Vælgerne: Brug penge på kollektiv trafik frem for bilisme

MÅLING: Det er vigtigere at investere i kollektiv trafik frem for privatbilisme, mener over halvdelen af danskerne. Venstre forsikrer om, at vejinvesteringer også gavner den kollektive trafik.

Placeholder image
52 procent af danskerne ser hellere, at der bruges penge på kollektiv trafik end privatbilisme. Foto: dsb.dk

Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end privatbilisme.

Det mener hovedparten af danskerne ifølge en ny meningsmåling, som Norstat har foretaget for Altinget.

Her er vælgerne blevet spurgt, hvor enige de er i, at pengene skal bruges på kollektiv trafik frem for privatbilisme.

52 procent af de adspurgte er enten helt eller delvist enige i, at den kollektive trafik er vigtigst, mens en mindre andel på 15 procent foretrækker investeringer til fordel for biltrafikken. En relativt stor mængde på 24 procent har angivet hverken/eller, mens ni procent svarer ’ved ikke’.

Det er så galt fat med den kollektive trafik, at der skal en kæmpe vitaminindsprøjtning til.

Rasmus Prehn, Transportordfører for Socialdemokraterne

(Artiklen fortsætter under grafikken) 

V fokuserer på vejnettet
Regeringen har siden valget sagt, at det nu er vejenes tur til kærlig pleje, og vejinvesteringer har da også fundet vej til både regeringens finanslovsudspil og 2025-plan.

I finanslovsudspillet har regeringen afsat 525 millioner kroner til at udvide E45 mellem Aarhus og Skanderborg. Også på længere sigt lægger regeringen op til at bruge penge på veje. Samtidig lægger regeringen op til, at Banedanmark skal spare 50 millioner på drifts- og vedligeholdelsesbudgettet alene i 2017. Frem til 2020 skal der spares 125 millioner kroner.

På trods af målingen er vejene stadig det vigtigste lige nu, mener Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen:

”Jeg forstår godt danskernes holdning, men det ændrer ikke på, at vi fra nu af er nødt til at sætte penge af til en forbedring af vejnettet. Der er rigtig mange steder i Danmark med flaskehalse, hvor væksten holder i kø på motorvejene. I Venstre og regeringen føler vi os forpligtet til at have fokus på vejene.”

S: Prioritér kollektiv trafik
Han forsikrer dog om, at vejforbedringer også gavner den kollektive trafik ved at give busser bedre mulighed for at komme rundt. Desuden mener han, målingen bærer præg af, at danskerne endnu ikke har set udbyttet af de seneste års investeringer i eksempelvis jernbanen mellem Ringsted og København samt Metrocityringen.

Socialdemokraternes transportordfører Rasmus Prehn erklærer sig enig med målingens resultat. Han mener, at Danmark bør gøre som flere steder i udlandet og investere mere i den kollektive trafik.

”Det er så galt fat med den kollektive trafik, at der skal en kæmpe vitaminindsprøjtning til. Jeg er helt enig med danskerne i, at det simpelthen skal prioriteres langt højere. Også mere end det er blevet de senere år,” siger Rasmus Prehn og fortsætter:

”Vi skal også investere i veje og infrastruktur, men vi må ikke glemme den kollektive trafik. Der er vi nødt til at være meget mere ambitiøse. Vi skal have meget mere metro, letbaner og bedre højklasse busforbindelser. Det vil helt sikkert være vejen frem.”

Læs hele artiklen på Altinget: transport (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her.

*Overskriften er ændret kl. 10.45. Tidligere hed den "Vælgerne foretrækker kollektiv trafik frem for privatbilisme".

Dokumentation

Fakta om målingen
I en måling foretaget på Norstats internetpanel for Altinget er 1003 svarpersoner fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år blevet spurgt:

Hvor enig er du i følgende udsagn: Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  • Svarmulighederne var:
  • Helt enig i, at kollektiv trafik skal prioriteres højest.
  • Delvist enig i, at kollektiv trafik skal prioriteres højest.
  • Hverken enig eller uenig i, at kollektiv trafik skal prioriteres højest.
  • Delvist uenig i, at kollektiv trafik skal prioriteres højest.
  • Helt uenig i, at kollektiv trafik skal prioriteres højest.
  • Ved ikke.

Data er vægtet efter køn, alder, region, uddannelse og Altingets politiske index. 

Svarene er indsamlet i perioden 17. august til 22. august 2016.


Omtalte personer

Kristian Pihl Lorentzen

MF (V), transportordfører (2006-), næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen, major
videregående officersuddannelse (Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole 1990)

Rasmus Prehn

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, MF (S)
cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2002)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser