Fem nye stærke debattører til Altinget

DEBATNYT: Højre, venstre, midt. Alt godt på en gang, når Altinget her præsenter sine seneste fem debattører.

På Altinget er vi konstant optaget af at repræsentere dansk politik og debat ud fra så objektive kriterier som muligt. Det afspejler sig generelt i vores journalistiske dækning, og vi bestræber os også hele tiden på, at det skal afspejle sig i vores hastigt voksende debatunivers.

Så det er med stor fornøjelse, vi kan præsentere Altingets fem nyeste debattører, som vi mener, udgør et bredt udsnit af landets politiske og meningsdannende spektrum.

- Martin Lidegaard (født 1966) er næstformand for den radikale folketingsgruppe, tidligere udenrigsminister og minister for klima, energi og bygninger i Thorning-regeringen. Lidegaard blev valgt til Folketinget første gang i 2001, men har undervejs i sit politiske virke også været medstifter og formand for Danmarks grønne tænketank Concito. Før sin politiske karriere arbejdede han som informationschef i Kommunernes gensidige Forsikringsselskab og siden i Mellemfolkeligt Samvirke, hvor han også var vicegeneralsekretær. Martin Lidegaard er født og opvokset på Krogerup Højskole og cand. comm. fra RUC.

- Marie Krarup (født 1965) har været medlem af Folketinget siden 2011 for Dansk Folkeparti. Krarup er uddannet reserveofficer og sprogofficer med grunduddannelse i russisk og cand.mag. i slaviske sprog. Hun varetager adskillige udvalgsposter, blandt andet i Natos Parlamentariske Forsamling, Det Udenrigspolitiske Nævn, Udlændinge- og Integrationsudvalget og er sit partis ordfører for forsvar og gymnasier.

- Dan Jørgensen (født 1975) har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 2004 og næstformand i S-folketingsgruppen. Jørgensen var pennefører på Socialdemokratiets nye principprogram ‘Fælles om Danmark’. Han var medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne fra 2004 til 2013. Fra december 2013 til juni 2015 bestred Dan Jørgensen jobbet som fødevareminister for Socialdemokraterne. P.t. er Dan Jørgensen næstformand for Natos Parlamentariske Forsamling og medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Christine Nissen (født 1986) er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og associeret forsker ved tænketanken European Council on Foreign Relations (ECFR), hvor hun fokuserer på EU's forsvars- og sikkerhedspolitik.

- Tarek Ziad Hussein (født 1992) er forfatter og debattør og har igennem en årrække været en stærk stemme i debatten om danske muslimers plads i det danske samfund. Han har derudover en lang fortid i foreningslivet og er aktiv i en række internationale foraer for unge entrepenører.

 Læs de seneste kommentarer fra vores faste skribenter på Altinget her.

Forrige artikel Paula Larrain: Lykketofts kovending styrker DF og svækker S Paula Larrain: Lykketofts kovending styrker DF og svækker S Næste artikel David Trads: Hvis nu Løkke var Trump David Trads: Hvis nu Løkke var Trump