EU-Kommissionen kritiserer Danmark: I lever ikke op til lov om hvidvask

KRITIK: Danmark har ikke gennemført EU’s seneste direktiv om hvidvask, lyder det i et opråb fra Kommissionen. Nu har regeringen to måneder til at reagere, ellers kan Danmark i sidste ende blive stillet for EU-Domstolen.

Midt i den store skandale om hvidvask i Danske Bank, sender Kommissionen nu en reprimande til Danmark for ikke at leve op til EU-landenes fælles lovgivning om hvidvask.

I en såkaldt åbningsskrivelse opfordrer Kommissionen Danmark og Estland til fuldt at gennemføre det seneste hvidvaskdirektiv i national ret.

”Skønt medlemsstaterne har meddelt deres fulde gennemførelse af direktivet, har Kommissionen undersøgt de meddelte foranstaltninger og konkluderet, at nogle bestemmelser mangler at blive gennemført,” skriver Kommissionen i en pressemeddelelse.

Mangler i Danmark kan påvirke andre lande
Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis Danmark og Estland ikke lever op til de fælles regler. Mangler i én medlemsstat kan påvirke alle de andre, skriver Kommissionen:

”EU's hvidvaskregler er afgørende for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Oven på de seneste skandaler om hvidvask af penge i EU anser Kommissionen det som højeste prioritet, at alle medlemsstaterne gennemfører dette direktiv så hurtigt som muligt,” hedder det i pressemeddelelsen.

Har to måneder til at svare
Samtlige medlemsstater skulle senest 26. juni 2017 gennemføre reglerne i det fjerde hvidvaskdirektiv. De færreste lande havde dog gennemført lovgivningen i tide, så Kommissionen havde indledt sager om traktatbrud over for 21 medlemsstater. De fleste har nu vedtaget national lovgivning, oplyser Kommissionen. Men altså ikke Danmark. 

Estland og Danmark har nu to måneder til ”at svare og træffe de nødvendige foranstaltninger”.
Hvis det ikke sker, risikerer Danmark i sidste ende at blive indbragt for EU-Domstolen.

Forrige artikel S-ordfører afviser Sass: Vi går stadig ind for konventionerne S-ordfører afviser Sass: Vi går stadig ind for konventionerne Næste artikel Professor om beregninger bag havnetunnel og ny metro: Ligner noget fra bagsiden af en serviet Professor om beregninger bag havnetunnel og ny metro: Ligner noget fra bagsiden af en serviet