DF-profiler mener, at EU er til fordel for Danmark

BALANCE: Flere af topfolkene i Dansk Folkeparti mener, at Danmark drager fordel af at være medlem af EU. ”Der er flere minusser end plusser,” lyder det omvendt fra partiets EU-ordfører.

Placeholder image
Der er ingen slinger i valsen, når det kommer til linjen i Dansk Folkepartis EU-politik, lyder det fra Peter Skaarup, der er "overvejende enig" i, at Danmark har fordel af at være medlem af EU.  Foto: Keld Navntoft Rizau/Scanpix

BRUXELLES: Når alt kommer til alt, er Danmarks medlemskab af EU en god forretning.

Sådan lyder afvejningen hos en række af topfolkene i Dansk Folkeparti, herunder gruppeformand Peter Skaarup og eksformand Pia Kjærsgaard.

Det viser svarene i Altinget og DR's kandidattest til folketingsvalget 2019.  

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, er også en af de syv DF’ere, der har svaret, at han er "overvejende enig" i, at EU er til fordel for Danmark.

Her kan én strategi være at bruge forskellige stemmer i debatten. Og det er måske ikke helt tosset i forbindelse med en valgkamp. 

Henrik Larsen , Professor i Statskundskab på Københavns Universitet

De resterende af partiets 77 folketingskandidater har svaret, at de er "helt uenige" eller "overvejende uenige" i, at Danmark har fordel af at være medlem af EU-klubben. To har ikke svaret.

”Når jeg gør regnebrættet op, så synes jeg, at der er mere end 50 procent, der er til fordel,” siger René Christensen og uddyber:

”Når jeg handler hos købmanden, så er jeg sikker på, at der ikke er pesticidrester i grøntsagerne. Og når jeg skal på værksted med min bil, kan jeg få den repareret til en ordentlig pris, da man ikke må have monopol på at reparere biler i EU. Når vi taler om EU, så taler vi altid om det, der ikke virker. Det er heller ikke fair." 

Han slår dog fast, at han er meget skeptisk, når EU blander sig i landenes flygtninge- og velfærdspolitik.

”Men jeg vil hellere kæmpe for at ændre tingene indefra. På et tidspunkt kan det blive så grelt, at man må sige farvel. For eksempel hvis EU begynder at diktere vores flygtningepolitik," siger René Christensen.  

Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen, abonnerer på den samme analyse.

”Det er vigtigt at have nuancerne på plads. EU bevæger sig med hastige skridt i den forkerte retning. Og hvis det fortsætter sådan, så kan det være, jeg siger, at nu er det ikke længere en fordel på bundlinjen. Men som det er nu, så er EU til fordel for Danmark,” siger han.

Kun én god ting ved EU 
Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, er ifølge Altingets kandidattest "overvejende uenig" i, at det er til fordel for Danmark at være medlem af EU.

”Der er flere minusser end plusser,” siger han til Altinget og uddyber:

”EU har bidraget med én eneste god ting, og det er den frie adgang til andre landes markeder. Alt andet har været negativt. Og så må man opveje, om den økonomiske del af det er så vigtig, at man vil ende ud med at sige, at det er en fordel. Mit udgangspunkt er, at EU har været en ulempe for Danmark.”

”Jeg anerkender, at man kan foretage andre afvejninger, men der er en årsag til, at Dansk Folkeparti vil have en folkeafstemning om vores medlemskab,” siger Kenneth Kristensen Berth.

I januar slog partiformand Kristian Thulesen Dahl fast, at en folkeafstemning først bør blive relevant, når briterne og EU har fundet en færdig exit-løsning.

Der skal være et oplagt alternativ, før danskerne bliver spurgt, lød det fra DF-formanden, der ifølge testen er ”overvejende uenig” i, at EU er til fordel for Danmark.

Samme svar findes blandt andre hos udlændingeordfører Martin Henriksen og medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt.  

Som begrundelse for sit svar skriver Morten Messerschmidt, at man "økonomisk kan regne sig frem til et plus. Men penge er ikke alt. For mig vægter selvstændighed og den nationale suverænitet mere end kroner og øre.”

Blandt de meste EU-skeptiske DF-kandidater finder man Morten Marinus, Ib Poulsen, Mette Dencker, Pernille Bendixen og Liselott Blixt. De er alle ”helt uenige” i, at Danmark har fordel af at være medlem af EU.

Begge fløje skal dækkes 
Ifølge Henrik Larsen, der forsker i Brexit og i dansk europapolitik på Københavns Universitet, er DF’s modsatrettede besvarelser et udtryk for, at partiet har bevæget sig i en EU-politisk ”zigzagkurs,” efter briterne i 2016 stemte sig ud af Unionen.

Før den britiske folkeafstemning foretrak DF at blive i klubben, men at reformere og kritisere den indefra.

Men med Brexit blev partiet tvunget til at forholde sig til, om Danmark også skulle have sig en folkeafstemning.  

