Folketinget demonterer skattebombe under 700 daginstitutioner

LOVFORSLAG: Der er bred politisk opbakning til skattefritagelse af selvejende daginstitutioner, som dermed sidestilles med skoler, hospitaler og museer. Loven baner vej for ligeværdig konkurrence mellem offentlige og private institutioner, mener Selveje Danmark.

Omtrent 700 selvejende daginstitutioner kan om kort tid ånde lettet op.

De havde udsigt til at få opkrævet skat af eventuelt overskud – og samtidig være forpligtet til at udarbejde regnskab og selvangivelse.

Men et enigt Folketing er nu ved at lappe det hul i loven, som i første omgang fik Skat til at udvise interesse for de selvejende daginstitutioner.

Dermed vil daginstitutionerne blive skattefritaget på linje med selvejende skoler, hospitaler og offentligt tilgængelige museer.

"Det virker som om, de selvejende institutioner har været glemt af Skat, indtil de for et par år siden pludselig fik øjnene op for, at der var noget at komme efter. Heldigvis er der fra politisk hold dyb forståelse for, at man ikke bevilliger driftsmidler fra kommunerne til institutionerne for at Skat så kan inddrive dem. Det virker jo helt hul i hovedet," siger Palle Woss Petersen, direktør i Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

Skatteindtægter på 23 millioner
Forslaget om skattefritagelse af selvejende daginstitutioner var en del af regeringens finanslovsudspil, hvor konsekvensen i form af tabte skatteindtægter blev skønnet til 23 millioner kroner årligt.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har dog inden finanslovsaftalen faldt på plads fremsat et lovforslag om ændringen, som blev førstebehandlet i november – og andenbehandles fredag i denne uge.

Ved førstebehandligen udtrykte samtlige partier opbakning til lovændringen – dog med enkelte forbehold fra Enhedslisten, så der lader til at være fri bane for skatteministerens forslag.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er godt tilfreds med lovforslaget.

"Det giver private aktører bedre rammer, og samtidig får de selvejende daginstitutioner samme skattemæssige vilkår som andre selvejende institutioner. Det betyder for eksempel, at de fremover nemmere vil kunne spare op til større investeringer og vedligeholdelse til glæde for børnene,” siger hun.

Forslaget vækker også lettelse i Daginstitutionernes Landsorganisation.

"Det er vi rigtig glade for. Det havde jo været vanvittigt, hvis man ikke havde ændret reglerne," siger formand Peter Grevsen.

Ville være tvunget til at hyre revisor
Lovændringen gælder for selvejende daginstitutioner og teatre, hvor eventuelt overskud kun kan anvendes til institutionens formål – og dermed ikke trækkes ud til private formål.

Ifølge Palle Woss Petersen fra Landsorganisationen Danske Daginstitutioner ville det medføre en kæmpe administrativ byrde, hvis ikke reglerne blev ændret.

Uanset størrelsen af et eventuelt overskud, ville daginstitutionerne nemlig være nødt til at hyre revisorbistand, som hurtigt løber op i en ekstraudgift på mellem 8.000 og 12.000 kroner årligt.

"Hvis man ikke havde ændret reglerne, kunne man risikere at skulle regulere skat flere år tilbage, og det kunne have medført konkurser," siger han.

Udligner konkurrencefordel
Hos Selveje Danmark, som er brancheforeningen for selvejende nonprofit-organisationer, vil skattefritagelse af de selvejende daginstitutioner også være et skridt i den rigtige retning i konkurrencen mellem kommunale og selvejende institutioner.

"I en situation, hvor vi taler om frit valg og mangfoldighed er det jo vigtigt, at vi ikke opstiller forskelle i den måde, vi skattemæssigt behandler de her steder på. Vi har allerede set en stor kommunalisering af området, og det her trækker en smule i den rigtige retning," siger branchedirektør Jon Krog.

Forrige artikel Regeringen udskyder plan for udflytning af statslige arbejdspladser Regeringen udskyder plan for udflytning af statslige arbejdspladser Næste artikel Julekalender: Jan Johansen skal give den gas til Blues Brothers i juledagene Julekalender: Jan Johansen skal give den gas til Blues Brothers i juledagene