EL: Lovgivning giver chefer incitament til at vende det blinde øje til sexisme

DEBAT: Sexchikane er et omfattende problem for Danmarks sundhedspersonale. Det rammer oftest ansatte lavest i hierarkiet og bliver overset af juridiske årsager. Nu skal chefer forpligtes til at forebygge sexisme, skriver Peder Hvelplund (EL).

Af Peder Hvelplund (EL)
Sundhedsordfører, MF

Cheferne burde kende til seksuel chikane, når det optræder i det omfang, som underskrifterne og de personlige beretninger fra vores sundhedspersonale peger på. De svigter deres ansvar, når de ikke ser, lytter, lærer og handler på de mange grænseoverskridende oplevelser, som det vrimler med i sundhedssektoren.

Kvindeligt ansatte behandles alt for dårligt i vores sundhedssystem. Fredag kan man læse i Politiken, at 900 modige kvinder har skrevet under på et vigtigt indlæg imod sexisme, chikane og krænkelser. Enkelte står frem med deres historier, og de er både hårde og rystende at læse. Flere andre tør ikke at stå frem, fordi de frygter, at det vil få negative konsekvenser for deres karriere.

Seksuel chikane rammer ofte nederst i hierarkiet
Lad mig gøre det helt klart. Enhver arbejdsplads skal have konkrete retningslinjer og procedurer for, hvor og hvordan man henvender sig og får støtte og hjælp, hvis man har være udsat for en krænkelse.

Det skal man både kunne gøre åbent og anonymiseret. Ingen skal frygte konsekvenser for deres ansættelser. Derfor vil jeg med det samme kalde på politisk handling, som sikrer bedre forhold for alle, der er udsat for krænkelser i sundhedssektoren.

Desværre forstår jeg godt frygten fra vores vigtige sundhedspersonale. Sager om seksuel chikane får ofte store konsekvenser for ofret. Mange ender med at forlade deres arbejdsplads – enten fordi de får alvorlige psykiske mén af overgrebet, eller fordi de slet og ret bliver presset ud.

Historierne peger også på, at det er de kvinder, som er nyest på arbejdsmarkedet eller løst tilknyttet, praktikanter og studerende, der alle er lavest i magthierarkiet, som er hårdest ramt af chikanen. Det gør det sværere for den enkelte at sige fra over for den skadelige kultur. Derfor må vi både have chefen på banen og tænke i fælles løsninger.

Moderne arbejdspladser skal være helt sexismefri
Det er vigtigt for mig at sende et tydeligt signal til sundhedssektoren om, at sexisme er fuldstændig uacceptabelt. Det er langt ude, at krænkelser og seksuel chikane har kunnet trives i krogene, uden ordentlig og saglig hjælp til ofrene og uden en åben debat i samfundet. Det skal stoppe.

Derfor vil Enhedslisten have en dybdegående, kvalificeret undersøgelse af omfanget af den seksuelle chikane på sundhedsområdet. Med den i hånden kan vi se omfanget og formen på problemet og blive endnu klogere på, hvordan vi løser det.

Samtidig vil jeg gøre det helt klart, at jeg forventer fagligt kvalificerede ordninger og procedurer for, hvordan ofre for seksuel chikane – begået af borgere, kollegaer eller chefer – kan henvende sig, anonymt, hvis de ønsker det, og få hjælp til at gå videre med deres sag på den måde, der er bedst for dem.

Det er ikke bestået, at hospitalerne ikke i forvejen overbevisende har iværksat foranstaltninger til at hindre sexisme og hjælpe ofrene. Det arbejde skal i gang med det samme.

Cheferne har det største ansvar
Lige nu giver lovgivningen desværre et skævt incitament til, at cheferne lukker øjnene for krænkelser. De kan nemlig kun holdes juridisk ansvarlige, hvis de decideret har haft direkte kendskab til overgreb uden at handle på deres viden. Det skaber sager som den nuværende skandale på vores hospitaler, hvor alle har vidst ”noget”, uden der er blevet reageret konkret på problemerne. Sager, hvor det blinde øje og det døve øre er blevet vendt til alt for længe.

Derfor vil vi i Enhedslisten have et såkaldt indirekte objektivt arbejdsgiveransvar for seksuel chikane, så cheferne aktivt skal forebygge chikane og krænkelser og kan holdes ansvarlige, hvis de kunne have forebygget forekomster af sexisme, krænkelser og seksuel chikane.

Både ansatte og patienter skal være trygge i sundhedsvæsenet. Derfor skal sexismen slutte nu.

Forrige artikel Radikale: Vi er ikke ude på at tage gymnasiefesterne fra de unge Radikale: Vi er ikke ude på at tage gymnasiefesterne fra de unge Næste artikel DFUNK: Unge med flygtningebaggrund mangler demokratiske rettigheder DFUNK: Unge med flygtningebaggrund mangler demokratiske rettigheder