Kronik

På under 100 dage fik kirkeministeren sin ilddåb: “Dialog har altid været min tilgang”

Det tager åbenbart mere end 100 dage at vænne sig til, at vi har fået en helt ny slags regering i Danmark, der er kommet for at levere resultater, skriver minister for kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde Louise Schack Elholm (V).

Der er godt 1.300 dage til, at der senest skal være afholdt valg igen i Danmark. Meget kan ske inden da, og reformarbejdet fortsætter, skriver Louise Schack Elholm (V).
Der er godt 1.300 dage til, at der senest skal være afholdt valg igen i Danmark. Meget kan ske inden da, og reformarbejdet fortsætter, skriver Louise Schack Elholm (V).Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Louise Schack Elholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er jo egentlig ikke så underligt. Selvfølgelig har folk svært ved at vænne sig til, at vi har dannet en regering i Danmark, som skiller sig markant ud fra de regeringer, vi plejer at have.

Vi er en blokoverskridende regering med både blå og røde partier. Så vi har naturligvis også både en blå og en rød opposition – hvis det i øvrigt kan gøre det.

Vi har vores eget flertal, der faktisk gør det muligt for os at gennemføre vores politik, hvis ingen andre skulle være interesseret i at tage imod invitationen til at få indflydelse. Og vi er således i mindre grad er nødt til at indrette vores politik efter yderfløjene.

På mit område opstod en debat om, at jeg blandede mig i kirkens alterbøger og ritualbøger. Det er en misforståelse

Louise Schack Elholm (V), minister for kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde

Nu er der gået 100 dage, og hverken oppositionerne eller offentligheden har tilsyneladende helt vænnet sig til den nye situation. Men den gode nyhed er, at vi allerede har opnået meget med SVM-regeringen.

Ikke bare som et arbejdsfællesskab men som en reformregering med en klar vision for de vigtige spørgsmål i Danmark. Vi arbejder for sammenhængskraft, sikkerhed og sund økonomi. For bæredygtig grøn omstilling, mennesker før systemet og en fremtidssikring af vores velfærd så den også kan blive et gode for fremtidige generationer.

Det kræver, at vi tager ansvaret på os, og forholder os til den virkelighed, vi står i. Vi har inflation, stigende renter og global økonomisk usikkerhed. Vi har en demografisk udfordring, et presset sundhedsvæsen og et integrationsefterslæb. For ikke at tale om et voksende bureaukrati og mangel på arbejdskraft både i erhvervslivet og i velfærden.

Og så har jeg endda ikke nævnt den fuldstændig forandrede sikkerhedssituation med en brutal krig i Europa, hvor den ukrainske befolkning pludselig er blevet frontkæmpere for frihed. Ikke bare deres egen. Men for vores alles frihed.

I orkanens øje

Det er derfor, regeringen som noget af det første bad danskerne om at give lidt mere ved at arbejde en ekstra dag hvert år.

Jeg stod selv midt i orkanens øje, da vi afskaffede store bededag som helligdag. Vi gjorde det ikke for at genere danskerne. Vi gjorde det, fordi vi anser det for nødvendigt, og fordi vi tror på, at danskerne er klar til at tage ansvaret på sig. Det er i hvert fald sådan, jeg kender vælgerne, når jeg møder dem ude i landet.

Det er klart, at forløbet omkring store bededag gav uro. På mit område opstod en debat om, at jeg blandede mig i kirkens alterbøger og ritualbøger. Det er en misforståelse.

Læs også

Jeg har hele tiden lagt op til, at kirken selv må bestemme over sine tekster og kollekter ved gudstjenesterne, og biskopperne har meddelt mig, at de ikke vil ændre i folkekirkens alterbog for nuværende. Det gør de måske senere, og det har jeg taget til efterretning.

Jeg har haft gode møder med biskopperne efterfølgende, og vi er enige om, at dialog naturligvis er den rigtige måde at løse tvister på. Det har altid været min tilgang, og det er også regeringens tilgang.

Der er godt 1.300 dage til, at der senest skal være afholdt valg igen i Danmark. Meget kan ske inden da, og reformarbejdet fortsætter. Jeg tror derfor også på, at denne regering til syvende og sidst vil blive målt på resultaterne på den lange bane.

Planloven er et afgørende værktøj

Vi skal gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie, lave skattereform, reformere beskæftigelsesindsatsen, sikre frit valg og værdighed for vores ældre, reformere SU-systemet og lave psykiatriplan for bare at nævne noget.

Vi skal sikre at kirkerne fungerer derude, hvor de måske er den sidste kulturinstitution

Louise Schack Elholm (V), minister for kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde

På mit eget område handler det for eksempel om, at landdistrikterne i Danmark skal have endnu bedre udviklingsmuligheder. Jeg har som landdistriktsminister ansvaret for planloven, og her kan vi gøre meget for at understøtte udviklingen overalt i landet, så det er godt at leve, bo og arbejde overalt i Danmark.

Vi skal understøtte infrastrukturen, velfærden og turismen. Vi skal sikre at kirkerne fungerer derude, hvor de måske er den sidste kulturinstitution, der er tilbage, og vi skal styrke civilsamfundet og foreningslivet. Og så skal vi speede den grønne omstilling op på en måde, så lokalsamfundene også får fordele og ikke kun ulemper af at lægge jord til vindmøller og solceller.

Jeg tror, vi kommer til at lave masser af brede aftaler, og regeringen vil stå i spidsen for at lede Danmark igennem en svær tid, men med blikket stift rettet på fremtiden og det samfund, vi skal overlade til de kommende generationer.

Det skal være et endnu bedre samfund. Et samfund med større frihed, bedre sikkerhed og en langtidsholdbar økonomi. Et fossiltfrit samfund med en holdbar og mere ægte velfærd. Med et bedre sundhedssystem, et bedre uddannelsessystem, en bedre integration og en større sammenhæng mellem by og land.

Det kræver en regering og ikke mindst en befolkning, der er klar til at tage ansvar. Jeg tror på, vi har begge dele.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Louise Schack Elholm

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, MF (V)
cand.polit. (Københavns Uni. 2006)

0:000:00