Forbrugerråd: 100 forskere tager ikke fejl om hormonforstyrrende stoffer

DEBAT: EU-Kommissionens kriterier for, hvornår et kemikalie er hormonforstyrrende, bliver trukket i langdrag af lobbyister. Regeringen bør fortsætte sit pres på kommissionen, skriver Claus Jørgensen, forbrugerrådet Tænk.

Af Claus Jørgensen
Projektchef, Forbrugerrådet Tænk

Det er nu mere end tre år siden, at EU-Kommissionen skulle komme med kriterier for, hvornår et kemikalie er hormonforstyrrende.

I dag er der nemlig ikke fælles kriterier i EU for, hvornår et stof anses for at være hormonforstyrrende, hvilket betyder, at mennesker og miljø måske udsættes for problematiske effekter fra stoffer, der ikke reguleres godt nok. En fælles EU definition vil gøre det nemmere at regulere stofferne og få en højere beskyttelse.

Her i begyndelsen af 2017 er alt imidlertid, som det plejer at være. De endelige kriterier lader vente på sig.

Der var lagt op til afstemning om et udkast til kriterier kort før jul, men igen blev forslaget trukket, da der tilsyneladende ikke var flertal for kriterierne.

Modstand fra flere sider
NGO’er, nationale myndigheder og politikere fra blandt andet Danmark var kritiske over for kriterierne, fordi det – som kriterierne var udformet i forslaget – blev vurderet, at de ville svække beskyttelsen af mennesker og miljø.

I ugerne op til afstemningen blev EU-Kommissionen mødt med modstand mod kriterierne fra blandt andet EDC free Europe. EDC er den engelske forkortelse for hormonforstyrrende stoffer, og der er tale om en samling af mere end 70 forbruger-, sundheds og miljøorganisationer, herunder Forbrugerrådet Tænk Kemi, der alle arbejder for at udbrede informationen om hormonforstyrrende stoffer og den manglende regulering af dem.

Målet er i sidste ende at få reguleringen til at tage højde for den såkaldte cocktaileffekt og lav dosis-effekter. Ministre i alle EU lande blev opfordret til at forkaste det nuværende udkast, hvilket i sidste ende også blev resultatet.

Pres fra forskere
Mere end 100 førende forskere i effekter af hormonforstyrrende stoffer og i klimaforandringer skrev et debatindlæg, som blev bragt i aviser i flere lande i Europa i ugerne op til afstemningen før jul.

Under overskriften ’Stop med at manipulere med videnskaben’ opfordrede forskerne EU-Kommissionen og det internationale samfund til at regulere de hormonforstyrrende stoffer og ikke acceptere, at der bliver manipuleret med videnskaben.

Det er simpelthen forkert, når der argumenteres for, at der er videnskabelig uenighed på området, skriver forskerne og sammenligner debatten om hormonforstyrrende stoffer med debatten om klimaforandringer.

I begge tilfælde er der bred videnskabelig enighed om, at der er problemer, der skal løses. Men en lille, magtfuld flok med industriinteresser sår tvivl og lammer dermed den politiske beslutningsproces.

Kemi i Regeringsgrundlag
I tre år er det indtil videre lykkedes at trække reguleringen. Skiftende danske regeringer har forsøgt at presse på processen, blandt andet ved at støtte op om Sveriges retssag mod EU-Kommissionen for nøl med kriterierne for hormonforstyrrende stoffer, som Sverige vandt.

Det er i EU, at slaget skal stå. Det kan have stor betydning for resten af verden, hvis EU begynder at regulere de hormonforstyrrende stoffer. Så vil andre lande skulle leve op til kravene, og det vil have indvirkning på disse landes produktionsforhold – til gavn for forbrugere og arbejdere uden for EU.

Regeringen lægger i regeringsgrundlaget op til at tage ’opgaven med at værne danskerne og miljøet mod kemiske stoffer, som er skadelige, særdeles alvorligt’. Der skal derfor udarbejdes rammer for en ny kemiindsats. Hormonforstyrrende stoffer vil stadig være på dagsordenen et godt stykke ind i fremtiden.

Det er nødvendigt, at regeringen fortsætter den danske indsats og prioriterer midler til forskning og information om hormonforstyrrende stoffer. Samtidig med at man fortsætter med at lægge pres på EU-Kommissionen, så hormonforstyrrende stoffer holdes ude af forbrugerprodukter.

Det skal blandt andet ske ved ordentlige forskningsbaserede kriterier for, hvornår et stof er hormonforstyrrende. På sigt vil det sørge for, at flere problematiske stoffer forsvinder fra vores hverdag og fra naturen.

Med andre ord: Danmark kan blive et lokomotiv for en bedre kemikalieregulering i EU, så EU kan blive et lokomotiv for en global kursændring.

 

Forrige artikel DF'er: Sig undskyld for samarbejdet med Hitler DF'er: Sig undskyld for samarbejdet med Hitler Næste artikel DEBAT: Uddannelse og teknologi skal op i højere gear DEBAT: Uddannelse og teknologi skal op i højere gear
 • Anmeld

  Jakob zeuthen · Miljøpolitisk chef

  Enig FBR - godt i bakker op om at Danmark skal gå forrest for en stærk EU regulering

  Det er dejligt at læse at FBR også ny bakker op omkring at Danmark skal gå forrest og støtte og bidrage til at vi får en stærk EU regulering. Set har vi som erhvervsliv sagt i årevis er vejen frem og ikke national enegang med egne regler

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Regeringen ønsker ikke fuld klarhed over kemiens skadevirkninger

  Forbrugerrådet tænk er lige lovlig positiv overfor regeringens ansvarlighed i forhold til beskyttelsen af befolkningen mod skadelig kemi.
  Læs tidligere indlæg på Altinget fra SDU-professor Philippe Grandjean.
  http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/professor-besparelse-paa-forskning-er-paent-sagt-pinligt

 • Anmeld

  Bente Petersen

  100 forskere er ikke en garanti for at noget er rigtigt eller forkert

  dårligt argument
  ... jævnfør utallige eksempler på at flertallet ikke havde ret...
  sagen er så vigtig den her brug for bedre ergumenter.

 • Anmeld

  Karl Vogt-Nielsen · Grøn Rådgiver i Enhedslisten

  Hvad gør vi mens vi venter på EU ?

  Jeg synes det er lidt betænkeligt, at Forbrugerrådet lægger alle sine æg i en EU-regulering. En række lande er ikke som Danmark så bange for selv at beskytte sine borgere. Forbrugerrådet må gerne pege på stoffer og tiltag, som kan beskytte danske borgere så længe tingene sejler på EU-niveau, hvor vi ved, at industriens interesser ofte går forud for befolkningens sundhed.

 • Anmeld

  Regula Maltry · pens. lærer

  Når 100 forskere er enig,

  så kan det ikke være meget forkert, at disse hormon forstyrrende stoffer er farlige for fremtidige generationer.
  Så hvorfor vente på EU's afgørelse? Mediefolk, I der ved noget om det:
  Blæs på pharma- lobbyisterne! Blæs for kemiens kapitalister med økonomiske interesser i fremstillingen af disse livsfarlige stoffer !
  Oplys navnene på disse tilsætninger i fødevarene, og hvor og af hvem de er tilsat, (og sådan, at almindelige forbrugere kan forstå det). Så kan man selv vælge at boykotte disse varer, eller lade sig videre forgifte.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kære Forbrugerråd: Hold nu op med at manipulere med os.......

  Man kan ikke stemme om hvad der er rigtigt og forkert i naturvidenskab, og enhver NGO-organisation der flager med et antal forskere som argument for netop deres kæphest, er pr. definition utroværdig.

  Og det bliver helt utroværdigt, når Forbrugerrådet henviser til
  "100 førende forskere i effekter af hormonforstyrrende stoffer og i klimaforandringer," for der findes ikke ret mange, om overhovedet nogle, forskere af lødighed der kan påberåbe sig ekspertviden i både hormonforstyrrende kemiske stoffer og i klimaforandringer. Så er kæden hoppet helt af.

  Om igen kære Forbrugerråd, og oplys os så venligst også om antallet af forskere og/eller såkaldte eksperter, der mener det modsatte. Hold nu op med at manipulere med os. Eller mener I måske at det er de hormonforstyrrede kemiske stoffer der er årsag til sunamier m.v. ?

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Stop med at manipulere med videnskaben

  Det er en ulykke af dimensioner om den traditionelle teknologiudvikling, herunder udviklingen af pesticider og andre kemikalier, ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt jordbrug, og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen pædagogik, velfærd, og miljømedicinsk forskning med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, folkesundheden og vore efterkommeres fremtidsudsigter til følge.

 • Anmeld

  Regula Maltry · pens. lærer

  Manipulation?! Ja, - min bare...

  Man skal altid være mistænkligt, selv over for såk. videnskabsmænd, hvis nogen med næb og klør forsvarer kemiske tilsætningsstoffer i fødevarer, og dermed pharma-industrien. De kan være afhængige af den, enten som lobbyister, eller på anden økonomisk måde.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Regula Maltry: Vær nu lidt glad for pharma-industrien

  Kære Regula Maltry: Som pensioneret lærer burde Du tilhøre den mere oplyste del af befolkningen, og således være klar over, at pharma-industrien og den kemiske industri i det hele taget, er en uvurderlig forudsætning for velfærdssamfundet. Uden disse industrier havde både Du og Jeg og de fleste andre nok været nødt til helt anderledes at kradse i jorden med neglene for at få føden.

