Danske Regioner overhaler regeringens klimamål: Vil reducere CO2-udledning med 75 procent inden 2030

KLIMA: Hybrid-ambulancer, klimavenlige bygninger og mindre brug af engangsudstyr er blandt de konkrete forslag i et nyt udspil fra Danske Regioner. 

Danske Regioner vil ikke bare måles på patientsikkerhed, kræftoverlevelse og antal genindlæggelser, men også på klimaaftryk. 

Ifølge et nyt udspil i forbindelse med regionernes årlige generalforsamling, som finder sted fredag, slås det fast, at den samlede regionale CO2-udledning skal falde med 75 procent senest i 2030.

Dermed overhaler regionerne regeringen indenom på klimadagsordenen. Det er naturligt, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman (S):

"Sundhed og klima hænger tæt sammen, og vi kan godt se, at hvis man skal omstille den offentlige sektor, så skal vi være med til at drive det".

Hun understreger, at regionerne vil drøfte udspillet med andre parter. Især opfordrer Danske Regioner regeringen til at indgå en klimaaftale og et forpligtende partnerskab med regionerne.

Årligt klimaregnskab
Udspillet betyder, at regionernes hospitaler og institutioner skal gå fra at udlede cirka 217.000 tons CO2 fra el, varme og transport til cirka 55.000 tons CO2 årligt inden 2030. En del af reduktionen vil komme fra den generelle grønne omstilling af energisektoren i Danmark.

Resten skal især findes ved at bygge klimavenligt, optimere den regionale transport, føre en bæredygtig indkøbspolitik og blive bedre til genanvendelse.

I originalartiklen på Altinget Sundhed får du interview med Ulla Astman, der blandt andet svarer på, hvordan regionerne vil prioritere hensynene mellem sundhed og klima.

Forrige artikel V og R vil droppe besparelser på Rådet for Sikker Trafik V og R vil droppe besparelser på Rådet for Sikker Trafik Næste artikel Huawei: Et Kina-frit Danmark giver ikke mening Huawei: Et Kina-frit Danmark giver ikke mening