Langt færre end forventet får adgang til redningsplanke for nedslidte seniorer

SIKKERHEDSNET: Det skulle være et plaster på såret, da man afskaffede efterlønnen. Men kun 660 personer skønnes at være på seniorførtidspension – hvilket er 5.500 færre end antaget. Nu sættes ministeren under pres for at lempe kriterierne.

Foto: Steffen Ortmann/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Vi har alt for mange tilbagemeldinger på en fulstændig uværdig og alt for lang sagsbehandlingstid, som står i skærende kontrast til intentionerne om en fast-track-ordning.

Torben Poulsen
Hovedkasserer, Dansk Metal

Da VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Radikale i 2011 blev enige om en markant forringelse af efterlønsordningen, opfandt man samtidig den såkaldte seniorførtidspension som et plaster på såret.

Ordningen skulle gøre det let og hurtigt for nedslidte at opnå førtidspension, når der var mindre end fem år til pensionsalderen.

Skudsmålet dengang lød, at 6.160 personer i 2017 ville være tilkendt seniorførtidspension. Men ifølge et svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Folketingets Beskæftigelsesudvalg skønnes der i 2017 kun at være 660 personer, som er blevet tilkendt seniorførtidspension.

Dokumentation

Seniorførtidspension
Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højst fem år til folkepensionsalderen, har en særlig mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension.

Ligesom med førtidspension er det et krav, at arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde eller ved et fleksjob.

Men i sager om seniorførtidspension skal der ikke foretages arbejdsprøvning, iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud mv. 

Kommunen skal desuden træffe afgørelse senest seks måneder efter modtagelse af ansøgning om seniorførtidspension.

Kilde: Borger.dk m.fl.


0:000:00