B 88 (Erhvervsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om krav til forsikringsselskabers brug af speciallægeerklæringer i personskadesager.

Danske Folkeparti foreslår at fastsætte følgende krav til forsikringsselskabers brug af speciallægeerklæringer i personskadesager:

Forsikringsselskabet skal give en konkret og faktuel skriftlig begrundelse, hvis forsikringsselskabet i en sag ønsker at indhente en speciallægeerklæring. Hvis skadelidte ikke er enig i, at der skal indhentes en speciallægeerklæring i sagen, skal skadelidte have adgang til at få prøvet forsikringsselskabets begrundelse ved en uvildig instans.

Skadelidte skal kunne vælge en speciallæge ud fra en national liste af anerkendte speciallæger.

Der skal være fuld åbenhed og gennemsigtighed i forholdet mellem forsikringsselskaber og speciallæger. Der må ikke eksistere et økonomisk tilknytningsforhold.

Speciallæger, som udfærdiger speciallægeerklæringer, skal honoreres efter faste takster

Beslutningsforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg B 88 Krav til forsikringsselskabers brug af speciallægeerklæringer i personskadesager
(Sundheds- og Ældreministeriet)

14/4
2020
4/2
2020
Forrige artikel L 91 C (Skatteministeriet)(Vedtaget) Næste artikel B 89 (Beskæftigelsesministeriet)