  Ubegribeligt at Du som pensioneret lærer vil være bekendt at bære véd til den mistænkeliggørelse og de konspirationsteorier der florerer på nettet, og som vildfører store dele af de mere letpåvirkelige unge.

  Bemærk venligst, at der er et uhyggeligt slægtsskab imellem de økologiske bevægelser og facismen. I dagbladet Information kan vi nu læse stålsatte indlæg fra økologer der går ind for begrænsning i de demokratiske frihedsrettigheder for at få tvangs-gennemført deres eget idiosynkrasiske regimente på samme måde som økologer i 30-erne drog til Uruguay og grundlagde facistiske kolonier.

  De der udnævner sig selv til mere "frelste og rene i ånden" er som regel de farligste, og det er pt. store dele af de NGO-økologiske bevægelser.

 • Anmeld

  marian munch · ms

  Hormoner i mad: Skriv til Elizabeth Warren i Senatet i USA

  og giv hende "ammunition" vedrørende "ban" af hormonforstyrrende stoffer

  Hun er FOR forbrugerbeskyttelse - men med den nuværende triple GOP regering har hun brug for al den ammunition, hun kan få til at kæmpe kampen i USA, som vil gavne os i Europa også - og dermed Danmark og forhåbentlig resten af verden. :-)
  mvh

 • Anmeld

  Claus Jørgensen · Projektchef, Forbrugerrådet Tænk

  Videnskabelig konsensus

  Kære Bente Pedersen, Karl Vogt-NIelsen, Jens Voldby Crumlin og Bertel Johansen,

  Pointen med indlægget er, at der er videnskabelig konsensus om, at det er på tide at regulere de hormonforstyrrende stoffer. Det er slået fast i flere rapporter fra bl.a. EU og WHO (se mere her: http://kemi.taenk.dk/bliv-klogere/derfor-er-hormonforstyrrende-stoffer-problematiske). Denne konsensus udfordres af få, men stærke interesser bl.a. fra kemi-industrien, hvilket er med til at trække reguleringen i langdrag. Der ER konsensus blandt forskerne, eksperterne, og der er danske eksperter i hormonforstyrrelser, de sidder på bl.a. Rigshospitalet, DTU og SDU.

  I Forbrugerrådet Tænk ser vi gerne, at den danske regering går foran og introducerer forbud mod hormonforstyrrende stoffer, men sådanne forbud udfordres af EU, fx blev det danske forbud mod fire ftalater aldrig realiseret i 2014, fordi EU underkendte det (til gengæld er det lykkedes DK at få det igennem i EU regi, så ftalaterner skulle gerne blive forbudt snarligt).

  For at sikre både mennesker og miljø er EU tilgangen nødvendig, og derfor opfordringen til regeringen om at fortsat presse på, men sker der ikke noget på EU plan, så kan national lovgivning måske være på sin plads og dermed ligge pres på EU kommissionen.

 • Anmeld

  Regula Maltry · pens. lærer

  Til Bertel Johansen

  Selvfølgeligt har du ret i, at vi takke pharma-industrien meget i vores samfund. Meeen, de er blevet en enorm magtfaktor i DK og bestemmer en hel masse. Og når de vil komme chemi i vores fødevarer, selv om vidensskabs-folk har fundet ud af at det er hormonforstyrrende eller på anden vis skadeligt, så må vi altså råbe op og sige stop.
  Hvis nogle af Dansk Folkeparti, (som du kalder fascistisk, sikkert til urette) skulle også være forargede og gå med i den økologiske bevægelse, så er det bare fedt.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  DF er ikke facistisk, læs hvad jeg skriver

  Regula Maltry: Jeg har IKKE skrevet at DF er facistisk - læs venligst hvad jeg skriver. Og jeg er ganske enig i at det er en politisk opgave at regulere den industrielle fødevareproduktion, så vi sikres sunde fødevarer. Vi kan jo ikke alle sammen have hver vores selvforsyning.

  Men jeg er træt af alle mulige selvudnævnte "eksperter" især blandt de såkaldte NGO-ere, der altid vil kloge sig på noget de ikke har forstand på, og mener at, blot udsagnet "det er måske farligt" er nok til at vi alle skal gå i panik og forlange økologi.

  Og som jeg skrev: De økologiske bevægelser er i nær familie med facistisk tankegang i deres hetzen imod det moderne og industrialiserede liv når de vil begrænse vores fælles frihed til fordel for deres dogmatiske mangelsamfund.