”Splittelsen viser, at partiet befinder sig i et vadested. For Brexit har tvunget DF til at forholde sig til, om der var et alternativ til EU. Problemet for DF er, at Brexit ikke virker særligt attraktivt,” siger Henrik Larsen, der fortæller, at Dansk Folkeparti i øjeblikket forsøger at finde den helt rigtige balance i EU-politikken.

For til højre står Nye Borgerlige, der vil ud af EU nu og her. Og på den anden side står Lars Løkke Rasmussen og regeringen, der afviser al snak om en dansk folkeafstemning.

”Mange af deres vælgere hører til blandt de mest EU-skeptiske. Men det er bestemt ikke dem alle sammen. Så de er tvunget til at finde en balance, hvor de er skeptiske, samtidig med at de skal vise en vis form for realisme. Begge fløje skal dækkes,” siger han og fortsætter: 

”Her kan én strategi være at bruge forskellige stemmer i debatten. Og det er måske ikke helt tosset i forbindelse med en valgkamp." 

Intet alternativ til EU  
Gruppeformand Peter Skaarup har i testen svaret, at han er overvejende enig i, at EU er til fordel for Danmark.

Han afviser at lægge betydning i, at han har afgivet et mere EU-positivt svar end det store flertal af hans kollegaer.

Der er ingen uenighed i DF’s EU-linje, fastslår han.

”Vi har nogle fordele på den økonomiske front, da vi har adgang til det indre marked. Men jeg kunne lige så godt have svaret det samme som resten af mine medkandidater,” siger han og fortsætter:

”For der er også det aber dabei, at EU har udviklet sig fra et økonomisk samarbejde til at have nogle voldsomme ambitioner på vegne af landene, som går i den helt forkerte retning,” siger han.

Men de positive konsekvenser overskygger de negative?

”Jeg kan ikke se noget alternativ til vores EU-medlemskab. Det kan der komme i fremtiden. Lad os se, hvordan det går i Storbritannien, når der er kommet afklaring omkring deres fremtid,” siger han.

Er du en del af den moderate EU-fløj i Dansk Folkeparti?

”Der er ikke de store forskelle. Men selvfølgelig er der nogle hos os, der gerne vil helt ud af EU i morgen.”

Er det fornuftigt?

”Nej, for vi skal kunne opstille et alternativ for danskerne, hvis vi skal spørge dem,” siger Peter Skaarup, der afviser, at Brexit har haft en betydning for hans holdning til EU.   

Dennis Flytkjær, Jan Rytkjær Callesen og Jan Voss Hansen er også overvejende enige i, at EU er til fordel for Danmark.

Det samme er tidligere formand Pia Kjærsgaard. I en mail til Altinget skriver hun, at ”EU på det handelsmæssige samarbejde overvejende har været til fordel for Danmark”.

”Men det ændrer ikke ved, at jeg er arg modstander af den politiske overbygning, der er sket siden Maastricht-traktaten i 1992, og at den politiske overbygning er gået alt for vidt.”

Dokumentation

Hvad siger de andre partiers folketingskandidater til Danmarks EU-medlemsskab? 

Alle Socialdemokratiets folketingskandidater er enten "helt enige" eller "delvist enige" i, at EU er til fordel for Danmark.  

Alle Venstres folketingskandidater, med undtagelse af to, er enten "helt enige" eller "delvist enige" i, at EU er til fordel for Danmark.  

Alle Konservatives folketingskandidater, undtagen én, er enten "helt enige" eller "delvist enige" i, at EU er til fordel for Danmark.

Alle Liberal Alliances folketingskandidater, undtagen to, er enten "helt enige" eller "delvist enige" i, at EU er til fordel for Danmark.  

Alle SF’s folketingskandidater, undtagen én, er enten "helt enige" eller "delvist enige" i, at EU er til fordel for Danmark.

Alle Radikales folketingskandidater er enten "helt enige" eller "delvist enige i," at EU er til fordel for Danmark.

Alle Nye Borgerliges kandidater, undtagen én, er "helt uenige" i, at EU er til fordel for Danmark. Den sidste er "delvist uenig." 

Alle Enhedslistens kandidater, med undtagelse af syv, er enten "delvist uenige" eller "helt uenige" i, at EU er til fordel for Danmark. De resterende syv er delvist enige i, at EU er til fordel for Danmark.


Omtalte personer

Jeppe Klenitz-Jakobsen

Fhv. byrådsmedlem (DF), Holbæk Kommune, fhv. MF (DF), fhv. regionsrådsmedlem, Region Sjælland
sekondløjtnant (Hærens Officersskole 2009), sergent (Hærens Sergentskole 2009)

Morten Messerschmidt

Partiformand (DF), MF
cand.jur. (Københavns Uni. 2009)

Peter Skaarup

Gruppeformand (DF), MF
student (Aarhus Katedralskole 1982)
Se alle personer

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser