Bred opbakning til lynreform af seniorførtidspension

PENSION: En reform af seniorførtidspension ligger inden for rækkevidde, konkluderer partierne efter første forhandlingsmøde. En aftale om differentieret pension har længere udsigter, men beskæftigelsesministeren vil gå konstruktivt ind i processen.

En politisk aftale om differentieret folkepensionsalder har lange udsigter. Til gengæld er en forbedring af den eksisterende ordning for seniorførtidspension inden for rækkevidde.

Flere partiledere betragter det oven i købet som realistisk at lande en aftale om forbedret seniorførtidspension på denne side af det kommende Folketingsvalg.

"Jeg vil slet ikke afvise, at vi vil være med til at lave forbedringer af seniorførtidspensionen inden et valg. Hvis vi kan skabe nogen forbedringer af en ordning, som ikke fungerer godt nok, så vil jeg som socialdemokrat altid gå efter det," siger den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen.

Troels Lund indleder møderække
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre var torsdag formiddag inviteret til politiske drøftelser i Beskæftigelsesministeriet om muligheden for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for nedslidte.

Anledningen var det socialdemokratiske forslag om differentieret pensionsalder, som Dansk Folkeparti også bakker op om – og som i de seneste uger har bragt pension øverst på dagsordenen.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl (DF) er der ikke noget til hinder for, at man først laver en hurtig aftale om forbedret seniorførtidspension – og samtidig diskuterer videre om særlige rettigheder for tidlig tilbagetrækning, som på længere sigt skal hjælpe udvalgte grupper.

"I forhold til dem, som i dag er i 50’erne eller måske starten af 60’erne, er det jo seniorførtidspensionsordningen, som skal forbedres. Den har jo ikke virket efter hensigten. Vi lavede den i 2011, men i 2012 kom der en ny regering, som mærkbart forringede vilkårene for at få førtidspension – og dermed seniorførtidspension," siger han.

Forhandler i to spor
Seniorførtidspensionen blev vedtaget i 2011 som et plaster på afskaffelsen af efterlønnen, men kun 700 personer har fået adgang til ordningen, selv om estimatet i 2011 lød på 8.000 personer.

Læs mere: Langt færre end forventet får adgang til redningsplanke for nedslidte seniorer

DF-formanden betragter det som realistisk at lande en aftale om seniorførtidspension inden valget.

"Nu ser det ud til, at der er en opbakning til at forbedre seniorførtidspensionen i de forhandlinger, vi har indledt i dag. En aftale om forbedret seniorførtidspension skal jo ikke stå i vejen for, at vi også forhandler om særlige rettigheder for udvalgte grupper, som kan løse udfordringen med nedslidning på længere sigt. Så vi vil gøre, hvad vi kan, for at få alle partier oppe i lokalet til at være enige om en forbedret seniorførtidspension," siger han.

En aftale om differentieret pensionsalder har ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) længere udsigter. Ministeren er dog enig i, at seniorførtidspensionsordningen ikke fungerer efter hensigten, og vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om en hurtig aftale om seniorførtidspension.

"Der er i hvert fald en udbredt politisk opbakning til, at vi bliver nødt til at gå i dybden med, om seniorførtidspensionsordningen har virket efter hensigten. Og der er vi jo allerede enige om, at det har den ikke," siger han.

Beskæftigelsesministeren kvitterer samtidig for, at Dansk Folkeparti er indstillet på at opdele forhandlingerne i to spor.

"Jeg vil gerne kvittere for, at DF har en meget pragmatisk tilgang til det her spørgsmål. De er indstillet på at dele forhandlingerne op i to spor, hvor det første handler om at kigge på, hvad vi kan gøre for at forbedre de vilkår, der er i dag, og målrette dem mere, sådan at de mennesker, der er nedslidte, får en mulighed for at træde ud af arbejdsmarkedet. Og så har de nogle ting, de gerne vil drøfte på den længere bane, i forhold til om der er nogen særlige grupper, man skal gøre mere for, og det kræver meget mere talmateriale end der, hvor vi er i dag," siger han og tilføjer:

"Men ja, jeg tror, at det er realistisk at nå frem til nogle løsninger, hvis der er en politisk vilje til at mødes og en anerkendelse af, at man måske ikke kan få alt det, man lige drømmer om," siger Troels Lund Poulsen.

Medvind til radikalt forslag
Radikale Venstre er uenige med Socialdemokratiet i, at udvalgte grupper skal tildeles særlige rettigheder. Partiet foreslår i stedet en seniorpension, som læner sig op ad principperne i den eksisterende seniorførtidspensionsordning.

Partiformand Morten Østergaard er nu ikke så optaget af navnet på ydelsen og er derfor godt tilfreds med perspektiverne efter dagens møde i Beskæftigelsesministeriet.

"Der er stadig utroligt mange løse ender og ukonkrete elementer. Men det er absolut en mulighed at lande en aftale om seniorførtidspension. Der er i hvert fald en god stemning omkring det og en erkendelse af, at det, vi har, ikke fungerer," siger han.

Mette Frederiksen understreger dog, at Socialdemokratiet langt fra stiller sig tilfreds med at "file lidt" på seniorførtidspensionen.

"Altså jeg sidder ikke over for en regering, som siger top til, at nedslidte skal have ret til tidligere folkepension. Men vi må se, om vi kan finde nogen løsninger. Den store forkromede aftale om ret til værdig tilbagetrækning, den har vi altså ikke endnu," lød det efter dagens møde.

Mettes milliarder
Den socialdemokratiske statsministerkandidat afviser, at hun ud fra et valgstrategisk synspunkt slet ikke har nogen interesse i at lande en aftale inden et valg.

"Hvis jeg overhovedet kan få en aftale igennem med en borgerlig regering, så gør jeg selvfølgelig det. De socialdemokratiske mandater arbejder altid, jeg tror bare ikke, at Løkke Rasmussen vil være med til det her," siger hun.

Det socialdemokratiske forslag om differentieret pensionsalder skal ifølge partiet finansieres med tre milliarder kroner.

Vil du være med til at bruge nogen af de tre milliarder kroner på en reform af seniorførtidspension?  

"Ja, det er så et åbent spørgsmål, vi har jo foreslået, at det er den finansielle sektor og folk, der har fået meget store lønbonusser, der skal finansiere det her, og det ved jeg ikke, om vi kan få regeringen til," siger Mette Frederiksen.

Torsdagens møde er det første i en forhandlingsproces, som ifølge Troels Lund Poulsen kommer til at strække sig over de kommende måneder.

"Der er mennesker i det danske samfund i dag, som er nedslidt, og det bliver vi nødt til at gøre en bedre indsats for. Og der skal vi både gøre noget på både den korte og den længere bane," siger han.

Mange brikker på bordet
Ministeren understreger, at der bliver tale om svære politiske forhandlinger, hvor løsningen ikke ligger på den flade hånd.

"Men nu synes jeg ikke, at man skal starte med at hænge med mulen. Jeg vil i stedet glæde mig over, at vi har haft nogle konstruktive forhandlinger i dag, og at vi nu går i gang med nogle vanskelige forløb, som har til hensigt at sikre, at de, som er nedslidte – og som vi måske ikke er gode nok til at tage hånd om – får nogle bedre muligheder," siger han.

Udfordringerne med nedslidning kan dog ifølge Troels Lund Poulsen også adresseres i andre forligskredse – herunder de igangværende forhandlinger om en arbejdsmiljøreform og evalueringen af førtidspension og fleksjob.

"Jeg har jo igennem de seneste måneder også diskuteret arbejdsmiljø – som er en vigtig dagsorden for at undgå nedslidning, og så har vi en evaluering i gang af førtidspension og fleksjob, så der findes mange andre brikker på bordet," siger han.

Forrige artikel Nyt notat: Omstridt ulvehegn virker Nyt notat: Omstridt ulvehegn virker Næste artikel Regeringen forlænger disruptionrådets levetid Regeringen forlænger disruptionrådets levetid