saxobank valgmøde
(Foto: Altinget.dk)

16. april: Lars Seier Christensen

16. april 2010 kl. 10:33
EU-STAFET: Det blev Lars Seier Christensen, der modtog stafetten fra Morten Messerschmidt (DF). Læs her, hvorfor en ubetinget tilhænger af EU blev skeptiker, og om, hvad EU betyder for en virksomhed som Saxo Bank.
| Flere
Morten Messerschmidt (DF) sendte EU-stafetten videre til adm. direktør i Saxo Bank Lars Seier Christensen.

Lars Seier Christensen er kendt som en stærk liberal stemme i den offentlige debat. Og når det kommer til EU, har han bevæget sig fra ubetinget tilhænger, til i dag at være noget mere skeptisk og modstander af euroen.    

Hvordan vil du definere din holdning til EU?

"Oprindeligt var jeg ubetinget tilhænger af EU. Jeg kunne godt lide tanken om et fælles marked, og om, at de store lande i Europa blev knyttet tættere sammen efter fortidens utallige krige. Men i årenes løb er jeg blevet stadig mere skeptisk, fordi disse oprindelige fordele efterhånden er blevet tvunget i baggrunden af en stadig mere interventionistisk holdning, og den uafvendelige vækst af et bureaukratisk monster, der konstant tiltager sig mere og mere magt. Jeg har aldrig været tilhænger af ideen om en union, da der er alt for stor forskel på befolkningerne i Europa og alt for megen national historie til at det kan eller bør lykkes - og i øvrigt føler jeg mig knyttet til Danmark. Trods min meget liberale og internationalt orienterede grundholdning, har jeg også en pæn mængde nationalisme i mig. Så jeg er skeptisk, meget skeptisk - og EU skal ikke bevæge sig meget længere i bureaukratisk og socialistisk retning, før jeg bliver direkte modstander af EU."

Hvad ser du som EU's største succes?

"At det er blevet nemmere af bevæge varer og arbejdskraft over de europæiske grænser, og at vi har oplevet en lang periode med fred i vores del af Europa. Jeg tror imidlertid at euro-projektet kan udslette mange af de politiske fremskridt, når det går op for de svage lande, at de kommer til at betale en ufattelig høj pris, fordi de blev lokket med på den galej."

I hvilken retning ser du EU bevæge sig?

"
Desværre helt forkert. EU-administrationen og bureaukratiet har fået vokseværk og for store magtambitioner, og er samtidig ved at sande fuldstændigt til i en håbløs ineffektiv proces med 27 medlemslande. EU-politikerne og embedsmændene drømmer naturligt nok om at tage magten fuldstændigt fra de nationale parlamenter, sådan fungerer et politisk system. Men vi har bestemt ikke brug for en overnational magt, der drømmer om selv at udskrive skatter og centralregulere. FN har samme drømme og vil være endnu mere uegnet til at tage en større rolle."

Hvor stor en rolle spiller EU i forhold til en virksomhed som Saxo Bank?

"Jeg synes, at muligheden for at tilbyde finansielle ydelser på ensartede vilkår over hele EU er ganske velfungerende og en betydelig fordel i forhold til den regulatoriske kompleksitet ved at drive forretning uden for EU. Så det er en ganske positiv oplevelse. Jeg frygter imidlertid, at udviklingen også her vil føre til, at EU begynder at pålægge finansielle institutioner centralt udskrevne eller ihvertfald centralt besluttede særskatter - og der er vi ubehageligt afhængige af populister som Brown, Sarkozy og de andre store aktører i EU. Så jeg frygter, at vi med lidt forsinkelse vil opleve det samme her som på andre områder i EU - at det starter godt med et friere indre marked, men den automatiske politiske tendens til at blande sig stadigt mere og mere fra centralt plan også vil gøre stigende skade på vores marked."

Regeringen, De Radikale og Socialdemokraterne ser gerne euro-forbeholdet afskaffet. Har disse partier ikke en pointe i, at euro-forbeholdet ikke er i Danmarks interesse?

"
Nej. Euroen er bestemt ikke  i Danmarks interesse. At afskaffe kronen vil gøre os fuldstændigt afhængige af konjunkturerne i et tilfældigt og skiftende flertal af eurozonelande. Vi mister evnen til at styre vores renteniveau, og kan ikke fremover re- eller devaluere. Kun en økonomisk analfabet kan hævde, at det kan være en fordel, når man som os har en økonomi, der fungerer bedre end hovedparten af landene i eurozonen. Og det mener jeg, vi har i dag. Uanset hvad, så er euroens dødskamp sat igang. Og den vil ikke eksistere i sin nuværende form om ti år, så det vil være meningsløst at melde sig ind i en klub, der er i opløsning."

Sådan som du ser det, vil det så også på langt sigt være i Danmarks interesse at stå uden for euroen? Eller vil noget kunne ændre sig, så det faktisk er i Danmarks interesse at være en del af euroen?

"
Jeg anser det for usandsynligt, men det er da muligt, hvis der en dag i fremtiden findes en snævrere version af euroen, der er tættere forbundet med den danske økonomi - og vi selv har en økonomisk uansvarlig regering. Men hvis vi selv opfører os bare nogenlunde fornuftigt, er det meget svært at forestille sig et scenario, hvor det ville være en fordel at opgive kronen. Tværtimod er det en strategisk fordel at have sin egen valuta."

Følg med i Altingets EU-stafet næste fredag, og se, hvem Lars Seier Christensen sender stafetten videre til.
 
Altinget | EU

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK