sårbare søkabler?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Grønlandsudvalget, Spørgsmål 45

Danmark har netop indgået en aftale med flere europæiske lande om beskyttelse af den kritiske undervandsinfrastruktur i Nordsøen, herunder telekommunikationsforbindelser. Aftalen omfatter blandt andet øget overvågning og etablering af systemer, der kan registrere uønsket aktivitet. Agter ministeren at indgå lignende tiltag i Grønland for at sikre beskyttelsen af de særdeles sårbare søkabler?

Svar fra mandag den 6. maj 2024

Jeg har på vegne af den danske regering underskrevet en fælles erklæring omkring sikkerhed i Nordsøen som led i et kommende samarbejde med de øvrige Nordsølande. Med Esbjergerklæringen og Ostendeerklæringen ser vi ind i en massiv udbygning med vedvarende energi i Nordsøen, der bliver et centralt knudepunkt for kritisk energiinfastruktur, der skal forsyne Europa. Derfor har det været en prioritet for mig at tage del i samarbejdet om løbende at styrke modstandsdygtigheden af eksisterende og kommende energiinfastruktur.

Det er også et fokuspunkt for første delaftale under forsvarsforliget, hvor regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal foretages yderligere analyser af bl.a. aktiviteter, tilstedeværelse, kapaciteter og samfundssikkerhed i Grønland med henblik på kommende delaftaler. De konkrete kapaciteter og initiativer vil blive besluttet i tæt samarbejde mellem den danske regering og Grønlands Naalakkersuisut.

Fsva. teleområdet, er det overtaget af Grønland. Grønland er derfor ansvarlig for sikkerheden på teleområdet i Grønland. Forsvarsministeriet oplyser, at Center for Cybersikkerhed, som er myndighed for sikkerhed og beredskab på teleområdet i Danmark, efter anmodning kan bistå de grønlandske myndigheder på telesikkerhedsområdet. Derudover udøver Forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse i og omkring Grønland. Forsvaret kan dertil anmodes om at støtte andre myndigheder i deres opgaveløsning, herunder også i fx efterforskningen af konkrete hændelser.

0:000:00