Mails afslører: Tilsyn fastholder lukningstrussel mod Mændenes Hjem

Socialtilsynet afviser Københavns Kommunes forklaringer i sag, hvor kommunen anklages for systematisk at underfinansiere herberget Mændenes Hjem. Socialborgmester er tavs.

Mændenes Hjem på Istedgade har i mere end 100 år hjulpet udsatte og hjemløse københavnere. 
Mændenes Hjem på Istedgade har i mere end 100 år hjulpet udsatte og hjemløse københavnere. Foto: Asger Ladefoged / Scanpix
Søren Dahl

Mændenes Hjem har stadig en lukningstrussel hængende over hovedet.

For selvom der er holdt flere møder og fremlagt nye budgetforslag holder Socialtilsynet fast i, at Københavns Kommune uden gyldig forklaring tilbageholder midler, der burde være gået til herberget. 

Det viser dokumenter fra tilsynet, som Altinget har fået aktindsigt i og som giver et billede af forløbet op til et afgørende møde mellem tilsynet, Københavns Kommune og Mændenes Hjem, der fandt sted i april.  

Af akterne fremgår det ligeledes, at Socialtilsynet helt generelt vurderer, at den bevilling, som Mændenes Hjem får fra kommunen er så lav, at herberget har svært ved at levere den fornødne kvalitet til de udsatte og hjemløse borgere, der bruger tilbuddet. 

Derfor afviser tilsynet at godkende Mændenes Hjems budget for 2024, som er forudsætningen for, at herberget fortsat kan holde åbent. 

 

Læs også

Overskred deadline 

Oprindeligt skulle Mændenes Hjems budget for 2024 være godkendt af Socialtilsynet senest 1. april.  

Den deadline måtte den sociale organisation dog opgive at overholde, hvilket betød, at herberget på Istedgade nu risikerede at blive lukket af Socialtilsynet. 

Af dokumenterne fra aktindsigten fremgår det, at Mændenes Hjem og Københavns Kommune fik en ny frist til den 3. maj til at præsentere et nyt budget. 

I et mailsvar oplyser Socialtilsynet, at de har modtaget budgettet.  

Altinget har spurgt, hvornår tilsynet forventer at træffe en afgørelse i forhold til det nye budget. 

Derudover har Altinget spurgt Socialtilsynet, hvor længe myndigheden vil blive ved med at give Mændenes Hjem og Københavns Kommune nye chancer for at få budgettet på plads. 

“Vi har ikke yderligere kommentarer til det verserende sagsforløb,” skriver Dan Theolander Holmgren, tilsynschef i Socialtilsynet i et mailsvar.  

Får ikke penge nok  

Konflikten om Mændenes Hjems økonomi har stået på siden november sidste år, og bunder i den såkaldte driftsoverenskomst, som herberget har med Københavns Kommune.  

Læs også

Den betyder, at det er kommunen, der bestemmer, hvor mange penge Mændenes Hjem hvert år har til at drive herberget på Istedgade og andre sociale indsatser. 

Socialtilsynet vurderer, at kommunen Mændenes Hjem giver en bevilling, der er for lille i forhold til det antal borgere, som herberget hjælper, fremgår det af dokumenterne.  

Samtidig får herberget ifølge tilsynsmyndigheden ikke nok penge til at kunne hjælpe den store gruppe af svært psykisk syge og misbrugende borgere, som størstedelen af Mændenes Hjems brugere består af.  

Af referatet fra mødet fremgår det, at Socialtilsynet ikke er tilfredse med Københavns Kommunes forklaringer på størrelsen af og grundlaget for Mændenes Hjems bevilling.  

Derfor afviste tilsynet at godkende budgettet på mødet den 19. april. 

Altinget har spurgt socialborgmester Karina Vestergård Hansen om, hvordan hun ser på, at Socialtilsynet fortsat nægter at godkende Mændenes Hjems budget, og at tilbuddet derfor i yderste konsekvens risikerer lukning. 

Forvaltningens presseafdeling oplyser, at borgmesteren desværre ikke har mulighed for at svare.  

I et mailsvar bekræfter ressourcedirektør Simon Pasquali, at forvaltningen “er i dialog med Mændenes Hjem og Socialtilsyn Hovedstaden om budgettet for 2024.” 

“Den dialog tager vi direkte med de to parter, og jeg har derfor ikke yderligere bemærkninger til sagen på nuværende tidspunkt,” skriver direktøren.  

Altinget har ligeledes spurgt Mændenes Hjems direktør, Eva Secher Mathiasen, om en kommentar. Hun er dog ikke vendt tilbage på Altingets henvendelse. 

Sagen kort

Mændenes Hjem har siden 1910 drevet en række socialfaglige indsatser for udsatte, hjemløse og stofbrugere på Vesterbro, og er en privat ejet organisation, der består af en driftsfond og en ejendomsfond. 

Men da Mændenes Hjem har driftsoverenskomst med Københavns Kommune, er det kommunen, der i sidste ende er ansvarlig for at udarbejde Mændenes Hjems budget, og derfor også styrer tilbuddets bevilling. 

Mændenes Hjem fungerer som et natherberg for udsatte, der akut har brug for et sted at sove, men tilbyder også mere permanente boliger til udsatte, der eksempelvis har brug for hjælp til at komme ud af hjemløshed og stofmisbrug. 

Derudover driver organisationen en række dagtilbud for udsatte på Vesterbro. 

Socialtilsynets seneste kritik af Mændenes Hjems økonomi kommer blot få måneder efter, at Social-, Bolig og Ældreministeriet afgjorde, at Københavns Kommune igennem flere år ulovligt havde indregnet løn til egne ansatte i herbergets budget.  

En sag, der førte til, at København skal betale godt 36 millioner kroner tilbage til staten og andre kommuner i statsrefusion, som kommunen uretmæssigt har modtaget.  

Derudover belaster sagen den københavnske kommunekasse med godt 20 millioner kroner, som Socialforvaltningen har trukket ud af Mændenes Hjems budget, og som kommunen derfor selv skal betale. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Secher Mathiasen

Direktør, Mændenes Hjem
cand.psych. (Københavns Uni. 2007)

Karina Vestergård Madsen

Socialborgmester (EL), Københavns Kommune
cand.com.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024