Sjúrður Skaale
 spørger 
Kaare Dybvad Bek

Er ministeren villig til at oprette en vejledning om indfødsret, der er målrettet til ansøgere på Færøerne?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 889

Er ministeren villig til at oprette en vejledning om indfødsret, der er målrettet til ansøgere på Færøerne?
Skriftlig begrundelse:
De seneste 5 år er antallet af personer med bopæl på Færøerne, der ansøger om indfødsret, fordoblet. Området er et rent dansk anliggende, men kravene, som en ansøger med bopæl i Danmark og på Færøerne skal opfylde, er på nogle områder forskellige. Et eksempel er sprogkravet, hvor det som ansøger på Færøerne ikke er et krav at have bestået dansk på gymnasieniveau. Alligevel findes der kun en vejledning om indfødsret fra Udlændinge- og Integrationsministeriet på dansk, som forklarer processen for ansøgere bosiddende i Danmark. Det stiller ansøgere på Færøerne meget værre end ansøgere i Danmark, at de ikke har adgang til korrekt vejledning på færøsk om den lange proces, som det er at få tildelt indfødsret. Da det i sidste ende er det samme, en ansøger på Færøerne og i Danmark søger om, burde begge have samme adgang til vejledning om, hvordan de opnår dansk indfødsret. Spørgeren har været i kontakt med mange ansøgere, som i deres forsøg på at opnå indfødsret har lavet procedurefejl, som har kostet dem årelang ventetid, der kunne have været undgået, hvis de havde haft adgang til korrekt vejledning.

0:000:00